ธาตุวัตถุ

ข้อมูลทั้งหมดกำมะถันเหลือง สรรพคุณ กำมะถันเหลือง สมุนไพร กำมะถันเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำมะถันเหลือง

กำมะถันแดง สรรพคุณ กำมะถันแดง สมุนไพร กำมะถันแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำมะถันแดง

สารส้ม สรรพคุณ สารส้ม สมุนไพร สารส้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
สารส้ม

เกลือสินเธาว์ สรรพคุณ เกลือสินเธาว์ สมุนไพร เกลือสินเธาว์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกลือสินเธาว์

ดีเกลือ สรรพคุณ ดีเกลือ สมุนไพร ดีเกลือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีเกลือ

เกลือ สรรพคุณ เกลือ สมุนไพร เกลือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกลือ

จุนสี สรรพคุณ จุนสี สมุนไพร จุนสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
จุนสี

ดินประสิว สรรพคุณ ดินประสิว สมุนไพร ดินประสิว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินประสิว

พิมเสนเกล็ด สรรพคุณ พิมเสนเกล็ด สมุนไพร พิมเสนเกล็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิมเสนเกล็ด

น้ำตาลกรวด สรรพคุณ น้ำตาลกรวด สมุนไพร น้ำตาลกรวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำตาลกรวด

ดินเหนียว สรรพคุณ ดินเหนียว สมุนไพร ดินเหนียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินเหนียว

ดินขุยปู สรรพคุณ ดินขุยปู สมุนไพร ดินขุยปู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินขุยปู

ดินรังหมาร่า สรรพคุณ ดินรังหมาร่า สมุนไพร ดินรังหมาร่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินรังหมาร่า

ดินท้องเรือจ้าง สรรพคุณ ดินท้องเรือจ้าง สมุนไพร ดินท้องเรือจ้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินท้องเรือจ้าง

ดินถนำถ้ำ สรรพคุณ ดินถนำถ้ำ สมุนไพร ดินถนำถ้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินถนำถ้ำ

ดินถนำส้วม สรรพคุณ ดินถนำส้วม สมุนไพร ดินถนำส้วม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินถนำส้วม

ดินสอพอง สรรพคุณ ดินสอพอง สมุนไพร ดินสอพอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินสอพอง

ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง สรรพคุณ ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง สมุนไพร ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง

เหล็ก สรรพคุณ เหล็ก สมุนไพร เหล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหล็ก

หินฟันม้า สรรพคุณ หินฟันม้า สมุนไพร หินฟันม้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หินฟันม้า

หินเขี้ยวมังกร สรรพคุณ หินเขี้ยวมังกร สมุนไพร หินเขี้ยวมังกร thai-herbs.thdata.co thdata.co
หินเขี้ยวมังกร

แก้วแกลบ สรรพคุณ แก้วแกลบ สมุนไพร แก้วแกลบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
แก้วแกลบ

ทองคำ สรรพคุณ ทองคำ สมุนไพร ทองคำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองคำ

หินปะการัง สรรพคุณ หินปะการัง สมุนไพร หินปะการัง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หินปะการัง

บัลลังก์ศิลา หินอ่อนจีน สรรพคุณ บัลลังก์ศิลา หินอ่อนจีน สมุนไพร บัลลังก์ศิลา หินอ่อนจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัลลังก์ศิลา หินอ่อนจีน

นมผา สรรพคุณ นมผา สมุนไพร นมผา thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมผา

หรดาลกลีบทอง สรรพคุณ หรดาลกลีบทอง สมุนไพร หรดาลกลีบทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หรดาลกลีบทอง

ศิลายอนตัวผู้ สรรพคุณ ศิลายอนตัวผู้ สมุนไพร ศิลายอนตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ศิลายอนตัวผู้

ศิลายอนตัวเมีย สรรพคุณ ศิลายอนตัวเมีย สมุนไพร ศิลายอนตัวเมีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ศิลายอนตัวเมีย