Select your language TH EN
เภสัชวัตถุ พืชวัตถุ  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติชื่อไทย: ตับเต่าน้อย

ชื่อท้องถิ่น: ไข่เต่า (เชียงใหม่)/ ไข่เต่า ตับเต่า ตับเต่าน้อย (ภาคเหนือ)/  กล้วยตับเต่า กล้วยเต่า (ราชบุรี)/ก้นครก (มหาสารคาม, ยโสธร)/ รกคก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ชื่อสามัญ: -

ชื่อวิทยาศาสตร์: Polyalthia debilis Finet & Gagnep.[

ชื่อวงศ์:  ANNONACEAE

สกุล:  Polyalthia 

สปีชีส์: debilis

ชื่อพ้อง: -

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์:

ตับเต่าน้อย thai-herbs.thdata.co | ตับเต่าน้อย สรรพคุณ สมุนไพร ไทย

ต้นตับเต่าน้อย เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงได้ประมาณ 1 เมตร ตามกิ่งอ่อนมีขนอ่อนขึ้นปกคลุมอย่างหนาแน่น ส่วนกิ่งแก่จะเรียบเป็นสีน้ำตาล 

ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับในระนาบเดียวกัน ลักษณะของใบเป็นรูปขอบขนานจนถึงรูปไข่กลับแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลมหรือมนและมีติ่งแหลม โคนใบมนหรือหยักเว้าเล็กน้อย แผ่ใบแคบ มีขนาดกว้างประมาณ 2-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-13 เซนติเมตร หลังใบเป็นสีเขียวเข้มเกลี้ยงเป็นมัน ส่วนท้องใบมีขนและมีสีจางกว่า เส้นแขนงใบมีข้างละ 7-10 เส้น ก้านใบสั้น มีความยาวได้เพียง 3 มิลลิเมตร และมีขนสีเหลืองอ่อนขึ้นหนาแน่น


ตับเต่าน้อย thai-herbs.thdata.co | ตับเต่าน้อย สรรพคุณ สมุนไพร ไทย

ดอก ออกเป็นดอกเดี่ยวขนาดเล็กสีเขียวตามง่ามใบ และเปลี่ยนเป็นดอกสีเหลืองอมเขียวอ่อนๆ และเมื่อดอกแก่จะเปลี่ยนเป็นดอกสีเหลืองอ่อนๆ มีกลิ่นหอมหวาน กลีบดอกเรียงสลับกันมี 2 ชั้น ชั้นละ 3 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายมน มีขนาดกว้างประมาณ 4 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 5-8 มิลลิเมตร ด้านนอกกลีบมีขนละเอียดสีเหลืองอ่อน ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมีขนาดเล็กและมี 3 กลีบ ลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมกลาย ๆ มีขนาดกว้างและยาวประมาณ 2 มิลลิเมตร ด้านนอกมีขนอ่อนนุ่ม ก้านดอกสั้น ดอกมีเกสรเพศผู้จำนวนมากอยู่บนแกนกลางของดอก ส่วนเกสรเพศเมียมี 4 อัน อยู่ที่ปลายของแกนกลางดอก 


ตับเต่าน้อย thai-herbs.thdata.co | ตับเต่าน้อย สรรพคุณ สมุนไพร ไทย

ผล ลักษณะออกผลเป็นกลุ่ม อยู่บนแกนตุ้มกลม แต่ละผลเป็นรูปทรงกระบอก คอดระหว่างเมล็ด ปลายเรียวแหลม ผลมีขนาดกว้างประมาณ 1.3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ผิวเปลือกผลมีขนอ่อนนุ่ม ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาล ภายในผลมีเมล็ดประมาณ 1-3 เมล็ด เมล็ดมีสีน้ำตาล มีลักษณะแบนกลม ก้านผลยาวได้ประมาณ 5 มิลลิเมตร

สภาพนิเวศวิทยา: พบขึ้นในป่าดิบ ชายป่าหรือป่าโปร่ง ป่าเต็งรัง บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 100-350 เมตร

ถิ่นกำเนิด: -

การกระจายพันธุ์: เวียดนามและลาว ในประเทศไทยพบกระจายพันธุ์ทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 

การปลูกและการขยายพันธุ์: ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

สรรพคุณ:

-ตำรายาไทย

*รากและต้น รสขมเย็นเอียน สรรพำคุณ ดับพิษไข้ทั้งปวง แก้ตัวร้อน ดับพิษซาง แก้พิษฝีในท้อง

องค์ประกอบทางเคมี: -

การศึกษาทางเภสัชวิทยา:-

การศึกษาทางพิษวิทยา:-

การใช้ประโยชน์:

ตับเต่าน้อย thai-herbs.thdata.co | ตับเต่าน้อย สรรพคุณ สมุนไพร ไทย

-ผลสุกมีสีเหลือง มีรสหวาน (ในส่วนของเนื้อหุ้มเมล็ด) สามารถนำมารับประทานได้

-ใช้เป็นอาหารสัตว์ของโค กระบือ คุณค่าทางอาหารที่พบจะมีโปรตีน 12.5%, แคลเซียม 0.39%, ฟอสฟอรัส 0.22%, โพแทสเซียม 1.23%, ADF 45.9%, NDF 58.4%, DMD 30.9%ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง