อาการไข้

ข้อมูลทั้งหมดกรรณิกา สรรพคุณ กรรณิกา สมุนไพร กรรณิกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรรณิกา

กะพังอาด สรรพคุณ กะพังอาด สมุนไพร กะพังอาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะพังอาด

กระแจะ สรรพคุณ กระแจะ สมุนไพร กระแจะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแจะ

กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กระตังใบ สรรพคุณ กระตังใบ สมุนไพร กระตังใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระตังใบ

เกล็ดปลาช่อน สรรพคุณ เกล็ดปลาช่อน สมุนไพร เกล็ดปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกล็ดปลาช่อน

กระถินพิมาน สรรพคุณ กระถินพิมาน สมุนไพร กระถินพิมาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินพิมาน

กระทุ่ม สรรพคุณ กระทุ่ม สมุนไพร กระทุ่ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทุ่ม

กระท้อนป่า สรรพคุณ กระท้อนป่า สมุนไพร กระท้อนป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระท้อนป่า

กระบือเจ็ดตัว สรรพคุณ กระบือเจ็ดตัว สมุนไพร กระบือเจ็ดตัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระบือเจ็ดตัว

การบูร สรรพคุณ การบูร สมุนไพร การบูร thai-herbs.thdata.co thdata.co
การบูร

กระพี้เขาควาย สรรพคุณ กระพี้เขาควาย สมุนไพร กระพี้เขาควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระพี้เขาควาย

กล้วยตีบ สรรพคุณ กล้วยตีบ สมุนไพร กล้วยตีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กล้วยตีบ

กวาวต้น สรรพคุณ กวาวต้น สมุนไพร กวาวต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวต้น

กาสามปีก สรรพคุณ กาสามปีก สมุนไพร กาสามปีก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กาสามปีก

ก้างปลาแดง สรรพคุณ ก้างปลาแดง สมุนไพร ก้างปลาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาแดง

ก้างปลาขาว สรรพคุณ ก้างปลาขาว สมุนไพร ก้างปลาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาขาว

กุ่มน้ำ สรรพคุณ กุ่มน้ำ สมุนไพร กุ่มน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มน้ำ

กุ่มบก สรรพคุณ กุ่มบก สมุนไพร กุ่มบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มบก

โกฐกะกลิ้ง สรรพคุณ โกฐกะกลิ้ง สมุนไพร โกฐกะกลิ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกะกลิ้ง

โกฐก้านพร้าว สรรพคุณ โกฐก้านพร้าว สมุนไพร โกฐก้านพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐก้านพร้าว

โกฐจุฬาลัมพา สรรพคุณ โกฐจุฬาลัมพา สมุนไพร โกฐจุฬาลัมพา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐจุฬาลัมพา

โกฐสอ สรรพคุณ โกฐสอ สมุนไพร โกฐสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐสอ

โกฐเขมา สรรพคุณ โกฐเขมา สมุนไพร โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเขมา

โกฐเชียง สรรพคุณ โกฐเชียง สมุนไพร โกฐเชียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเชียง

กอมขม สรรพคุณ กอมขม สมุนไพร กอมขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กอมขม

ขี้ครอก สรรพคุณ ขี้ครอก สมุนไพร ขี้ครอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้ครอก

ขี้หนอน สรรพคุณ ขี้หนอน สมุนไพร ขี้หนอน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้หนอน

ขี้เหล็กบ้าน สรรพคุณ ขี้เหล็กบ้าน สมุนไพร ขี้เหล็กบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กบ้าน

เขยตาย สรรพคุณ เขยตาย สมุนไพร เขยตาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขยตาย

ข่อย สรรพคุณ ข่อย สมุนไพร ข่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อย

เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สรรพคุณ เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สมุนไพร เขี้ยวงู-เล็บครุฑ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู-เล็บครุฑ

คนทา สรรพคุณ คนทา สมุนไพร คนทา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทา

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

คนทีเขมา สรรพคุณ คนทีเขมา สมุนไพร คนทีเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีเขมา

คราม สรรพคุณ คราม สมุนไพร คราม thai-herbs.thdata.co thdata.co
คราม

คูน สรรพคุณ คูน สมุนไพร คูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน

แค สรรพคุณ แค สมุนไพร แค thai-herbs.thdata.co thdata.co
แค

คำไทย สรรพคุณ คำไทย สมุนไพร คำไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำไทย

คำฝอย สรรพคุณ คำฝอย สมุนไพร คำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำฝอย

ไคร้เครือ สรรพคุณ ไคร้เครือ สมุนไพร ไคร้เครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไคร้เครือ

หงอนไก่ดอกกลม สรรพคุณ หงอนไก่ดอกกลม สมุนไพร หงอนไก่ดอกกลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ดอกกลม

เหงือกปลาหมอ สรรพคุณ เหงือกปลาหมอ สมุนไพร เหงือกปลาหมอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหงือกปลาหมอ

จันทน์กระพ้อ สรรพคุณ จันทน์กระพ้อ สมุนไพร จันทน์กระพ้อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์กระพ้อ

จันทน์แดง สรรพคุณ จันทน์แดง สมุนไพร จันทน์แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์แดง

จันทน์เทศ สรรพคุณ จันทน์เทศ สมุนไพร จันทน์เทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เทศ

จันทน์ลูกหอม สรรพคุณ จันทน์ลูกหอม สมุนไพร จันทน์ลูกหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ลูกหอม

จันทน์โอ สรรพคุณ จันทน์โอ สมุนไพร จันทน์โอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์โอ

จันทนา สรรพคุณ จันทนา สมุนไพร จันทนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทนา

จาก สรรพคุณ จาก สมุนไพร จาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
จาก

จุกโรหิณี สรรพคุณ จุกโรหิณี สมุนไพร จุกโรหิณี thai-herbs.thdata.co thdata.co
จุกโรหิณี

เฉียงพร้านางแอ สรรพคุณ เฉียงพร้านางแอ สมุนไพร เฉียงพร้านางแอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เฉียงพร้านางแอ

ชะมวง สรรพคุณ ชะมวง สมุนไพร ชะมวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะมวง

ชิงขี่ สรรพคุณ ชิงขี่ สมุนไพร ชิงขี่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงขี่

ชุมเห็ดไทย สรรพคุณ ชุมเห็ดไทย สมุนไพร ชุมเห็ดไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดไทย

ช้อยนางรำ สรรพคุณ ช้อยนางรำ สมุนไพร ช้อยนางรำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ช้อยนางรำ

ซาก สรรพคุณ ซาก สมุนไพร ซาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซาก

ดีหมี สรรพคุณ ดีหมี สมุนไพร ดีหมี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีหมี

ตะขบป่า สรรพคุณ ตะขบป่า สมุนไพร ตะขบป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบป่า

ตะเคียนทอง สรรพคุณ ตะเคียนทอง สมุนไพร ตะเคียนทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะเคียนทอง

ตับเต่าน้อย สรรพคุณ ตับเต่าน้อย สมุนไพร ตับเต่าน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตับเต่าน้อย

ตีนเป็ดตัน สรรพคุณ ตีนเป็ดตัน สมุนไพร ตีนเป็ดตัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดตัน

ตีนเป็ดน้ำ สรรพคุณ ตีนเป็ดน้ำ สมุนไพร ตีนเป็ดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดน้ำ

เตยหอม สรรพคุณ เตยหอม สมุนไพร เตยหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เตยหอม

ทรงบาดาล สรรพคุณ ทรงบาดาล สมุนไพร ทรงบาดาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทรงบาดาล

ท้าวยายม่อมดอกขาว สรรพคุณ ท้าวยายม่อมดอกขาว สมุนไพร ท้าวยายม่อมดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อมดอกขาว

ทองพันชั่ง สรรพคุณ ทองพันชั่ง สมุนไพร ทองพันชั่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองพันชั่ง

ทองหลางใบมนด่าง สรรพคุณ ทองหลางใบมนด่าง สมุนไพร ทองหลางใบมนด่าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางใบมนด่าง

ทองโหลง สรรพคุณ ทองโหลง สมุนไพร ทองโหลง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองโหลง

เทียนสัตตบุษย์ สรรพคุณ เทียนสัตตบุษย์ สมุนไพร เทียนสัตตบุษย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนสัตตบุษย์

ธรณีสาร สรรพคุณ ธรณีสาร สมุนไพร ธรณีสาร thai-herbs.thdata.co thdata.co
ธรณีสาร

นมนาง สรรพคุณ นมนาง สมุนไพร นมนาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมนาง

นุ่น สรรพคุณ นุ่น สมุนไพร นุ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
นุ่น

เนระพูสี สรรพคุณ เนระพูสี สมุนไพร เนระพูสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เนระพูสี

ใบเงิน สรรพคุณ ใบเงิน สมุนไพร ใบเงิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ใบเงิน

ใบทอง สรรพคุณ ใบทอง สมุนไพร ใบทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ใบทอง

ใบนาค สรรพคุณ ใบนาค สมุนไพร ใบนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
ใบนาค

ประดู่ขาว สรรพคุณ ประดู่ขาว สมุนไพร ประดู่ขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่ขาว

ประดู่ส้ม สรรพคุณ ประดู่ส้ม สมุนไพร ประดู่ส้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่ส้ม

ประดู่เสน สรรพคุณ ประดู่เสน สมุนไพร ประดู่เสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่เสน

ประทัดจีน สรรพคุณ ประทัดจีน สมุนไพร ประทัดจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประทัดจีน

ปลาไหลเผือก สรรพคุณ ปลาไหลเผือก สมุนไพร ปลาไหลเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปลาไหลเผือก

เปล้าน้ำเงิน สรรพคุณ เปล้าน้ำเงิน สมุนไพร เปล้าน้ำเงิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าน้ำเงิน

ฝางเสน สรรพคุณ ฝางเสน สมุนไพร ฝางเสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝางเสน

ฝ้ายแดง สรรพคุณ ฝ้ายแดง สมุนไพร ฝ้ายแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝ้ายแดง

พญายา สรรพคุณ พญายา สมุนไพร พญายา thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญายา

พญารากดำ สรรพคุณ พญารากดำ สมุนไพร พญารากดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากดำ

พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย สรรพคุณ พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย สมุนไพร พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย

พญารากเดียว สรรพคุณ พญารากเดียว สมุนไพร พญารากเดียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากเดียว

พริกป่า สรรพคุณ พริกป่า สมุนไพร พริกป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกป่า

พิมเสนต้น สรรพคุณ พิมเสนต้น สมุนไพร พิมเสนต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิมเสนต้น

พุงดอ สรรพคุณ พุงดอ สมุนไพร พุงดอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุงดอ

พุดตาน สรรพคุณ พุดตาน สมุนไพร พุดตาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุดตาน

พุ่มเรียงบ้าน สรรพคุณ พุ่มเรียงบ้าน สมุนไพร พุ่มเรียงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุ่มเรียงบ้าน

มะกรูด สรรพคุณ มะกรูด สมุนไพร มะกรูด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกรูด

มะกล่ำตาช้าง สรรพคุณ มะกล่ำตาช้าง สมุนไพร มะกล่ำตาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาช้าง

มะกอกเผือก สรรพคุณ มะกอกเผือก สมุนไพร มะกอกเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกเผือก

มะขามป้อม สรรพคุณ มะขามป้อม สมุนไพร มะขามป้อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามป้อม

มะคำดีควาย สรรพคุณ มะคำดีควาย สมุนไพร มะคำดีควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะคำดีควาย

มะเดื่อชุมพร สรรพคุณ มะเดื่อชุมพร สมุนไพร มะเดื่อชุมพร thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อชุมพร

มะตูม สรรพคุณ มะตูม สมุนไพร มะตูม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตูม

มะปราง สรรพคุณ มะปราง สมุนไพร มะปราง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะปราง

มะปริง สรรพคุณ มะปริง สมุนไพร มะปริง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะปริง

มะฝ่อ สรรพคุณ มะฝ่อ สมุนไพร มะฝ่อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะฝ่อ

มะไฟเดือนห้า สรรพคุณ มะไฟเดือนห้า สมุนไพร มะไฟเดือนห้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะไฟเดือนห้า

มะยม สรรพคุณ มะยม สมุนไพร มะยม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะยม

มะรุม สรรพคุณ มะรุม สมุนไพร มะรุม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะรุม

มหาสดำ สรรพคุณ มหาสดำ สมุนไพร มหาสดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหาสดำ

มะหวด สรรพคุณ มะหวด สมุนไพร มะหวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะหวด

มะอึก สรรพคุณ มะอึก สมุนไพร มะอึก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะอึก

มะฮอกกานี สรรพคุณ มะฮอกกานี สมุนไพร มะฮอกกานี thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะฮอกกานี

หมาก สรรพคุณ หมาก สมุนไพร หมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมาก

หมากผู้ สรรพคุณ หมากผู้ สมุนไพร หมากผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมากผู้

เหมือดคน สรรพคุณ เหมือดคน สมุนไพร เหมือดคน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหมือดคน

ยอป่า สรรพคุณ ยอป่า สมุนไพร ยอป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยอป่า

ระงับ สรรพคุณ ระงับ สมุนไพร ระงับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ระงับ

ราชดัด สรรพคุณ ราชดัด สมุนไพร ราชดัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชดัด

ราชพฤกษ์ สรรพคุณ ราชพฤกษ์ สมุนไพร ราชพฤกษ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชพฤกษ์

เร่วน้อย สรรพคุณ เร่วน้อย สมุนไพร เร่วน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วน้อย

เร่วใหญ่ สรรพคุณ เร่วใหญ่ สมุนไพร เร่วใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วใหญ่

ลำดวน สรรพคุณ ลำดวน สมุนไพร ลำดวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำดวน

ลำโพงขาว สรรพคุณ ลำโพงขาว สมุนไพร ลำโพงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงขาว

ลำโพงกาสลัก สรรพคุณ ลำโพงกาสลัก สมุนไพร ลำโพงกาสลัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงกาสลัก

สนสร้อย สรรพคุณ สนสร้อย สมุนไพร สนสร้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนสร้อย

สนุ่น สรรพคุณ สนุ่น สมุนไพร สนุ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนุ่น

เสนียด สรรพคุณ เสนียด สมุนไพร เสนียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสนียด

สมอพิเภก สรรพคุณ สมอพิเภก สมุนไพร สมอพิเภก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอพิเภก

สละ สรรพคุณ สละ สมุนไพร สละ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สละ

แสลงใจ สรรพคุณ แสลงใจ สมุนไพร แสลงใจ thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงใจ

สะเดา สรรพคุณ สะเดา สมุนไพร สะเดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดา

สะเดาอินเดีย สรรพคุณ สะเดาอินเดีย สมุนไพร สะเดาอินเดีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดาอินเดีย

สารพัดพิษ สรรพคุณ สารพัดพิษ สมุนไพร สารพัดพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สารพัดพิษ

อุโลก สรรพคุณ อุโลก สมุนไพร อุโลก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อุโลก

อ้อยแดง สรรพคุณ อ้อยแดง สมุนไพร อ้อยแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยแดง

กระดอม สรรพคุณ กระดอม สมุนไพร กระดอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดอม

กระไดลิง สรรพคุณ กระไดลิง สมุนไพร กระไดลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระไดลิง

กระทุ้งหมาบ้า สรรพคุณ กระทุ้งหมาบ้า สมุนไพร กระทุ้งหมาบ้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทุ้งหมาบ้า

กรุงเขมา สรรพคุณ กรุงเขมา สมุนไพร กรุงเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรุงเขมา

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ กำแพงเจ็ดชั้น สมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำแพงเจ็ดชั้น

ขี้กาแดง สรรพคุณ ขี้กาแดง สมุนไพร ขี้กาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้กาแดง

คัดเค้า สรรพคุณ คัดเค้า สมุนไพร คัดเค้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คัดเค้า

คุคะ-ขรุขระ สรรพคุณ คุคะ-ขรุขระ สมุนไพร คุคะ-ขรุขระ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คุคะ-ขรุขระ

โคกกระออม-ตุ้มต้อก สรรพคุณ โคกกระออม-ตุ้มต้อก สมุนไพร โคกกระออม-ตุ้มต้อก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระออม-ตุ้มต้อก

ชะลูดขาว สรรพคุณ ชะลูดขาว สมุนไพร ชะลูดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะลูดขาว

ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สรรพคุณ ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สมุนไพร ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้

หญ้านาง-ย่านาง สรรพคุณ หญ้านาง-ย่านาง สมุนไพร หญ้านาง-ย่านาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านาง-ย่านาง

หญ้านางใหญ่-โพกพาย สรรพคุณ หญ้านางใหญ่-โพกพาย สมุนไพร หญ้านางใหญ่-โพกพาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านางใหญ่-โพกพาย

แตงไทย สรรพคุณ แตงไทย สมุนไพร แตงไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงไทย

แตงหนู สรรพคุณ แตงหนู สมุนไพร แตงหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงหนู

แตงร้าน สรรพคุณ แตงร้าน สมุนไพร แตงร้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงร้าน

ตำลึง สรรพคุณ ตำลึง สมุนไพร ตำลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำลึง

นมแมว สรรพคุณ นมแมว สมุนไพร นมแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมแมว

นมวัว สรรพคุณ นมวัว สมุนไพร นมวัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมวัว

หนามไก่ไห้-งัวเลีย สรรพคุณ หนามไก่ไห้-งัวเลีย สมุนไพร หนามไก่ไห้-งัวเลีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามไก่ไห้-งัวเลีย

น้ำเต้า สรรพคุณ น้ำเต้า สมุนไพร น้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้า

น้ำเต้าขม สรรพคุณ น้ำเต้าขม สมุนไพร น้ำเต้าขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้าขม

บอระเพ็ด สรรพคุณ บอระเพ็ด สมุนไพร บอระเพ็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ด

ฟักข้าว สรรพคุณ ฟักข้าว สมุนไพร ฟักข้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักข้าว

มะระขี้นก สรรพคุณ มะระขี้นก สมุนไพร มะระขี้นก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระขี้นก

มะระจีน สรรพคุณ มะระจีน สมุนไพร มะระจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระจีน

มะลิวัลย์ สรรพคุณ มะลิวัลย์ สมุนไพร มะลิวัลย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะลิวัลย์

รางจืด สรรพคุณ รางจืด สมุนไพร รางจืด thai-herbs.thdata.co thdata.co
รางจืด

เล็บลอก-เครืองูเห่า สรรพคุณ เล็บลอก-เครืองูเห่า สมุนไพร เล็บลอก-เครืองูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บลอก-เครืองูเห่า

สะบ้าดำ สรรพคุณ สะบ้าดำ สมุนไพร สะบ้าดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้าดำ

สะบ้ามอญ สรรพคุณ สะบ้ามอญ สมุนไพร สะบ้ามอญ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้ามอญ

สะบ้าลิง สรรพคุณ สะบ้าลิง สมุนไพร สะบ้าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้าลิง

หวายโป่ง สรรพคุณ หวายโป่ง สมุนไพร หวายโป่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายโป่ง

หวายลิง สรรพคุณ หวายลิง สมุนไพร หวายลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายลิง

กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา สรรพคุณ กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา สมุนไพร กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณ ข้าวเย็นเหนือ สมุนไพร ข้าวเย็นเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวเย็นเหนือ

ขิงแครง สรรพคุณ ขิงแครง สมุนไพร ขิงแครง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงแครง

ขิงบ้าน สรรพคุณ ขิงบ้าน สมุนไพร ขิงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงบ้าน

คล้า สรรพคุณ คล้า สมุนไพร คล้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คล้า

บัวสาย สรรพคุณ บัวสาย สมุนไพร บัวสาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวสาย

บัวหลวง สรรพคุณ บัวหลวง สมุนไพร บัวหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวหลวง

ปรงป่า สรรพคุณ ปรงป่า สมุนไพร ปรงป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรงป่า

มหากาฬ สรรพคุณ มหากาฬ สมุนไพร มหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหากาฬ

หวายตะมอย สรรพคุณ หวายตะมอย สมุนไพร หวายตะมอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายตะมอย

โสมไทย สรรพคุณ โสมไทย สมุนไพร โสมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมไทย

ผักกระเฉด สรรพคุณ ผักกระเฉด สมุนไพร ผักกระเฉด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระเฉด

ผักกระโฉม สรรพคุณ ผักกระโฉม สมุนไพร ผักกระโฉม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระโฉม

ผักโขมหนาม สรรพคุณ ผักโขมหนาม สมุนไพร ผักโขมหนาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหนาม

ผักโขมหัด สรรพคุณ ผักโขมหัด สมุนไพร ผักโขมหัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหัด

ผักคราดหัวแหวน สรรพคุณ ผักคราดหัวแหวน สมุนไพร ผักคราดหัวแหวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักคราดหัวแหวน

ผักชีลา สรรพคุณ ผักชีลา สมุนไพร ผักชีลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีลา

ผักตับเต่าน้ำ สรรพคุณ ผักตับเต่าน้ำ สมุนไพร ผักตับเต่าน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักตับเต่าน้ำ

ผักเบี้ย สรรพคุณ ผักเบี้ย สมุนไพร ผักเบี้ย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเบี้ย

ผักหวานบ้าน สรรพคุณ ผักหวานบ้าน สมุนไพร ผักหวานบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหวานบ้าน

ผักหวานป่า สรรพคุณ ผักหวานป่า สมุนไพร ผักหวานป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหวานป่า

หญ้ากระทืบยอด สรรพคุณ หญ้ากระทืบยอด สมุนไพร หญ้ากระทืบยอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้ากระทืบยอด

หญ้าเกล็ดหอย สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอย สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอย

หญ้างวงช้าง สรรพคุณ หญ้างวงช้าง สมุนไพร หญ้างวงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้างวงช้าง

หญ้าใต้ใบ สรรพคุณ หญ้าใต้ใบ สมุนไพร หญ้าใต้ใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าใต้ใบ

หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณ หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม

หญ้าปากควาย สรรพคุณ หญ้าปากควาย สมุนไพร หญ้าปากควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปากควาย

หญ้าฝรั่น สรรพคุณ หญ้าฝรั่น สมุนไพร หญ้าฝรั่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าฝรั่น

หญ้าพันงูแดง สรรพคุณ หญ้าพันงูแดง สมุนไพร หญ้าพันงูแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูแดง

หญ้าพันงูนา สรรพคุณ หญ้าพันงูนา สมุนไพร หญ้าพันงูนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูนา

หญ้าแพรก สรรพคุณ หญ้าแพรก สมุนไพร หญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแพรก

หญ้าพองลม สรรพคุณ หญ้าพองลม สมุนไพร หญ้าพองลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพองลม

ว่านกีบแรด สรรพคุณ ว่านกีบแรด สมุนไพร ว่านกีบแรด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านกีบแรด

ว่านมหากาฬ สรรพคุณ ว่านมหากาฬ สมุนไพร ว่านมหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านมหากาฬ

ว่านดักแด้ สรรพคุณ ว่านดักแด้ สมุนไพร ว่านดักแด้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านดักแด้

เห็ดกระถินพิมาน สรรพคุณ เห็ดกระถินพิมาน สมุนไพร เห็ดกระถินพิมาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดกระถินพิมาน

เห็ดขี้ควาย สรรพคุณ เห็ดขี้ควาย สมุนไพร เห็ดขี้ควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดขี้ควาย

เห็ดขี้วัว สรรพคุณ เห็ดขี้วัว สมุนไพร เห็ดขี้วัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดขี้วัว

เห็ดหญ้าแพรก สรรพคุณ เห็ดหญ้าแพรก สมุนไพร เห็ดหญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหญ้าแพรก

เห็ดหญ้าหวาย สรรพคุณ เห็ดหญ้าหวาย สมุนไพร เห็ดหญ้าหวาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหญ้าหวาย

เห็ดตาล สรรพคุณ เห็ดตาล สมุนไพร เห็ดตาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดตาล

เห็ดเตย สรรพคุณ เห็ดเตย สมุนไพร เห็ดเตย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดเตย

เห็ดมะขาม สรรพคุณ เห็ดมะขาม สมุนไพร เห็ดมะขาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดมะขาม

เห็ดมะพร้าว สรรพคุณ เห็ดมะพร้าว สมุนไพร เห็ดมะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดมะพร้าว

เห็ดหมาก สรรพคุณ เห็ดหมาก สมุนไพร เห็ดหมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหมาก

เห็ดไม้แดง สรรพคุณ เห็ดไม้แดง สมุนไพร เห็ดไม้แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดไม้แดง

เห็ดไม้ตับเต่า สรรพคุณ เห็ดไม้ตับเต่า สมุนไพร เห็ดไม้ตับเต่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดไม้ตับเต่า

เห็ดไม้รวก สรรพคุณ เห็ดไม้รวก สมุนไพร เห็ดไม้รวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดไม้รวก

เห็ดร่างแห สรรพคุณ เห็ดร่างแห สมุนไพร เห็ดร่างแห thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดร่างแห

กวาง สรรพคุณ กวาง สมุนไพร กวาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาง

วัวป่า สรรพคุณ วัวป่า สมุนไพร วัวป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
วัวป่า

ควายเผือก สรรพคุณ ควายเผือก สมุนไพร ควายเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ควายเผือก

เสือ สรรพคุณ เสือ สมุนไพร เสือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสือ

ช้าง สรรพคุณ ช้าง สมุนไพร ช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ช้าง

วัวดำ สรรพคุณ วัวดำ สมุนไพร วัวดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
วัวดำ

กำมะถันแดง สรรพคุณ กำมะถันแดง สมุนไพร กำมะถันแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำมะถันแดง

ดินขุยปู สรรพคุณ ดินขุยปู สมุนไพร ดินขุยปู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินขุยปู

ทองคำ สรรพคุณ ทองคำ สมุนไพร ทองคำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองคำ

หินปะการัง สรรพคุณ หินปะการัง สมุนไพร หินปะการัง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หินปะการัง