พืชวัตถุ

ข้อมูลทั้งหมดกรรณิกา สรรพคุณ กรรณิกา สมุนไพร กรรณิกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรรณิกา

กันเกรา สรรพคุณ กันเกรา สมุนไพร กันเกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กันเกรา

กรัก สรรพคุณ กรัก สมุนไพร กรัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรัก

กัลปังหา สรรพคุณ กัลปังหา สมุนไพร กัลปังหา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กัลปังหา

กระเชา สรรพคุณ กระเชา สมุนไพร กระเชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเชา

กระทิง สรรพคุณ กระทิง สมุนไพร กระทิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทิง

กระแบก สรรพคุณ กระแบก สมุนไพร กระแบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแบก

กระเบียน สรรพคุณ กระเบียน สมุนไพร กระเบียน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเบียน

กระเบา สรรพคุณ กระเบา สมุนไพร กระเบา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเบา

กะโบลิง สรรพคุณ กะโบลิง สมุนไพร กะโบลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะโบลิง

กะพังอาด สรรพคุณ กะพังอาด สมุนไพร กะพังอาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะพังอาด

กะเพรา สรรพคุณ กะเพรา สมุนไพร กะเพรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเพรา

กระแจะ สรรพคุณ กระแจะ สมุนไพร กระแจะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแจะ

กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กระดังงาไทย สรรพคุณ กระดังงาไทย สมุนไพร กระดังงาไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดังงาไทย

กระโดงแดง สรรพคุณ กระโดงแดง สมุนไพร กระโดงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระโดงแดง

กระโดน สรรพคุณ กระโดน สมุนไพร กระโดน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระโดน

กระโดนดิน สรรพคุณ กระโดนดิน สมุนไพร กระโดนดิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระโดนดิน

กระตังใบ สรรพคุณ กระตังใบ สมุนไพร กระตังใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระตังใบ

เกล็ดปลาช่อน สรรพคุณ เกล็ดปลาช่อน สมุนไพร เกล็ดปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกล็ดปลาช่อน

กระถินเทศ สรรพคุณ กระถินเทศ สมุนไพร กระถินเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินเทศ

กระถินไทย สรรพคุณ กระถินไทย สมุนไพร กระถินไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินไทย

กระถินป่า สรรพคุณ กระถินป่า สมุนไพร กระถินป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินป่า

กระถินพิมาน สรรพคุณ กระถินพิมาน สมุนไพร กระถินพิมาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินพิมาน

กระทุ่ม สรรพคุณ กระทุ่ม สมุนไพร กระทุ่ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทุ่ม

กระท้อนป่า สรรพคุณ กระท้อนป่า สมุนไพร กระท้อนป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระท้อนป่า

กระท่อม สรรพคุณ กระท่อม สมุนไพร กระท่อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระท่อม

กระบือเจ็ดตัว สรรพคุณ กระบือเจ็ดตัว สมุนไพร กระบือเจ็ดตัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระบือเจ็ดตัว

การบูร สรรพคุณ การบูร สมุนไพร การบูร thai-herbs.thdata.co thdata.co
การบูร

กระพี้เขาควาย สรรพคุณ กระพี้เขาควาย สมุนไพร กระพี้เขาควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระพี้เขาควาย

กราย สรรพคุณ กราย สมุนไพร กราย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กราย

กรวยป่า สรรพคุณ กรวยป่า สมุนไพร กรวยป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรวยป่า

กล้วยตีบ สรรพคุณ กล้วยตีบ สมุนไพร กล้วยตีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กล้วยตีบ

กวาวต้น สรรพคุณ กวาวต้น สมุนไพร กวาวต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวต้น

การะเกด สรรพคุณ การะเกด สมุนไพร การะเกด thai-herbs.thdata.co thdata.co
การะเกด

กาหลง สรรพคุณ กาหลง สมุนไพร กาหลง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กาหลง

กาสามปีก สรรพคุณ กาสามปีก สมุนไพร กาสามปีก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กาสามปีก

ก้างปลาแดง สรรพคุณ ก้างปลาแดง สมุนไพร ก้างปลาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาแดง

ก้างปลาขาว สรรพคุณ ก้างปลาขาว สมุนไพร ก้างปลาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาขาว

กานพลู สรรพคุณ กานพลู สมุนไพร กานพลู thai-herbs.thdata.co thdata.co
กานพลู

ก้ามปู สรรพคุณ ก้ามปู สมุนไพร ก้ามปู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้ามปู

กุ่มน้ำ สรรพคุณ กุ่มน้ำ สมุนไพร กุ่มน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มน้ำ

กุ่มบก สรรพคุณ กุ่มบก สมุนไพร กุ่มบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มบก

แก้ว สรรพคุณ แก้ว สมุนไพร แก้ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
แก้ว

โกงกาง สรรพคุณ โกงกาง สมุนไพร โกงกาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกงกาง

โกฐกะกลิ้ง สรรพคุณ โกฐกะกลิ้ง สมุนไพร โกฐกะกลิ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกะกลิ้ง

โกฐกักกรา สรรพคุณ โกฐกักกรา สมุนไพร โกฐกักกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกักกรา

โกฐกระดูก สรรพคุณ โกฐกระดูก สมุนไพร โกฐกระดูก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกระดูก

โกฐก้านพร้าว สรรพคุณ โกฐก้านพร้าว สมุนไพร โกฐก้านพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐก้านพร้าว

โกฐจุฬาลัมพา สรรพคุณ โกฐจุฬาลัมพา สมุนไพร โกฐจุฬาลัมพา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐจุฬาลัมพา

โกฐน้ำเต้า สรรพคุณ โกฐน้ำเต้า สมุนไพร โกฐน้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐน้ำเต้า

โกฐสอ สรรพคุณ โกฐสอ สมุนไพร โกฐสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐสอ

โกฐหัวบัว สรรพคุณ โกฐหัวบัว สมุนไพร โกฐหัวบัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐหัวบัว

โกฐเขมา สรรพคุณ โกฐเขมา สมุนไพร โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเขมา

โกฐพุงปลา สรรพคุณ โกฐพุงปลา สมุนไพร โกฐพุงปลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐพุงปลา

โกฐเชียง สรรพคุณ โกฐเชียง สมุนไพร โกฐเชียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเชียง

โกฐชฎามังษี สรรพคุณ โกฐชฎามังษี สมุนไพร โกฐชฎามังษี thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐชฎามังษี

กอมขม สรรพคุณ กอมขม สมุนไพร กอมขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กอมขม

ก่อ สรรพคุณ ก่อ สมุนไพร ก่อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก่อ

กำจัด สรรพคุณ กำจัด สมุนไพร กำจัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจัด

กำลังช้างเผือก สรรพคุณ กำลังช้างเผือก สมุนไพร กำลังช้างเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังช้างเผือก

กำลังวัวเถลิง สรรพคุณ กำลังวัวเถลิง สมุนไพร กำลังวัวเถลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังวัวเถลิง

กำลังเสื่อโคร่ง สรรพคุณ กำลังเสื่อโคร่ง สมุนไพร กำลังเสื่อโคร่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังเสื่อโคร่ง

กำลังหนุมาน สรรพคุณ กำลังหนุมาน สมุนไพร กำลังหนุมาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังหนุมาน

เกว้า สรรพคุณ เกว้า สมุนไพร เกว้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกว้า

ขันทองพยาบาท สรรพคุณ ขันทองพยาบาท สมุนไพร ขันทองพยาบาท thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขันทองพยาบาท

ข่าต้น สรรพคุณ ข่าต้น สมุนไพร ข่าต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าต้น

ขี้ครอก สรรพคุณ ขี้ครอก สมุนไพร ขี้ครอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้ครอก

ขี้หนอน สรรพคุณ ขี้หนอน สมุนไพร ขี้หนอน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้หนอน

ขี้เหล็กบ้าน สรรพคุณ ขี้เหล็กบ้าน สมุนไพร ขี้เหล็กบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กบ้าน

ขี้เหล็กเลือด สรรพคุณ ขี้เหล็กเลือด สมุนไพร ขี้เหล็กเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กเลือด

ขี้อ้าย สรรพคุณ ขี้อ้าย สมุนไพร ขี้อ้าย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้อ้าย

เข็มขาว สรรพคุณ เข็มขาว สมุนไพร เข็มขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มขาว

เข็มแดง สรรพคุณ เข็มแดง สมุนไพร เข็มแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มแดง

เข็มป่า สรรพคุณ เข็มป่า สมุนไพร เข็มป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มป่า

เขยตาย สรรพคุณ เขยตาย สมุนไพร เขยตาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขยตาย

ขอนดอก สรรพคุณ ขอนดอก สมุนไพร ขอนดอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขอนดอก

ข่อย สรรพคุณ ข่อย สมุนไพร ข่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อย

ข่อยหย็อง สรรพคุณ ข่อยหย็อง สมุนไพร ข่อยหย็อง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อยหย็อง

เขี้ยวงู เล็บครุฑ สรรพคุณ เขี้ยวงู เล็บครุฑ สมุนไพร เขี้ยวงู เล็บครุฑ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู เล็บครุฑ

ไข่มด สรรพคุณ ไข่มด สมุนไพร ไข่มด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไข่มด

คงคาเดือด สรรพคุณ คงคาเดือด สมุนไพร คงคาเดือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
คงคาเดือด

คนทา สรรพคุณ คนทา สมุนไพร คนทา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทา

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

คนทีเขมา สรรพคุณ คนทีเขมา สมุนไพร คนทีเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีเขมา

คัดลิ้น สรรพคุณ คัดลิ้น สมุนไพร คัดลิ้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
คัดลิ้น

คันทรง สรรพคุณ คันทรง สมุนไพร คันทรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
คันทรง

คราม สรรพคุณ คราม สมุนไพร คราม thai-herbs.thdata.co thdata.co
คราม

ครอบจักรวาล สรรพคุณ ครอบจักรวาล สมุนไพร ครอบจักรวาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบจักรวาล

ครอบตลับ สรรพคุณ ครอบตลับ สมุนไพร ครอบตลับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบตลับ

ครอบฟันสี สรรพคุณ ครอบฟันสี สมุนไพร ครอบฟันสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบฟันสี

คางแดง สรรพคุณ คางแดง สมุนไพร คางแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
คางแดง

ควินิน สรรพคุณ ควินิน สมุนไพร ควินิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ควินิน

คูน สรรพคุณ คูน สมุนไพร คูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน

แค สรรพคุณ แค สมุนไพร แค thai-herbs.thdata.co thdata.co
แค

แคแตร สรรพคุณ แคแตร สมุนไพร แคแตร thai-herbs.thdata.co thdata.co
แคแตร

แคฝอย สรรพคุณ แคฝอย สมุนไพร แคฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แคฝอย

คำไทย สรรพคุณ คำไทย สมุนไพร คำไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำไทย

คำฝอย สรรพคุณ คำฝอย สมุนไพร คำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำฝอย

คว่ำตายหงายเป็น สรรพคุณ คว่ำตายหงายเป็น สมุนไพร คว่ำตายหงายเป็น thai-herbs.thdata.co thdata.co
คว่ำตายหงายเป็น

ไคร้เครือ สรรพคุณ ไคร้เครือ สมุนไพร ไคร้เครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไคร้เครือ

ฆ้องสามย่าน สรรพคุณ ฆ้องสามย่าน สมุนไพร ฆ้องสามย่าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฆ้องสามย่าน

งิ้วป่า สรรพคุณ งิ้วป่า สมุนไพร งิ้วป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
งิ้วป่า

หงอนไก่ดอกกลม สรรพคุณ หงอนไก่ดอกกลม สมุนไพร หงอนไก่ดอกกลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ดอกกลม

หงอนไก่ป่า สรรพคุณ หงอนไก่ป่า สมุนไพร หงอนไก่ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ป่า

หงอนไก่ทะเล สรรพคุณ หงอนไก่ทะเล สมุนไพร หงอนไก่ทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ทะเล

เหงือกปลาหมอ สรรพคุณ เหงือกปลาหมอ สมุนไพร เหงือกปลาหมอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหงือกปลาหมอ

จักรนารายณ์ สรรพคุณ จักรนารายณ์ สมุนไพร จักรนารายณ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จักรนารายณ์

จันทน์กระพ้อ สรรพคุณ จันทน์กระพ้อ สมุนไพร จันทน์กระพ้อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์กระพ้อ

จันทน์เกราะ สรรพคุณ จันทน์เกราะ สมุนไพร จันทน์เกราะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เกราะ

จันทน์ชะมด สรรพคุณ จันทน์ชะมด สมุนไพร จันทน์ชะมด thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ชะมด

จันทน์แดง สรรพคุณ จันทน์แดง สมุนไพร จันทน์แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์แดง

จันทน์เทศ สรรพคุณ จันทน์เทศ สมุนไพร จันทน์เทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เทศ

จันทน์ลูกหอม สรรพคุณ จันทน์ลูกหอม สมุนไพร จันทน์ลูกหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ลูกหอม

จันทน์โอ สรรพคุณ จันทน์โอ สมุนไพร จันทน์โอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์โอ

จันทนา สรรพคุณ จันทนา สมุนไพร จันทนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทนา

จาก สรรพคุณ จาก สมุนไพร จาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
จาก

จามจุรี สรรพคุณ จามจุรี สมุนไพร จามจุรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
จามจุรี

จิกเขา สรรพคุณ จิกเขา สมุนไพร จิกเขา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกเขา

จิกนา สรรพคุณ จิกนา สมุนไพร จิกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกนา

จุกโรหิณี สรรพคุณ จุกโรหิณี สมุนไพร จุกโรหิณี thai-herbs.thdata.co thdata.co
จุกโรหิณี

เจตพังคี สรรพคุณ เจตพังคี สมุนไพร เจตพังคี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตพังคี

เจตมูลเพลิงขาว สรรพคุณ เจตมูลเพลิงขาว สมุนไพร เจตมูลเพลิงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงขาว

เจตมูลเพลิงแดง สรรพคุณ เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพร เจตมูลเพลิงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงแดง

เฉียงพร้านางแอ สรรพคุณ เฉียงพร้านางแอ สมุนไพร เฉียงพร้านางแอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เฉียงพร้านางแอ

ชะมดต้น สรรพคุณ ชะมดต้น สมุนไพร ชะมดต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะมดต้น

ชะมวง สรรพคุณ ชะมวง สมุนไพร ชะมวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะมวง

ชบา สรรพคุณ ชบา สมุนไพร ชบา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชบา

ชะอม สรรพคุณ ชะอม สมุนไพร ชะอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะอม

ชะเอมเทศ สรรพคุณ ชะเอมเทศ สมุนไพร ชะเอมเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเทศ

ชมพู่น้ำดอกไม้ สรรพคุณ ชมพู่น้ำดอกไม้ สมุนไพร ชมพู่น้ำดอกไม้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชมพู่น้ำดอกไม้

ชา สรรพคุณ ชา สมุนไพร ชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชา

ช้าพลู สรรพคุณ ช้าพลู สมุนไพร ช้าพลู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ช้าพลู

ช้างงาเดียว สรรพคุณ ช้างงาเดียว สมุนไพร ช้างงาเดียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ช้างงาเดียว

ชิงขี่ สรรพคุณ ชิงขี่ สมุนไพร ชิงขี่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงขี่

ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณ ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร ชุมเห็ดเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดไทย สรรพคุณ ชุมเห็ดไทย สมุนไพร ชุมเห็ดไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดไทย

ช้อยนางรำ สรรพคุณ ช้อยนางรำ สมุนไพร ช้อยนางรำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ช้อยนางรำ

ซัด สรรพคุณ ซัด สมุนไพร ซัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซัด

ซาก สรรพคุณ ซาก สมุนไพร ซาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซาก

ดีหมี สรรพคุณ ดีหมี สมุนไพร ดีหมี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีหมี

ตะโกนา สรรพคุณ ตะโกนา สมุนไพร ตะโกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะโกนา

ตะโกสวน สรรพคุณ ตะโกสวน สมุนไพร ตะโกสวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะโกสวน

ตะขบไทย สรรพคุณ ตะขบไทย สมุนไพร ตะขบไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบไทย

ตะขบป่า สรรพคุณ ตะขบป่า สมุนไพร ตะขบป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบป่า

ตะไคร้ต้น สรรพคุณ ตะไคร้ต้น สมุนไพร ตะไคร้ต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะไคร้ต้น

ตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะไคร้

ตะเคียนทอง สรรพคุณ ตะเคียนทอง สมุนไพร ตะเคียนทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะเคียนทอง

ตับเต่าใหญ่ สรรพคุณ ตับเต่าใหญ่ สมุนไพร ตับเต่าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตับเต่าใหญ่

ตับเต่าน้อย สรรพคุณ ตับเต่าน้อย สมุนไพร ตับเต่าน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตับเต่าน้อย

ตาตุ่ม สรรพคุณ ตาตุ่ม สมุนไพร ตาตุ่ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาตุ่ม

ตาเสือ สรรพคุณ ตาเสือ สมุนไพร ตาเสือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาเสือ

ตาเสือทุ่ง สรรพคุณ ตาเสือทุ่ง สมุนไพร ตาเสือทุ่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาเสือทุ่ง

ตานขโมย สรรพคุณ ตานขโมย สมุนไพร ตานขโมย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานขโมย

ตานดำ สรรพคุณ ตานดำ สมุนไพร ตานดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานดำ

ตาลโตนด สรรพคุณ ตาลโตนด สมุนไพร ตาลโตนด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาลโตนด

ตานเสี้ยน สรรพคุณ ตานเสี้ยน สมุนไพร ตานเสี้ยน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานเสี้ยน

ตีนเป็ดตัน สรรพคุณ ตีนเป็ดตัน สมุนไพร ตีนเป็ดตัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดตัน

ตีนเป็ดน้ำ สรรพคุณ ตีนเป็ดน้ำ สมุนไพร ตีนเป็ดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดน้ำ

ต่อไส้ สรรพคุณ ต่อไส้ สมุนไพร ต่อไส้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ต่อไส้

ตูมกาขาว สรรพคุณ ตูมกาขาว สมุนไพร ตูมกาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตูมกาขาว

เตยหอม สรรพคุณ เตยหอม สมุนไพร เตยหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เตยหอม

เต่าร้าง สรรพคุณ เต่าร้าง สมุนไพร เต่าร้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เต่าร้าง

ตองแตก สรรพคุณ ตองแตก สมุนไพร ตองแตก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตองแตก

ถั่วแระต้น สรรพคุณ ถั่วแระต้น สมุนไพร ถั่วแระต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วแระต้น

ถั่วแระผี สรรพคุณ ถั่วแระผี สมุนไพร ถั่วแระผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วแระผี

ทรงบาดาล สรรพคุณ ทรงบาดาล สมุนไพร ทรงบาดาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทรงบาดาล

ทับทิม สรรพคุณ ทับทิม สมุนไพร ทับทิม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทับทิม

ท้าวยายม่อมดอกขาว สรรพคุณ ท้าวยายม่อมดอกขาว สมุนไพร ท้าวยายม่อมดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อมดอกขาว

ท้ายยายม่อมดอกแดง สรรพคุณ ท้ายยายม่อมดอกแดง สมุนไพร ท้ายยายม่อมดอกแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้ายยายม่อมดอกแดง

ทิ้งถ่อน สรรพคุณ ทิ้งถ่อน สมุนไพร ทิ้งถ่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทิ้งถ่อน

เทพทาโร สรรพคุณ เทพทาโร สมุนไพร เทพทาโร thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทพทาโร

ทุเรียน สรรพคุณ ทุเรียน สมุนไพร ทุเรียน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทุเรียน

ทองพันชั่ง สรรพคุณ ทองพันชั่ง สมุนไพร ทองพันชั่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองพันชั่ง

ทองระอา สรรพคุณ ทองระอา สมุนไพร ทองระอา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองระอา

ทองหลางป่า สรรพคุณ ทองหลางป่า สมุนไพร ทองหลางป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางป่า

ทองหลางใบมน สรรพคุณ ทองหลางใบมน สมุนไพร ทองหลางใบมน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางใบมน

ทองหลางใบมนด่าง สรรพคุณ ทองหลางใบมนด่าง สมุนไพร ทองหลางใบมนด่าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางใบมนด่าง

ทองโหลง สรรพคุณ ทองโหลง สมุนไพร ทองโหลง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองโหลง

เทียนเกล็ดหอย สรรพคุณ เทียนเกล็ดหอย สมุนไพร เทียนเกล็ดหอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนเกล็ดหอย

เทียนขม สรรพคุณ เทียนขม สมุนไพร เทียนขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนขม

เทียนข้าวเปลือก สรรพคุณ เทียนข้าวเปลือก สมุนไพร เทียนข้าวเปลือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนข้าวเปลือก

เทียนขาว สรรพคุณ เทียนขาว สมุนไพร เทียนขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนขาว

เทียนแดง สรรพคุณ เทียนแดง สมุนไพร เทียนแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนแดง

เทียนดำ สรรพคุณ เทียนดำ สมุนไพร เทียนดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนดำ

เทียนต้น สรรพคุณ เทียนต้น สมุนไพร เทียนต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนต้น

เทียนตากบ สรรพคุณ เทียนตากบ สมุนไพร เทียนตากบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนตากบ

เทียนตาตั๊กแตน สรรพคุณ เทียนตาตั๊กแตน สมุนไพร เทียนตาตั๊กแตน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนตาตั๊กแตน

เทียนเยาวพาณี สรรพคุณ เทียนเยาวพาณี สมุนไพร เทียนเยาวพาณี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนเยาวพาณี

เทียนสัตตบุษย์ สรรพคุณ เทียนสัตตบุษย์ สมุนไพร เทียนสัตตบุษย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนสัตตบุษย์

เทียนลวด สรรพคุณ เทียนลวด สมุนไพร เทียนลวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนลวด

เทียนดอก สรรพคุณ เทียนดอก สมุนไพร เทียนดอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนดอก

ไทรกร่าง สรรพคุณ ไทรกร่าง สมุนไพร ไทรกร่าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไทรกร่าง

ไทรใหญ่ สรรพคุณ ไทรใหญ่ สมุนไพร ไทรใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไทรใหญ่

ไทรย้อย สรรพคุณ ไทรย้อย สมุนไพร ไทรย้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไทรย้อย

ทำมัง สรรพคุณ ทำมัง สมุนไพร ทำมัง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทำมัง

ธรณีสาร สรรพคุณ ธรณีสาร สมุนไพร ธรณีสาร thai-herbs.thdata.co thdata.co
ธรณีสาร

นนทรี สรรพคุณ นนทรี สมุนไพร นนทรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
นนทรี

นมควาย สรรพคุณ นมควาย สมุนไพร นมควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมควาย

นมนาง สรรพคุณ นมนาง สมุนไพร นมนาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมนาง

นางแย้ม สรรพคุณ นางแย้ม สมุนไพร นางแย้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
นางแย้ม

หนาดดำ สรรพคุณ หนาดดำ สมุนไพร หนาดดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาดดำ

หนาดใหญ่ สรรพคุณ หนาดใหญ่ สมุนไพร หนาดใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาดใหญ่

หนามพรม สรรพคุณ หนามพรม สมุนไพร หนามพรม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามพรม

นุ่น สรรพคุณ นุ่น สมุนไพร นุ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
นุ่น

เนระพูสี สรรพคุณ เนระพูสี สมุนไพร เนระพูสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เนระพูสี

น้อยหน่า สรรพคุณ น้อยหน่า สมุนไพร น้อยหน่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้อยหน่า

น้อยโหน่ง สรรพคุณ น้อยโหน่ง สมุนไพร น้อยโหน่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้อยโหน่ง

เนียม สรรพคุณ เนียม สมุนไพร เนียม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เนียม

บุนนาค สรรพคุณ บุนนาค สมุนไพร บุนนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุนนาค

เบญกานี สรรพคุณ เบญกานี สมุนไพร เบญกานี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เบญกานี

เบญจมาศบ้าน สรรพคุณ เบญจมาศบ้าน สมุนไพร เบญจมาศบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เบญจมาศบ้าน

เบน สรรพคุณ เบน สมุนไพร เบน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เบน

ใบเงิน สรรพคุณ ใบเงิน สมุนไพร ใบเงิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ใบเงิน

ใบทอง สรรพคุณ ใบทอง สมุนไพร ใบทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ใบทอง

ใบนาค สรรพคุณ ใบนาค สมุนไพร ใบนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
ใบนาค

ประดงเลือด สรรพคุณ ประดงเลือด สมุนไพร ประดงเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดงเลือด

ประดู่ขาว สรรพคุณ ประดู่ขาว สมุนไพร ประดู่ขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่ขาว

ประดู่ลาย สรรพคุณ ประดู่ลาย สมุนไพร ประดู่ลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่ลาย

ประดู่ส้ม สรรพคุณ ประดู่ส้ม สมุนไพร ประดู่ส้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่ส้ม

ประดู่เสน สรรพคุณ ประดู่เสน สมุนไพร ประดู่เสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่เสน

ประทัดจีน สรรพคุณ ประทัดจีน สมุนไพร ประทัดจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประทัดจีน

ประยงค์ป่า สรรพคุณ ประยงค์ป่า สมุนไพร ประยงค์ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประยงค์ป่า

ประยงค์บ้าน สรรพคุณ ประยงค์บ้าน สมุนไพร ประยงค์บ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประยงค์บ้าน

ปรู สรรพคุณ ปรู สมุนไพร ปรู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรู

โปรง สรรพคุณ โปรง สมุนไพร โปรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โปรง

โปร่งฟ้า สรรพคุณ โปร่งฟ้า สมุนไพร โปร่งฟ้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
โปร่งฟ้า

ปลาไหลเผือก สรรพคุณ ปลาไหลเผือก สมุนไพร ปลาไหลเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปลาไหลเผือก

เปล้าใหญ่ สรรพคุณ เปล้าใหญ่ สมุนไพร เปล้าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าใหญ่

เปล้าน้อย สรรพคุณ เปล้าน้อย สมุนไพร เปล้าน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าน้อย

เปล้าน้ำเงิน สรรพคุณ เปล้าน้ำเงิน สมุนไพร เปล้าน้ำเงิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าน้ำเงิน

ปีบ สรรพคุณ ปีบ สมุนไพร ปีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปีบ

ฝางส้ม สรรพคุณ ฝางส้ม สมุนไพร ฝางส้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝางส้ม

ฝางเสน สรรพคุณ ฝางเสน สมุนไพร ฝางเสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝางเสน

ฝ้ายขาว สรรพคุณ ฝ้ายขาว สมุนไพร ฝ้ายขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝ้ายขาว

ฝ้ายแดง สรรพคุณ ฝ้ายแดง สมุนไพร ฝ้ายแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝ้ายแดง

ฝ้ายเทศ สรรพคุณ ฝ้ายเทศ สมุนไพร ฝ้ายเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝ้ายเทศ

ฝิ่น สรรพคุณ ฝิ่น สมุนไพร ฝิ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝิ่น

ฝิ่นต้น สรรพคุณ ฝิ่นต้น สมุนไพร ฝิ่นต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝิ่นต้น

ฝีหมอบ สรรพคุณ ฝีหมอบ สมุนไพร ฝีหมอบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝีหมอบ

พญาไก่เถื่อน สรรพคุณ พญาไก่เถื่อน สมุนไพร พญาไก่เถื่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญาไก่เถื่อน

พญายา สรรพคุณ พญายา สมุนไพร พญายา thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญายา

พญารากขาว สรรพคุณ พญารากขาว สมุนไพร พญารากขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากขาว

พญารากดำ สรรพคุณ พญารากดำ สมุนไพร พญารากดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากดำ

พญาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวเมีย สรรพคุณ พญาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวเมีย สมุนไพร พญาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวเมีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวเมีย

พญามุติ สรรพคุณ พญามุติ สมุนไพร พญามุติ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญามุติ

พญารากเดียว สรรพคุณ พญารากเดียว สมุนไพร พญารากเดียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากเดียว

พลับพลึง สรรพคุณ พลับพลึง สมุนไพร พลับพลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลับพลึง

พิกุล สรรพคุณ พิกุล สมุนไพร พิกุล thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิกุล

พิลังกาสา สรรพคุณ พิลังกาสา สมุนไพร พิลังกาสา thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิลังกาสา

พริกป่า สรรพคุณ พริกป่า สมุนไพร พริกป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกป่า

พิมเสนต้น สรรพคุณ พิมเสนต้น สมุนไพร พิมเสนต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิมเสนต้น

พุงดอ สรรพคุณ พุงดอ สมุนไพร พุงดอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุงดอ

พุดตาน สรรพคุณ พุดตาน สมุนไพร พุดตาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุดตาน

พุ่มเรียงบ้าน สรรพคุณ พุ่มเรียงบ้าน สมุนไพร พุ่มเรียงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุ่มเรียงบ้าน

เพกา สรรพคุณ เพกา สมุนไพร เพกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพกา

แพงพวยบก สรรพคุณ แพงพวยบก สมุนไพร แพงพวยบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
แพงพวยบก

มะกรูด สรรพคุณ มะกรูด สมุนไพร มะกรูด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกรูด

มะเกลือ สรรพคุณ มะเกลือ สมุนไพร มะเกลือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเกลือ

มะเกลือเลือด สรรพคุณ มะเกลือเลือด สมุนไพร มะเกลือเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเกลือเลือด

มะกล่ำตาช้าง สรรพคุณ มะกล่ำตาช้าง สมุนไพร มะกล่ำตาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาช้าง

มะกาต้น สรรพคุณ มะกาต้น สมุนไพร มะกาต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกาต้น

มะกอกน้ำ สรรพคุณ มะกอกน้ำ สมุนไพร มะกอกน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกน้ำ

มะกอกป่า สรรพคุณ มะกอกป่า สมุนไพร มะกอกป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกป่า

มะกอกเผือก สรรพคุณ มะกอกเผือก สมุนไพร มะกอกเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกเผือก

มะขามแขก สรรพคุณ มะขามแขก สมุนไพร มะขามแขก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามแขก

มะขามเทศ สรรพคุณ มะขามเทศ สมุนไพร มะขามเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามเทศ

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะขามป้อม สรรพคุณ มะขามป้อม สมุนไพร มะขามป้อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามป้อม

มะขวิด สรรพคุณ มะขวิด สมุนไพร มะขวิด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขวิด

มะเขือขื่น สรรพคุณ มะเขือขื่น สมุนไพร มะเขือขื่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเขือขื่น

มะค่าโมง สรรพคุณ มะค่าโมง สมุนไพร มะค่าโมง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะค่าโมง

มะค่าแต้ สรรพคุณ มะค่าแต้ สมุนไพร มะค่าแต้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะค่าแต้

มะคำไก่ สรรพคุณ มะคำไก่ สมุนไพร มะคำไก่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะคำไก่

มะคำดีควาย สรรพคุณ มะคำดีควาย สมุนไพร มะคำดีควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะคำดีควาย

มะงั่ว สรรพคุณ มะงั่ว สมุนไพร มะงั่ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะงั่ว

มะดัน สรรพคุณ มะดัน สมุนไพร มะดัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะดัน

มะดูก สรรพคุณ มะดูก สมุนไพร มะดูก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะดูก

มะเดื่อชุมพร สรรพคุณ มะเดื่อชุมพร สมุนไพร มะเดื่อชุมพร thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อชุมพร

มะเดื่อดง สรรพคุณ มะเดื่อดง สมุนไพร มะเดื่อดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อดง

มะเดื่อปล้อง สรรพคุณ มะเดื่อปล้อง สมุนไพร มะเดื่อปล้อง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อปล้อง

มะเดื่อหอม สรรพคุณ มะเดื่อหอม สมุนไพร มะเดื่อหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อหอม

มะตูม สรรพคุณ มะตูม สมุนไพร มะตูม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตูม

มะนาว สรรพคุณ มะนาว สมุนไพร มะนาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะนาว

มะปราง สรรพคุณ มะปราง สมุนไพร มะปราง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะปราง

มะปริง สรรพคุณ มะปริง สมุนไพร มะปริง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะปริง

มะฝ่อ สรรพคุณ มะฝ่อ สมุนไพร มะฝ่อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะฝ่อ

มะพลับ สรรพคุณ มะพลับ สมุนไพร มะพลับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะพลับ

มะพร้าว สรรพคุณ มะพร้าว สมุนไพร มะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะพร้าว

มะแฟน สรรพคุณ มะแฟน สมุนไพร มะแฟน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแฟน

มะเฟือง สรรพคุณ มะเฟือง สมุนไพร มะเฟือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเฟือง

มะเฟืองป่า สรรพคุณ มะเฟืองป่า สมุนไพร มะเฟืองป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเฟืองป่า

มะไฟ สรรพคุณ มะไฟ สมุนไพร มะไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะไฟ

มะไฟเดือนห้า สรรพคุณ มะไฟเดือนห้า สมุนไพร มะไฟเดือนห้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะไฟเดือนห้า

มะมาด สรรพคุณ มะมาด สมุนไพร มะมาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะมาด

มะม่วง สรรพคุณ มะม่วง สมุนไพร มะม่วง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะม่วง

มะม่วงหิมพานต์ สรรพคุณ มะม่วงหิมพานต์ สมุนไพร มะม่วงหิมพานต์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะม่วงหิมพานต์

มะเม่า สรรพคุณ มะเม่า สมุนไพร มะเม่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเม่า

มะยม สรรพคุณ มะยม สมุนไพร มะยม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะยม

มะละกอ สรรพคุณ มะละกอ สมุนไพร มะละกอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะละกอ

มะแว้งต้น สรรพคุณ มะแว้งต้น สมุนไพร มะแว้งต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งต้น

มะรุม สรรพคุณ มะรุม สมุนไพร มะรุม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะรุม

มหาสดำ สรรพคุณ มหาสดำ สมุนไพร มหาสดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหาสดำ

มหาหิงคุ์ สรรพคุณ มหาหิงคุ์ สมุนไพร มหาหิงคุ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหาหิงคุ์

มะหาด สรรพคุณ มะหาด สมุนไพร มะหาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะหาด

มะหวด สรรพคุณ มะหวด สมุนไพร มะหวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะหวด

มะอึก สรรพคุณ มะอึก สมุนไพร มะอึก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะอึก

มะแฮ็คโกนี สรรพคุณ มะแฮ็คโกนี สมุนไพร มะแฮ็คโกนี thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแฮ็คโกนี

มะฮอกกานี สรรพคุณ มะฮอกกานี สมุนไพร มะฮอกกานี thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะฮอกกานี

มังคุด สรรพคุณ มังคุด สมุนไพร มังคุด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มังคุด

มังตาล สรรพคุณ มังตาล สมุนไพร มังตาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
มังตาล

หมาก สรรพคุณ หมาก สมุนไพร หมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมาก

หมากผู้ สรรพคุณ หมากผู้ สมุนไพร หมากผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมากผู้

ม้ากระทืบโรง สรรพคุณ ม้ากระทืบโรง สมุนไพร ม้ากระทืบโรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ม้ากระทืบโรง

หมีเหม็น สรรพคุณ หมีเหม็น สมุนไพร หมีเหม็น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมีเหม็น

โมกมัน สรรพคุณ โมกมัน สมุนไพร โมกมัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โมกมัน

โมกหลวง สรรพคุณ โมกหลวง สมุนไพร โมกหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โมกหลวง

หม่อน สรรพคุณ หม่อน สมุนไพร หม่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หม่อน

เมี่ยง ชา สรรพคุณ เมี่ยง ชา สมุนไพร เมี่ยง ชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เมี่ยง ชา

เมี่ยงอีลาม สรรพคุณ เมี่ยงอีลาม สมุนไพร เมี่ยงอีลาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เมี่ยงอีลาม

เหมือดคน สรรพคุณ เหมือดคน สมุนไพร เหมือดคน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหมือดคน

มดยอบ สรรพคุณ มดยอบ สมุนไพร มดยอบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มดยอบ

ยาดำ สรรพคุณ ยาดำ สมุนไพร ยาดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยาดำ

ยาสูบ สรรพคุณ ยาสูบ สมุนไพร ยาสูบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยาสูบ

ยาน่องต้น สรรพคุณ ยาน่องต้น สมุนไพร ยาน่องต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยาน่องต้น

ยี่โถไทย สรรพคุณ ยี่โถไทย สมุนไพร ยี่โถไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยี่โถไทย

ยี่โถฝรั่ง สรรพคุณ ยี่โถฝรั่ง สมุนไพร ยี่โถฝรั่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยี่โถฝรั่ง

ยอป่า สรรพคุณ ยอป่า สมุนไพร ยอป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยอป่า

รงทอง สรรพคุณ รงทอง สมุนไพร รงทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
รงทอง

ระกำ สรรพคุณ ระกำ สมุนไพร ระกำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ระกำ

ระย่อม สรรพคุณ ระย่อม สมุนไพร ระย่อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ระย่อม

ระงับ สรรพคุณ ระงับ สมุนไพร ระงับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ระงับ

รักขาว สรรพคุณ รักขาว สมุนไพร รักขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักขาว

รักซ้อน สรรพคุณ รักซ้อน สมุนไพร รักซ้อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักซ้อน

รักใหญ่ สรรพคุณ รักใหญ่ สมุนไพร รักใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักใหญ่

ราชดัด สรรพคุณ ราชดัด สมุนไพร ราชดัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชดัด

ราชพฤกษ์ สรรพคุณ ราชพฤกษ์ สมุนไพร ราชพฤกษ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชพฤกษ์

เร่วน้อย สรรพคุณ เร่วน้อย สมุนไพร เร่วน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วน้อย

เร่วใหญ่ สรรพคุณ เร่วใหญ่ สมุนไพร เร่วใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วใหญ่

ละหุ่งขาว สรรพคุณ ละหุ่งขาว สมุนไพร ละหุ่งขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ละหุ่งขาว

ละหุ่งแดง สรรพคุณ ละหุ่งแดง สมุนไพร ละหุ่งแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ละหุ่งแดง

โลด สรรพคุณ โลด สมุนไพร โลด thai-herbs.thdata.co thdata.co
โลด

ลั่นทม สรรพคุณ ลั่นทม สมุนไพร ลั่นทม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลั่นทม

ลาน สรรพคุณ ลาน สมุนไพร ลาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลาน

ลิ้นงูเห่า สรรพคุณ ลิ้นงูเห่า สมุนไพร ลิ้นงูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลิ้นงูเห่า

โลดทะนงขาว สรรพคุณ โลดทะนงขาว สมุนไพร โลดทะนงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
โลดทะนงขาว

โลดทะนงแดง สรรพคุณ โลดทะนงแดง สมุนไพร โลดทะนงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โลดทะนงแดง

เลี่ยน สรรพคุณ เลี่ยน สมุนไพร เลี่ยน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เลี่ยน

ลำจวน สรรพคุณ ลำจวน สมุนไพร ลำจวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำจวน

ลำดวน สรรพคุณ ลำดวน สมุนไพร ลำดวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำดวน

ลำเจียก สรรพคุณ ลำเจียก สมุนไพร ลำเจียก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำเจียก

ลำโพงขาว สรรพคุณ ลำโพงขาว สมุนไพร ลำโพงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงขาว

ลำโพงกาสลัก สรรพคุณ ลำโพงกาสลัก สมุนไพร ลำโพงกาสลัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงกาสลัก

สนแผง สรรพคุณ สนแผง สมุนไพร สนแผง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนแผง

สนสร้อย สรรพคุณ สนสร้อย สมุนไพร สนสร้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนสร้อย

ส้มกบ สรรพคุณ ส้มกบ สมุนไพร ส้มกบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มกบ

ส้มกุ้ง สรรพคุณ ส้มกุ้ง สมุนไพร ส้มกุ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มกุ้ง

ส้มจีน สรรพคุณ ส้มจีน สมุนไพร ส้มจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มจีน

ส้มเขียวหวาน สรรพคุณ ส้มเขียวหวาน สมุนไพร ส้มเขียวหวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเขียวหวาน

ส้มเช้า สรรพคุณ ส้มเช้า สมุนไพร ส้มเช้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเช้า

ส้มเสี้ยว สรรพคุณ ส้มเสี้ยว สมุนไพร ส้มเสี้ยว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเสี้ยว

ส้มโอ สรรพคุณ ส้มโอ สมุนไพร ส้มโอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มโอ

สนุ่น สรรพคุณ สนุ่น สมุนไพร สนุ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนุ่น

โสน สรรพคุณ โสน สมุนไพร โสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสน

เสนียด สรรพคุณ เสนียด สมุนไพร เสนียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสนียด

สมี สรรพคุณ สมี สมุนไพร สมี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมี

สมุลแว้ง สรรพคุณ สมุลแว้ง สมุนไพร สมุลแว้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมุลแว้ง

เสม็ดขาว สรรพคุณ เสม็ดขาว สมุนไพร เสม็ดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสม็ดขาว

เสมา สรรพคุณ เสมา สมุนไพร เสมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสมา

แสมทะเล สรรพคุณ แสมทะเล สมุนไพร แสมทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสมทะเล

แสมสาร สรรพคุณ แสมสาร สมุนไพร แสมสาร thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสมสาร

สมอดีงู สรรพคุณ สมอดีงู สมุนไพร สมอดีงู thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอดีงู

สมอทะเล สรรพคุณ สมอทะเล สมุนไพร สมอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอทะเล

สมอเทศ สรรพคุณ สมอเทศ สมุนไพร สมอเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอเทศ

สมอไทย สรรพคุณ สมอไทย สมุนไพร สมอไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอไทย

สมอพิเภก สรรพคุณ สมอพิเภก สมุนไพร สมอพิเภก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอพิเภก

สมอร่องแร่ง สรรพคุณ สมอร่องแร่ง สมุนไพร สมอร่องแร่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอร่องแร่ง

สละ สรรพคุณ สละ สมุนไพร สละ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สละ

สลัดได สรรพคุณ สลัดได สมุนไพร สลัดได thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลัดได

แสลงใจ สรรพคุณ แสลงใจ สมุนไพร แสลงใจ thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงใจ

สลอด สรรพคุณ สลอด สมุนไพร สลอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลอด

สะแก สรรพคุณ สะแก สมุนไพร สะแก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะแก

สะแกแสง สรรพคุณ สะแกแสง สมุนไพร สะแกแสง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะแกแสง

สะเดา สรรพคุณ สะเดา สมุนไพร สะเดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดา

สะเดาดง สรรพคุณ สะเดาดง สมุนไพร สะเดาดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดาดง

สะเดาอินเดีย สรรพคุณ สะเดาอินเดีย สมุนไพร สะเดาอินเดีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดาอินเดีย

สบู่ขาว สรรพคุณ สบู่ขาว สมุนไพร สบู่ขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
สบู่ขาว

สบู่แดง สรรพคุณ สบู่แดง สมุนไพร สบู่แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สบู่แดง

สัก สรรพคุณ สัก สมุนไพร สัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สัก

สักขี กรักขี สรรพคุณ สักขี กรักขี สมุนไพร สักขี กรักขี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สักขี กรักขี

สารพัดพิษ สรรพคุณ สารพัดพิษ สมุนไพร สารพัดพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สารพัดพิษ

สารภี สรรพคุณ สารภี สมุนไพร สารภี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สารภี

สีเสียด สรรพคุณ สีเสียด สมุนไพร สีเสียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
สีเสียด

สำโรง สรรพคุณ สำโรง สมุนไพร สำโรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำโรง

สำรอง สรรพคุณ สำรอง สมุนไพร สำรอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำรอง

หัสคุณไทย สรรพคุณ หัสคุณไทย สมุนไพร หัสคุณไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หัสคุณไทย

หัสคุณเทศ สรรพคุณ หัสคุณเทศ สมุนไพร หัสคุณเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หัสคุณเทศ

หางกระรอก สรรพคุณ หางกระรอก สมุนไพร หางกระรอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางกระรอก

หางกราย สรรพคุณ หางกราย สมุนไพร หางกราย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางกราย

หางนกยูง สรรพคุณ หางนกยูง สมุนไพร หางนกยูง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางนกยูง

หูเสือ สรรพคุณ หูเสือ สมุนไพร หูเสือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หูเสือ

โหระพา สรรพคุณ โหระพา สมุนไพร โหระพา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โหระพา

อบเชยเทศ สรรพคุณ อบเชยเทศ สมุนไพร อบเชยเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยเทศ

อบเชยไทย สรรพคุณ อบเชยไทย สมุนไพร อบเชยไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยไทย

อัคคีทวาร สรรพคุณ อัคคีทวาร สมุนไพร อัคคีทวาร thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัคคีทวาร

อ้ายบ่าว สรรพคุณ อ้ายบ่าว สมุนไพร อ้ายบ่าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้ายบ่าว

อินทนิลน้ำ สรรพคุณ อินทนิลน้ำ สมุนไพร อินทนิลน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อินทนิลน้ำ

อีเหนียวใหญ่ สรรพคุณ อีเหนียวใหญ่ สมุนไพร อีเหนียวใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อีเหนียวใหญ่

อีเหนียวเล็ก สรรพคุณ อีเหนียวเล็ก สมุนไพร อีเหนียวเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อีเหนียวเล็ก

อุโลก สรรพคุณ อุโลก สมุนไพร อุโลก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อุโลก

อ้อเล็ก สรรพคุณ อ้อเล็ก สมุนไพร อ้อเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อเล็ก

อินทนิลบก สรรพคุณ อินทนิลบก สมุนไพร อินทนิลบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อินทนิลบก

อ้อยช้าง สรรพคุณ อ้อยช้าง สมุนไพร อ้อยช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยช้าง

อ้อยแดง สรรพคุณ อ้อยแดง สมุนไพร อ้อยแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยแดง

เอื้องหมายนา สรรพคุณ เอื้องหมายนา สมุนไพร เอื้องหมายนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เอื้องหมายนา

กรด สรรพคุณ กรด สมุนไพร กรด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรด

กระดอม สรรพคุณ กระดอม สมุนไพร กระดอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดอม

กระไดลิง สรรพคุณ กระไดลิง สมุนไพร กระไดลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระไดลิง

กระทกรก เถาสิงโต สรรพคุณ กระทกรก เถาสิงโต สมุนไพร กระทกรก เถาสิงโต thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก เถาสิงโต

กระทกรก เสาวรส สรรพคุณ กระทกรก เสาวรส สมุนไพร กระทกรก เสาวรส thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก เสาวรส

กระทงลาย สรรพคุณ กระทงลาย สมุนไพร กระทงลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทงลาย

กระทุ้งหมาบ้า สรรพคุณ กระทุ้งหมาบ้า สมุนไพร กระทุ้งหมาบ้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทุ้งหมาบ้า

กระพังโหม สรรพคุณ กระพังโหม สมุนไพร กระพังโหม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระพังโหม

กะเพียด หนอนตายยากเล็ก สรรพคุณ กะเพียด หนอนตายยากเล็ก สมุนไพร กะเพียด หนอนตายยากเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเพียด หนอนตายยากเล็ก

กวาวเครือขาว สรรพคุณ กวาวเครือขาว สมุนไพร กวาวเครือขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวเครือขาว

กรุงเขมา สรรพคุณ กรุงเขมา สมุนไพร กรุงเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรุงเขมา

แกแล สรรพคุณ แกแล สมุนไพร แกแล thai-herbs.thdata.co thdata.co
แกแล

กวาวเครือแดง สรรพคุณ กวาวเครือแดง สมุนไพร กวาวเครือแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวเครือแดง

กำจาย สรรพคุณ กำจาย สมุนไพร กำจาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจาย

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ กำแพงเจ็ดชั้น สมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำแพงเจ็ดชั้น

ขจร สรรพคุณ ขจร สมุนไพร ขจร thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขจร

ขมิ้นเครือ สรรพคุณ ขมิ้นเครือ สมุนไพร ขมิ้นเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นเครือ

ข้าวสารเถา สรรพคุณ ข้าวสารเถา สมุนไพร ข้าวสารเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวสารเถา

ขี้กาขาว สรรพคุณ ขี้กาขาว สมุนไพร ขี้กาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้กาขาว

ขี้กาแดง สรรพคุณ ขี้กาแดง สมุนไพร ขี้กาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้กาแดง

เขี้ยวงู ตึ่งเครือคำตัวแม่ สรรพคุณ เขี้ยวงู ตึ่งเครือคำตัวแม่ สมุนไพร เขี้ยวงู ตึ่งเครือคำตัวแม่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู ตึ่งเครือคำตัวแม่

คนทีสอขาว สรรพคุณ คนทีสอขาว สมุนไพร คนทีสอขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอขาว

คนทีสอทะเล สรรพคุณ คนทีสอทะเล สมุนไพร คนทีสอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอทะเล

คัดเค้า สรรพคุณ คัดเค้า สมุนไพร คัดเค้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คัดเค้า

คุคะ ขรุขระ สรรพคุณ คุคะ ขรุขระ สมุนไพร คุคะ ขรุขระ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คุคะ ขรุขระ

โคคลาน สรรพคุณ โคคลาน สมุนไพร โคคลาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคคลาน

โคกกระออม ตุ้มต้อก สรรพคุณ โคกกระออม ตุ้มต้อก สมุนไพร โคกกระออม ตุ้มต้อก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระออม ตุ้มต้อก

คอเบ็ด คอเป็ด สรรพคุณ คอเบ็ด คอเป็ด สมุนไพร คอเบ็ด คอเป็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
คอเบ็ด คอเป็ด

จิงจ้อขาว สรรพคุณ จิงจ้อขาว สมุนไพร จิงจ้อขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อขาว

จิงจ้อแดง สรรพคุณ จิงจ้อแดง สมุนไพร จิงจ้อแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อแดง

จิงจ้อเหลือง สรรพคุณ จิงจ้อเหลือง สมุนไพร จิงจ้อเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อเหลือง

ชะลูดขาว สรรพคุณ ชะลูดขาว สมุนไพร ชะลูดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะลูดขาว

ชะเอมไทย สรรพคุณ ชะเอมไทย สมุนไพร ชะเอมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมไทย

ชะเอมบ้าน สรรพคุณ ชะเอมบ้าน สมุนไพร ชะเอมบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมบ้าน

ชะเอมเหนือ สรรพคุณ ชะเอมเหนือ สมุนไพร ชะเอมเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเหนือ

ชิงช้าชาลี บอระเพ็ดตัวผู้ สรรพคุณ ชิงช้าชาลี บอระเพ็ดตัวผู้ สมุนไพร ชิงช้าชาลี บอระเพ็ดตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงช้าชาลี บอระเพ็ดตัวผู้

เชือกเขาไฟ สรรพคุณ เชือกเขาไฟ สมุนไพร เชือกเขาไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เชือกเขาไฟ

แซ่ม้าทะลาย สรรพคุณ แซ่ม้าทะลาย สมุนไพร แซ่ม้าทะลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แซ่ม้าทะลาย

ซองแมว สรรพคุณ ซองแมว สมุนไพร ซองแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซองแมว

หญ้านาง ย่านาง สรรพคุณ หญ้านาง ย่านาง สมุนไพร หญ้านาง ย่านาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านาง ย่านาง

หญ้านางใหญ่ โพกพาย สรรพคุณ หญ้านางใหญ่ โพกพาย สมุนไพร หญ้านางใหญ่ โพกพาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านางใหญ่ โพกพาย

หญ้านางแดง เถาขยัน สรรพคุณ หญ้านางแดง เถาขยัน สมุนไพร หญ้านางแดง เถาขยัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านางแดง เถาขยัน

ดีปลี สรรพคุณ ดีปลี สมุนไพร ดีปลี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีปลี

ตาไก่ ตาเป็ด สรรพคุณ ตาไก่ ตาเป็ด สมุนไพร ตาไก่ ตาเป็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาไก่ ตาเป็ด

ตานหม่อน สรรพคุณ ตานหม่อน สมุนไพร ตานหม่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานหม่อน

ตีนเป็ดเครือ สรรพคุณ ตีนเป็ดเครือ สมุนไพร ตีนเป็ดเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดเครือ

ตูมกาเครือ สรรพคุณ ตูมกาเครือ สมุนไพร ตูมกาเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตูมกาเครือ

แตงกวา สรรพคุณ แตงกวา สมุนไพร แตงกวา thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงกวา

แตงไทย สรรพคุณ แตงไทย สมุนไพร แตงไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงไทย

แตงอุลิด แตงโม สรรพคุณ แตงอุลิด แตงโม สมุนไพร แตงอุลิด แตงโม thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงอุลิด แตงโม

แตงหนู สรรพคุณ แตงหนู สมุนไพร แตงหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงหนู

แตงร้าน สรรพคุณ แตงร้าน สมุนไพร แตงร้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงร้าน

ต้อยติ่ง สรรพคุณ ต้อยติ่ง สมุนไพร ต้อยติ่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ต้อยติ่ง

ตำลึง สรรพคุณ ตำลึง สมุนไพร ตำลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำลึง

ถอบแถบ สรรพคุณ ถอบแถบ สมุนไพร ถอบแถบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถอบแถบ

ถั่วผี สรรพคุณ ถั่วผี สมุนไพร ถั่วผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วผี

ถั่วลันเตา สรรพคุณ ถั่วลันเตา สมุนไพร ถั่วลันเตา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วลันเตา

เถาเกล็ดนาคราช สรรพคุณ เถาเกล็ดนาคราช สมุนไพร เถาเกล็ดนาคราช thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาเกล็ดนาคราช

เถาคัน สรรพคุณ เถาคัน สมุนไพร เถาคัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาคัน

เถาคุย สรรพคุณ เถาคุย สมุนไพร เถาคุย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาคุย

เถานาคราช ว่านนาคราช สรรพคุณ เถานาคราช ว่านนาคราช สมุนไพร เถานาคราช ว่านนาคราช thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถานาคราช ว่านนาคราช

เถาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวผู้ สรรพคุณ เถาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวผู้ สมุนไพร เถาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาปล้องทอง เสลดพังพอนตัวผู้

เถามวก สรรพคุณ เถามวก สมุนไพร เถามวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถามวก

เถาลิ้นเสือ สรรพคุณ เถาลิ้นเสือ สมุนไพร เถาลิ้นเสือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาลิ้นเสือ

เถาวัลย์หญ้านาง สรรพคุณ เถาวัลย์หญ้านาง สมุนไพร เถาวัลย์หญ้านาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาวัลย์หญ้านาง

เถาวัลย์ปูน สรรพคุณ เถาวัลย์ปูน สมุนไพร เถาวัลย์ปูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาวัลย์ปูน

เถาวัลย์เปรียง สรรพคุณ เถาวัลย์เปรียง สมุนไพร เถาวัลย์เปรียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาวัลย์เปรียง

เถาเอ็น เถาเมื่อย สรรพคุณ เถาเอ็น เถาเมื่อย สมุนไพร เถาเอ็น เถาเมื่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาเอ็น เถาเมื่อย

หนอนตายหยากเล็ก สรรพคุณ หนอนตายหยากเล็ก สมุนไพร หนอนตายหยากเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนอนตายหยากเล็ก

นมพิจิตร สรรพคุณ นมพิจิตร สมุนไพร นมพิจิตร thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมพิจิตร

นมแมว สรรพคุณ นมแมว สมุนไพร นมแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมแมว

นมวัว สรรพคุณ นมวัว สมุนไพร นมวัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมวัว

หนามไก่ไห้ งัวเลีย สรรพคุณ หนามไก่ไห้ งัวเลีย สมุนไพร หนามไก่ไห้ งัวเลีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามไก่ไห้ งัวเลีย

หนามเล็บแมว สรรพคุณ หนามเล็บแมว สมุนไพร หนามเล็บแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามเล็บแมว

หนามแท่ง สรรพคุณ หนามแท่ง สมุนไพร หนามแท่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามแท่ง

หนาวเดือนห้า สรรพคุณ หนาวเดือนห้า สมุนไพร หนาวเดือนห้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาวเดือนห้า

หนอนตายหยากใหญ่ สรรพคุณ หนอนตายหยากใหญ่ สมุนไพร หนอนตายหยากใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนอนตายหยากใหญ่

น้ำเต้า สรรพคุณ น้ำเต้า สมุนไพร น้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้า

น้ำเต้าขม สรรพคุณ น้ำเต้าขม สมุนไพร น้ำเต้าขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้าขม

บอระเพ็ด สรรพคุณ บอระเพ็ด สมุนไพร บอระเพ็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ด

บอระเพ็ดพุงช้าง สรรพคุณ บอระเพ็ดพุงช้าง สมุนไพร บอระเพ็ดพุงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ดพุงช้าง

บวบขม สรรพคุณ บวบขม สมุนไพร บวบขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
บวบขม

บวบหอม สรรพคุณ บวบหอม สมุนไพร บวบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
บวบหอม

พระขรรค์ไชยศรี สรรพคุณ พระขรรค์ไชยศรี สมุนไพร พระขรรค์ไชยศรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
พระขรรค์ไชยศรี

พาหมี สรรพคุณ พาหมี สมุนไพร พาหมี thai-herbs.thdata.co thdata.co
พาหมี

พันไฉน ปอเตาไห้ สรรพคุณ พันไฉน ปอเตาไห้ สมุนไพร พันไฉน ปอเตาไห้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พันไฉน ปอเตาไห้

พริกไทย สรรพคุณ พริกไทย สมุนไพร พริกไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกไทย

พริกหาง สรรพคุณ พริกหาง สมุนไพร พริกหาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกหาง

พริกหอม สรรพคุณ พริกหอม สมุนไพร พริกหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกหอม

พลูแก สรรพคุณ พลูแก สมุนไพร พลูแก thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูแก

พลูเขียว สรรพคุณ พลูเขียว สมุนไพร พลูเขียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูเขียว

พลูคาว สรรพคุณ พลูคาว สมุนไพร พลูคาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูคาว

พลูจีน สรรพคุณ พลูจีน สมุนไพร พลูจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูจีน

พลูทองหลาง สรรพคุณ พลูทองหลาง สมุนไพร พลูทองหลาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูทองหลาง

พลูป่า สรรพคุณ พลูป่า สมุนไพร พลูป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูป่า

พลูเหลือง สรรพคุณ พลูเหลือง สมุนไพร พลูเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูเหลือง

เพชรกะฏัก สรรพคุณ เพชรกะฏัก สมุนไพร เพชรกะฏัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพชรกะฏัก

เพชรสังฆาต สรรพคุณ เพชรสังฆาต สมุนไพร เพชรสังฆาต thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพชรสังฆาต

เพชรหึง สรรพคุณ เพชรหึง สมุนไพร เพชรหึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพชรหึง

ฟักข้าว สรรพคุณ ฟักข้าว สมุนไพร ฟักข้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักข้าว

ฟักทอง สรรพคุณ ฟักทอง สมุนไพร ฟักทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักทอง

มะกาเครือ สรรพคุณ มะกาเครือ สมุนไพร มะกาเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกาเครือ

มะกล่ำตาหนู มะกล่ำเครือ สรรพคุณ มะกล่ำตาหนู มะกล่ำเครือ สมุนไพร มะกล่ำตาหนู มะกล่ำเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาหนู มะกล่ำเครือ

มะกล่ำเครือ สรรพคุณ มะกล่ำเครือ สมุนไพร มะกล่ำเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำเครือ

มะขามเครือ สรรพคุณ มะขามเครือ สมุนไพร มะขามเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามเครือ

มะเดื่อดิน โมกเครือ สรรพคุณ มะเดื่อดิน โมกเครือ สมุนไพร มะเดื่อดิน โมกเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อดิน โมกเครือ

มะตึ่ง สรรพคุณ มะตึ่ง สมุนไพร มะตึ่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตึ่ง

มะระขี้นก สรรพคุณ มะระขี้นก สมุนไพร มะระขี้นก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระขี้นก

มะระจีน สรรพคุณ มะระจีน สมุนไพร มะระจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระจีน

มะลิ สรรพคุณ มะลิ สมุนไพร มะลิ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะลิ

มะลิวัลย์ สรรพคุณ มะลิวัลย์ สมุนไพร มะลิวัลย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะลิวัลย์

มะแว้งเครือ สรรพคุณ มะแว้งเครือ สมุนไพร มะแว้งเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งเครือ

ยางน่องเครือ สรรพคุณ ยางน่องเครือ สมุนไพร ยางน่องเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยางน่องเครือ

รางจืด สรรพคุณ รางจืด สมุนไพร รางจืด thai-herbs.thdata.co thdata.co
รางจืด

รางแดง สรรพคุณ รางแดง สมุนไพร รางแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
รางแดง

ลุ่มนก สรรพคุณ ลุ่มนก สมุนไพร ลุ่มนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลุ่มนก

เล็บมือนาง สรรพคุณ เล็บมือนาง สมุนไพร เล็บมือนาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บมือนาง

เล็บลอก เครืองูเห่า สรรพคุณ เล็บลอก เครืองูเห่า สมุนไพร เล็บลอก เครืองูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บลอก เครืองูเห่า

ลำไยเถา สรรพคุณ ลำไยเถา สมุนไพร ลำไยเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำไยเถา

ส้มป่อย สรรพคุณ ส้มป่อย สมุนไพร ส้มป่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มป่อย

สะบ้าดำ สรรพคุณ สะบ้าดำ สมุนไพร สะบ้าดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้าดำ

สะบ้ามอญ สรรพคุณ สะบ้ามอญ สมุนไพร สะบ้ามอญ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้ามอญ

สะบ้าลาย สรรพคุณ สะบ้าลาย สมุนไพร สะบ้าลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้าลาย

สะบ้าลิง สรรพคุณ สะบ้าลิง สมุนไพร สะบ้าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้าลิง

สามสิบ สรรพคุณ สามสิบ สมุนไพร สามสิบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สามสิบ

สีฟันเครือ สรรพคุณ สีฟันเครือ สมุนไพร สีฟันเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สีฟันเครือ

หางไหลแดง สรรพคุณ หางไหลแดง สมุนไพร หางไหลแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางไหลแดง

แสลงพัน สรรพคุณ แสลงพัน สมุนไพร แสลงพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงพัน

สลอดน้ำ สรรพคุณ สลอดน้ำ สมุนไพร สลอดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลอดน้ำ

สำมะงา สรรพคุณ สำมะงา สมุนไพร สำมะงา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำมะงา

หนุมานประสานกาย สรรพคุณ หนุมานประสานกาย สมุนไพร หนุมานประสานกาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนุมานประสานกาย

หางไหลขาว สรรพคุณ หางไหลขาว สมุนไพร หางไหลขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางไหลขาว

หวายขม สรรพคุณ หวายขม สมุนไพร หวายขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายขม

หวายตะค้าทอง สรรพคุณ หวายตะค้าทอง สมุนไพร หวายตะค้าทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายตะค้าทอง

หวายโป่ง สรรพคุณ หวายโป่ง สมุนไพร หวายโป่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายโป่ง

หวายลิง สรรพคุณ หวายลิง สมุนไพร หวายลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายลิง

อบเชยเถา สรรพคุณ อบเชยเถา สมุนไพร อบเชยเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยเถา

อังกาบ สรรพคุณ อังกาบ สมุนไพร อังกาบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อังกาบ

อัญชันบ้าน สรรพคุณ อัญชันบ้าน สมุนไพร อัญชันบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัญชันบ้าน

อัญชันป่า สรรพคุณ อัญชันป่า สมุนไพร อัญชันป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัญชันป่า

กระเช้าผีมด กระเช้าสีดา สรรพคุณ กระเช้าผีมด กระเช้าสีดา สมุนไพร กระเช้าผีมด กระเช้าสีดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเช้าผีมด กระเช้าสีดา

กระชาย สรรพคุณ กระชาย สมุนไพร กระชาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระชาย

กระเช้าผีมด สรรพคุณ กระเช้าผีมด สมุนไพร กระเช้าผีมด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเช้าผีมด

กระดาด สรรพคุณ กระดาด สมุนไพร กระดาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดาด

กระแตไต่ไม้ สรรพคุณ กระแตไต่ไม้ สมุนไพร กระแตไต่ไม้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแตไต่ไม้

กระทือ สรรพคุณ กระทือ สมุนไพร กระทือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทือ

กระทือป่า สรรพคุณ กระทือป่า สมุนไพร กระทือป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทือป่า

กระเทียม สรรพคุณ กระเทียม สมุนไพร กระเทียม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเทียม

กลอย สรรพคุณ กลอย สมุนไพร กลอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กลอย

กระวาน สรรพคุณ กระวาน สมุนไพร กระวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระวาน

ขมิ้นชัน สรรพคุณ ขมิ้นชัน สมุนไพร ขมิ้นชัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นชัน

ขมิ้นอ้อย สรรพคุณ ขมิ้นอ้อย สมุนไพร ขมิ้นอ้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นอ้อย

ข่าใหญ่ สรรพคุณ ข่าใหญ่ สมุนไพร ข่าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าใหญ่

ข่าตาแดง สรรพคุณ ข่าตาแดง สมุนไพร ข่าตาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าตาแดง

ข่าลิง สรรพคุณ ข่าลิง สมุนไพร ข่าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าลิง

ข่าน้ำ สรรพคุณ ข่าน้ำ สมุนไพร ข่าน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าน้ำ

ข้าวเย็นใต้ สรรพคุณ ข้าวเย็นใต้ สมุนไพร ข้าวเย็นใต้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวเย็นใต้

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณ ข้าวเย็นเหนือ สมุนไพร ข้าวเย็นเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวเย็นเหนือ

ขิงแครง สรรพคุณ ขิงแครง สมุนไพร ขิงแครง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงแครง

ขิงบ้าน สรรพคุณ ขิงบ้าน สมุนไพร ขิงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงบ้าน

เข้าค่า สรรพคุณ เข้าค่า สมุนไพร เข้าค่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข้าค่า

คล้า สรรพคุณ คล้า สมุนไพร คล้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คล้า

คูน ทูน สรรพคุณ คูน ทูน สมุนไพร คูน ทูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน ทูน

ง่อนตาหงาย สรรพคุณ ง่อนตาหงาย สมุนไพร ง่อนตาหงาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ง่อนตาหงาย

ดองดึง สรรพคุณ ดองดึง สมุนไพร ดองดึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดองดึง

เต่าเกียด สรรพคุณ เต่าเกียด สมุนไพร เต่าเกียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เต่าเกียด

ถั่วพู สรรพคุณ ถั่วพู สมุนไพร ถั่วพู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วพู

ท้าวยายม่อม สรรพคุณ ท้าวยายม่อม สมุนไพร ท้าวยายม่อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อม

บุก สรรพคุณ บุก สมุนไพร บุก thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุก

บัวสาย สรรพคุณ บัวสาย สมุนไพร บัวสาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวสาย

บัวบกป่า บัวสันโดษ สรรพคุณ บัวบกป่า บัวสันโดษ สมุนไพร บัวบกป่า บัวสันโดษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวบกป่า บัวสันโดษ

บัวหลวง สรรพคุณ บัวหลวง สมุนไพร บัวหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวหลวง

ปรงบ้าน สรรพคุณ ปรงบ้าน สมุนไพร ปรงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรงบ้าน

ปรงป่า สรรพคุณ ปรงป่า สมุนไพร ปรงป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรงป่า

เปราะหอมขาว สรรพคุณ เปราะหอมขาว สมุนไพร เปราะหอมขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปราะหอมขาว

เปราะหอมแดง สรรพคุณ เปราะหอมแดง สมุนไพร เปราะหอมแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปราะหอมแดง

พุทธรักษาดอกแดง สรรพคุณ พุทธรักษาดอกแดง สมุนไพร พุทธรักษาดอกแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุทธรักษาดอกแดง

ไพล สรรพคุณ ไพล สมุนไพร ไพล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไพล

มหากาฬ สรรพคุณ มหากาฬ สมุนไพร มหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหากาฬ

โสมอเมริกา สรรพคุณ โสมอเมริกา สมุนไพร โสมอเมริกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมอเมริกา

ยั้ง สรรพคุณ ยั้ง สมุนไพร ยั้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยั้ง

เร็ดหนู สรรพคุณ เร็ดหนู สมุนไพร เร็ดหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร็ดหนู

ลำพัน สรรพคุณ ลำพัน สมุนไพร ลำพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำพัน

หวายตะมอย สรรพคุณ หวายตะมอย สมุนไพร หวายตะมอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายตะมอย

สิงหโมรา สรรพคุณ สิงหโมรา สมุนไพร สิงหโมรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สิงหโมรา

โสมไทย สรรพคุณ โสมไทย สมุนไพร โสมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมไทย

โหราบอน สรรพคุณ โหราบอน สมุนไพร โหราบอน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โหราบอน

อุตพิด สรรพคุณ อุตพิด สมุนไพร อุตพิด thai-herbs.thdata.co thdata.co
อุตพิด

ผักกระชับ สรรพคุณ ผักกระชับ สมุนไพร ผักกระชับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระชับ

ผักกระเฉด สรรพคุณ ผักกระเฉด สมุนไพร ผักกระเฉด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระเฉด

ผักกระโฉม สรรพคุณ ผักกระโฉม สมุนไพร ผักกระโฉม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระโฉม

ผัดกาดหัว สรรพคุณ ผัดกาดหัว สมุนไพร ผัดกาดหัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผัดกาดหัว

ผักกาดนา สรรพคุณ ผักกาดนา สมุนไพร ผักกาดนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกาดนา

ผักกาดน้ำ สรรพคุณ ผักกาดน้ำ สมุนไพร ผักกาดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกาดน้ำ

ผักกูด สรรพคุณ ผักกูด สมุนไพร ผักกูด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกูด

ผักขึ้นฉ่าย สรรพคุณ ผักขึ้นฉ่าย สมุนไพร ผักขึ้นฉ่าย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักขึ้นฉ่าย

ผักโขมหนาม สรรพคุณ ผักโขมหนาม สมุนไพร ผักโขมหนาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหนาม

ผักโขมหัด สรรพคุณ ผักโขมหัด สมุนไพร ผักโขมหัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหัด

ผักโขมหิน สรรพคุณ ผักโขมหิน สมุนไพร ผักโขมหิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหิน

ผักขวง สรรพคุณ ผักขวง สมุนไพร ผักขวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักขวง

ผักคราดหัวแหวน สรรพคุณ ผักคราดหัวแหวน สมุนไพร ผักคราดหัวแหวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักคราดหัวแหวน

ผักเค็ด สรรพคุณ ผักเค็ด สมุนไพร ผักเค็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเค็ด

ผักชีลา สรรพคุณ ผักชีลา สมุนไพร ผักชีลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีลา

ผักชีล้อม สรรพคุณ ผักชีล้อม สมุนไพร ผักชีล้อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีล้อม

ผักตับเต่าน้ำ สรรพคุณ ผักตับเต่าน้ำ สมุนไพร ผักตับเต่าน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักตับเต่าน้ำ

ผักหนอก สรรพคุณ ผักหนอก สมุนไพร ผักหนอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหนอก

ผักบุ้งขัน สรรพคุณ ผักบุ้งขัน สมุนไพร ผักบุ้งขัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งขัน

ผักบุ้งขาว สรรพคุณ ผักบุ้งขาว สมุนไพร ผักบุ้งขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งขาว

ผักบุ้งจีน สรรพคุณ ผักบุ้งจีน สมุนไพร ผักบุ้งจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งแดง สรรพคุณ ผักบุ้งแดง สมุนไพร ผักบุ้งแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งแดง

ผักบุ้งร่วม สรรพคุณ ผักบุ้งร่วม สมุนไพร ผักบุ้งร่วม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งร่วม

ผักเบี้ย สรรพคุณ ผักเบี้ย สมุนไพร ผักเบี้ย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเบี้ย

ผัดเป็ดขาว สรรพคุณ ผัดเป็ดขาว สมุนไพร ผัดเป็ดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผัดเป็ดขาว

ผักปอดตัวผู้ สรรพคุณ ผักปอดตัวผู้ สมุนไพร ผักปอดตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักปอดตัวผู้

ผักปอดตัวเมีย สรรพคุณ ผักปอดตัวเมีย สมุนไพร ผักปอดตัวเมีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักปอดตัวเมีย

ผักปลัง สรรพคุณ ผักปลัง สมุนไพร ผักปลัง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักปลัง

ผักแพวแดง สรรพคุณ ผักแพวแดง สมุนไพร ผักแพวแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักแพวแดง

ผักหวานบ้าน สรรพคุณ ผักหวานบ้าน สมุนไพร ผักหวานบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหวานบ้าน

ผักหวานป่า สรรพคุณ ผักหวานป่า สมุนไพร ผักหวานป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหวานป่า

ผักแว่น สรรพคุณ ผักแว่น สมุนไพร ผักแว่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักแว่น

ผักเสี้ยนไทย สรรพคุณ ผักเสี้ยนไทย สมุนไพร ผักเสี้ยนไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเสี้ยนไทย

ผักเสี้ยนผี สรรพคุณ ผักเสี้ยนผี สมุนไพร ผักเสี้ยนผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเสี้ยนผี

ผักหูปลาช่อน สรรพคุณ ผักหูปลาช่อน สมุนไพร ผักหูปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหูปลาช่อน

ผักหนาม สรรพคุณ ผักหนาม สมุนไพร ผักหนาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหนาม

กกลังกา สรรพคุณ กกลังกา สมุนไพร กกลังกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กกลังกา

กะเม็ง สรรพคุณ กะเม็ง สมุนไพร กะเม็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเม็ง

หญ้ากระต่ายจาม สรรพคุณ หญ้ากระต่ายจาม สมุนไพร หญ้ากระต่ายจาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้ากระต่ายจาม

หญ้ากระทืบยอด สรรพคุณ หญ้ากระทืบยอด สมุนไพร หญ้ากระทืบยอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้ากระทืบยอด

หญ้าเกล็ดหอย สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอย สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอย

หญ้าเกล็ดหอยจีน สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอยจีน สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอยจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอยจีน

หญ้าเกล็ดหอยเล็ก สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอยเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอยเล็ก

ขลู่ สรรพคุณ ขลู่ สมุนไพร ขลู่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขลู่

หญ้าคา สรรพคุณ หญ้าคา สมุนไพร หญ้าคา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าคา

โคกกระสุน สรรพคุณ โคกกระสุน สมุนไพร โคกกระสุน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระสุน

หญ้างวงช้าง สรรพคุณ หญ้างวงช้าง สมุนไพร หญ้างวงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้างวงช้าง

จันใบหอม สรรพคุณ จันใบหอม สมุนไพร จันใบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันใบหอม

หญ้าชันกาด สรรพคุณ หญ้าชันกาด สมุนไพร หญ้าชันกาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าชันกาด

หญ้าไซ สรรพคุณ หญ้าไซ สมุนไพร หญ้าไซ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าไซ

หญ้าดอกขาว สรรพคุณ หญ้าดอกขาว สมุนไพร หญ้าดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าดอกขาว

หญ้าตีนกา สรรพคุณ หญ้าตีนกา สมุนไพร หญ้าตีนกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนกา

หญ้าตีนนก สรรพคุณ หญ้าตีนนก สมุนไพร หญ้าตีนนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนนก

หญ้าใต้ใบ สรรพคุณ หญ้าใต้ใบ สมุนไพร หญ้าใต้ใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าใต้ใบ

ตำแยแมว สรรพคุณ ตำแยแมว สมุนไพร ตำแยแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำแยแมว

หญ้าถอดปล้อง สรรพคุณ หญ้าถอดปล้อง สมุนไพร หญ้าถอดปล้อง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าถอดปล้อง

โทงเทง สรรพคุณ โทงเทง สมุนไพร โทงเทง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โทงเทง

หญ้าน้ำดับไฟ สรรพคุณ หญ้าน้ำดับไฟ สมุนไพร หญ้าน้ำดับไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าน้ำดับไฟ

หญ้าน้ำนมราชสีห์ สรรพคุณ หญ้าน้ำนมราชสีห์ สมุนไพร หญ้าน้ำนมราชสีห์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าน้ำนมราชสีห์

หญ้าหนวดปลาดุก สรรพคุณ หญ้าหนวดปลาดุก สมุนไพร หญ้าหนวดปลาดุก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดปลาดุก

หญ้าหนวดแมว สรรพคุณ หญ้าหนวดแมว สมุนไพร หญ้าหนวดแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดแมว

หญ้าปราบ โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณ หญ้าปราบ โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร หญ้าปราบ โด่ไม่รู้ล้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปราบ โด่ไม่รู้ล้ม

หญ้าปากควาย สรรพคุณ หญ้าปากควาย สมุนไพร หญ้าปากควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปากควาย

หญ้าปืนนกไส้ สรรพคุณ หญ้าปืนนกไส้ สมุนไพร หญ้าปืนนกไส้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปืนนกไส้

ไผ่ สรรพคุณ ไผ่ สมุนไพร ไผ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่

ไผ่เหลือง สรรพคุณ ไผ่เหลือง สมุนไพร ไผ่เหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่เหลือง

หญ้าฝรั่น สรรพคุณ หญ้าฝรั่น สมุนไพร หญ้าฝรั่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าฝรั่น

หญ้าพันงูขาว สรรพคุณ หญ้าพันงูขาว สมุนไพร หญ้าพันงูขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูขาว

หญ้าพันงูเขียว สรรพคุณ หญ้าพันงูเขียว สมุนไพร หญ้าพันงูเขียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูเขียว

หญ้าพันงูแดง สรรพคุณ หญ้าพันงูแดง สมุนไพร หญ้าพันงูแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูแดง

หญ้าพันงูนา สรรพคุณ หญ้าพันงูนา สมุนไพร หญ้าพันงูนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูนา

หญ้าแพรก สรรพคุณ หญ้าแพรก สมุนไพร หญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแพรก

หญ้าพองลม สรรพคุณ หญ้าพองลม สมุนไพร หญ้าพองลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพองลม

หญ้าแห้วหมู สรรพคุณ หญ้าแห้วหมู สมุนไพร หญ้าแห้วหมู thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแห้วหมู

ว่านคันทมาลา สรรพคุณ ว่านคันทมาลา สมุนไพร ว่านคันทมาลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านคันทมาลา

ว่านชักมดลูก สรรพคุณ ว่านชักมดลูก สมุนไพร ว่านชักมดลูก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านชักมดลูก

ว่านนางคำ สรรพคุณ ว่านนางคำ สมุนไพร ว่านนางคำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านนางคำ

ว่านน้ำ สรรพคุณ ว่านน้ำ สมุนไพร ว่านน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านน้ำ

ว่านเพชรน้อย สรรพคุณ ว่านเพชรน้อย สมุนไพร ว่านเพชรน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านเพชรน้อย

ว่านมหาเมฆ สรรพคุณ ว่านมหาเมฆ สมุนไพร ว่านมหาเมฆ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านมหาเมฆ

ว่านร่อนทอง สรรพคุณ ว่านร่อนทอง สมุนไพร ว่านร่อนทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านร่อนทอง

ว่านสากเหล็ก สรรพคุณ ว่านสากเหล็ก สมุนไพร ว่านสากเหล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านสากเหล็ก

ว่านหางจระเข้ สรรพคุณ ว่านหางจระเข้ สมุนไพร ว่านหางจระเข้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหางจระเข้

ว่านงาช้าง สรรพคุณ ว่านงาช้าง สมุนไพร ว่านงาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านงาช้าง

ว่านรางนาก สรรพคุณ ว่านรางนาก สมุนไพร ว่านรางนาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านรางนาก

ว่านหอยแครง สรรพคุณ ว่านหอยแครง สมุนไพร ว่านหอยแครง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหอยแครง

ว่านกีบแรด สรรพคุณ ว่านกีบแรด สมุนไพร ว่านกีบแรด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านกีบแรด

ว่านตีนตะขาบ สรรพคุณ ว่านตีนตะขาบ สมุนไพร ว่านตีนตะขาบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านตีนตะขาบ

ว่านหางช้าง สรรพคุณ ว่านหางช้าง สมุนไพร ว่านหางช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหางช้าง

ว่านมหากาฬ สรรพคุณ ว่านมหากาฬ สมุนไพร ว่านมหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านมหากาฬ

ว่านเปราะ สรรพคุณ ว่านเปราะ สมุนไพร ว่านเปราะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านเปราะ

ว่านเพชรหึง สรรพคุณ ว่านเพชรหึง สมุนไพร ว่านเพชรหึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านเพชรหึง

ว่านสะดุ้ง สรรพคุณ ว่านสะดุ้ง สมุนไพร ว่านสะดุ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านสะดุ้ง

ว่านเพชรใหญ่ สรรพคุณ ว่านเพชรใหญ่ สมุนไพร ว่านเพชรใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านเพชรใหญ่

ว่านสามพันตึง สรรพคุณ ว่านสามพันตึง สมุนไพร ว่านสามพันตึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านสามพันตึง

ว่านดักแด้ สรรพคุณ ว่านดักแด้ สมุนไพร ว่านดักแด้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านดักแด้

ว่านม้า สรรพคุณ ว่านม้า สมุนไพร ว่านม้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านม้า

เห็ดโคน สรรพคุณ เห็ดโคน สมุนไพร เห็ดโคน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดโคน

เห็ดจาวมะพร้าว สรรพคุณ เห็ดจาวมะพร้าว สมุนไพร เห็ดจาวมะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดจาวมะพร้าว

เห็ดจอมปลวก สรรพคุณ เห็ดจอมปลวก สมุนไพร เห็ดจอมปลวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดจอมปลวก

เห็ดตับเต่าขาว สรรพคุณ เห็ดตับเต่าขาว สมุนไพร เห็ดตับเต่าขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดตับเต่าขาว

เห็ดตับเต่าดำ สรรพคุณ เห็ดตับเต่าดำ สมุนไพร เห็ดตับเต่าดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดตับเต่าดำ

เห็ดฟาง สรรพคุณ เห็ดฟาง สมุนไพร เห็ดฟาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดฟาง

เห็ดเผาะ สรรพคุณ เห็ดเผาะ สมุนไพร เห็ดเผาะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดเผาะ

เห็ดหูหนู สรรพคุณ เห็ดหูหนู สมุนไพร เห็ดหูหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหูหนู

เห็ดกระถินพิมาน สรรพคุณ เห็ดกระถินพิมาน สมุนไพร เห็ดกระถินพิมาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดกระถินพิมาน

เห็ดขี้ควาย สรรพคุณ เห็ดขี้ควาย สมุนไพร เห็ดขี้ควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้วัว สรรพคุณ เห็ดขี้วัว สมุนไพร เห็ดขี้วัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดขี้วัว

เห็ดจวักงู สรรพคุณ เห็ดจวักงู สมุนไพร เห็ดจวักงู thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดจวักงู

เห็ดหญ้าคา สรรพคุณ เห็ดหญ้าคา สมุนไพร เห็ดหญ้าคา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหญ้าคา

เห็ดหญ้าแพรก สรรพคุณ เห็ดหญ้าแพรก สมุนไพร เห็ดหญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหญ้าแพรก

เห็ดหญ้าหวาย สรรพคุณ เห็ดหญ้าหวาย สมุนไพร เห็ดหญ้าหวาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหญ้าหวาย

เห็ดตาล สรรพคุณ เห็ดตาล สมุนไพร เห็ดตาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดตาล

เห็ดเตย สรรพคุณ เห็ดเตย สมุนไพร เห็ดเตย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดเตย

เห็ดไผ่ สรรพคุณ เห็ดไผ่ สมุนไพร เห็ดไผ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดไผ่

เห็ดมะขาม สรรพคุณ เห็ดมะขาม สมุนไพร เห็ดมะขาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดมะขาม

เห็ดมะพร้าว สรรพคุณ เห็ดมะพร้าว สมุนไพร เห็ดมะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดมะพร้าว

เห็ดหมาก สรรพคุณ เห็ดหมาก สมุนไพร เห็ดหมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหมาก

เห็ดไม้แดง สรรพคุณ เห็ดไม้แดง สมุนไพร เห็ดไม้แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดไม้แดง

เห็ดไม้ตับเต่า สรรพคุณ เห็ดไม้ตับเต่า สมุนไพร เห็ดไม้ตับเต่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดไม้ตับเต่า

เห็ดไม้รวก สรรพคุณ เห็ดไม้รวก สมุนไพร เห็ดไม้รวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดไม้รวก

เห็ดร่างแห สรรพคุณ เห็ดร่างแห สมุนไพร เห็ดร่างแห thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดร่างแห