อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ แน่นจุกเสียด

ข้อมูลทั้งหมดกันเกรา สรรพคุณ กันเกรา สมุนไพร กันเกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กันเกรา

กระเบียน สรรพคุณ กระเบียน สมุนไพร กระเบียน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเบียน

กะเพรา สรรพคุณ กะเพรา สมุนไพร กะเพรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเพรา

กระแจะ สรรพคุณ กระแจะ สมุนไพร กระแจะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแจะ

กระถินไทย สรรพคุณ กระถินไทย สมุนไพร กระถินไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินไทย

การบูร สรรพคุณ การบูร สมุนไพร การบูร thai-herbs.thdata.co thdata.co
การบูร

กวาวต้น สรรพคุณ กวาวต้น สมุนไพร กวาวต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวต้น

กานพลู สรรพคุณ กานพลู สมุนไพร กานพลู thai-herbs.thdata.co thdata.co
กานพลู

กุ่มน้ำ สรรพคุณ กุ่มน้ำ สมุนไพร กุ่มน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มน้ำ

กุ่มบก สรรพคุณ กุ่มบก สมุนไพร กุ่มบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มบก

โกฐกะกลิ้ง สรรพคุณ โกฐกะกลิ้ง สมุนไพร โกฐกะกลิ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกะกลิ้ง

โกฐกักกรา สรรพคุณ โกฐกักกรา สมุนไพร โกฐกักกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกักกรา

โกฐกระดูก สรรพคุณ โกฐกระดูก สมุนไพร โกฐกระดูก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกระดูก

โกฐน้ำเต้า สรรพคุณ โกฐน้ำเต้า สมุนไพร โกฐน้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐน้ำเต้า

โกฐหัวบัว สรรพคุณ โกฐหัวบัว สมุนไพร โกฐหัวบัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐหัวบัว

โกฐเขมา สรรพคุณ โกฐเขมา สมุนไพร โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเขมา

โกฐเชียง สรรพคุณ โกฐเชียง สมุนไพร โกฐเชียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเชียง

โกฐชฎามังษี สรรพคุณ โกฐชฎามังษี สมุนไพร โกฐชฎามังษี thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐชฎามังษี

กำจัด สรรพคุณ กำจัด สมุนไพร กำจัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจัด

ข่าต้น สรรพคุณ ข่าต้น สมุนไพร ข่าต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าต้น

ข่อย สรรพคุณ ข่อย สมุนไพร ข่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อย

คนทา สรรพคุณ คนทา สมุนไพร คนทา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทา

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

คนทีเขมา สรรพคุณ คนทีเขมา สมุนไพร คนทีเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีเขมา

ครอบจักรวาล สรรพคุณ ครอบจักรวาล สมุนไพร ครอบจักรวาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบจักรวาล

ครอบตลับ สรรพคุณ ครอบตลับ สมุนไพร ครอบตลับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบตลับ

ครอบฟันสี สรรพคุณ ครอบฟันสี สมุนไพร ครอบฟันสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบฟันสี

แคแตร สรรพคุณ แคแตร สมุนไพร แคแตร thai-herbs.thdata.co thdata.co
แคแตร

หงอนไก่ป่า สรรพคุณ หงอนไก่ป่า สมุนไพร หงอนไก่ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ป่า

เหงือกปลาหมอ สรรพคุณ เหงือกปลาหมอ สมุนไพร เหงือกปลาหมอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหงือกปลาหมอ

จันทน์ชะมด สรรพคุณ จันทน์ชะมด สมุนไพร จันทน์ชะมด thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ชะมด

จันทน์เทศ สรรพคุณ จันทน์เทศ สมุนไพร จันทน์เทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เทศ

จิกเขา สรรพคุณ จิกเขา สมุนไพร จิกเขา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกเขา

จิกนา สรรพคุณ จิกนา สมุนไพร จิกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกนา

เจตพังคี สรรพคุณ เจตพังคี สมุนไพร เจตพังคี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตพังคี

เจตมูลเพลิงขาว สรรพคุณ เจตมูลเพลิงขาว สมุนไพร เจตมูลเพลิงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงขาว

เจตมูลเพลิงแดง สรรพคุณ เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพร เจตมูลเพลิงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงแดง

ชะอม สรรพคุณ ชะอม สมุนไพร ชะอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะอม

ชะเอมเทศ สรรพคุณ ชะเอมเทศ สมุนไพร ชะเอมเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเทศ

ชิงขี่ สรรพคุณ ชิงขี่ สมุนไพร ชิงขี่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงขี่

ตะขบป่า สรรพคุณ ตะขบป่า สมุนไพร ตะขบป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบป่า

ตะไคร้ต้น สรรพคุณ ตะไคร้ต้น สมุนไพร ตะไคร้ต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะไคร้ต้น

ตาตุ่ม สรรพคุณ ตาตุ่ม สมุนไพร ตาตุ่ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาตุ่ม

ตีนเป็ดตัน สรรพคุณ ตีนเป็ดตัน สมุนไพร ตีนเป็ดตัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดตัน

ทิ้งถ่อน สรรพคุณ ทิ้งถ่อน สมุนไพร ทิ้งถ่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทิ้งถ่อน

เทพทาโร สรรพคุณ เทพทาโร สมุนไพร เทพทาโร thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทพทาโร

ทองหลางใบมน สรรพคุณ ทองหลางใบมน สมุนไพร ทองหลางใบมน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางใบมน

เทียนข้าวเปลือก สรรพคุณ เทียนข้าวเปลือก สมุนไพร เทียนข้าวเปลือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนข้าวเปลือก

เทียนขาว สรรพคุณ เทียนขาว สมุนไพร เทียนขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนขาว

เทียนแดง สรรพคุณ เทียนแดง สมุนไพร เทียนแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนแดง

เทียนดำ สรรพคุณ เทียนดำ สมุนไพร เทียนดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนดำ

เทียนตากบ สรรพคุณ เทียนตากบ สมุนไพร เทียนตากบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนตากบ

เทียนเยาวพาณี สรรพคุณ เทียนเยาวพาณี สมุนไพร เทียนเยาวพาณี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนเยาวพาณี

เทียนสัตตบุษย์ สรรพคุณ เทียนสัตตบุษย์ สมุนไพร เทียนสัตตบุษย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนสัตตบุษย์

ทำมัง สรรพคุณ ทำมัง สมุนไพร ทำมัง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทำมัง

นนทรี สรรพคุณ นนทรี สมุนไพร นนทรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
นนทรี

หนาดใหญ่ สรรพคุณ หนาดใหญ่ สมุนไพร หนาดใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาดใหญ่

บุนนาค สรรพคุณ บุนนาค สมุนไพร บุนนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุนนาค

ปรู สรรพคุณ ปรู สมุนไพร ปรู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรู

เปล้าใหญ่ สรรพคุณ เปล้าใหญ่ สมุนไพร เปล้าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าใหญ่

เปล้าน้อย สรรพคุณ เปล้าน้อย สมุนไพร เปล้าน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าน้อย

พญารากดำ สรรพคุณ พญารากดำ สมุนไพร พญารากดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากดำ

พญามุติ สรรพคุณ พญามุติ สมุนไพร พญามุติ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญามุติ

พริกป่า สรรพคุณ พริกป่า สมุนไพร พริกป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกป่า

พิมเสนต้น สรรพคุณ พิมเสนต้น สมุนไพร พิมเสนต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิมเสนต้น

เพกา สรรพคุณ เพกา สมุนไพร เพกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพกา

มะกรูด สรรพคุณ มะกรูด สมุนไพร มะกรูด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกรูด

มะเดื่อหอม สรรพคุณ มะเดื่อหอม สมุนไพร มะเดื่อหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อหอม

มะตูม สรรพคุณ มะตูม สมุนไพร มะตูม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตูม

มะมาด สรรพคุณ มะมาด สมุนไพร มะมาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะมาด

มะรุม สรรพคุณ มะรุม สมุนไพร มะรุม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะรุม

มหาหิงคุ์ สรรพคุณ มหาหิงคุ์ สมุนไพร มหาหิงคุ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหาหิงคุ์

โมกมัน สรรพคุณ โมกมัน สมุนไพร โมกมัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โมกมัน

มดยอบ สรรพคุณ มดยอบ สมุนไพร มดยอบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มดยอบ

ยอป่า สรรพคุณ ยอป่า สมุนไพร ยอป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยอป่า

เร่วน้อย สรรพคุณ เร่วน้อย สมุนไพร เร่วน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วน้อย

เร่วใหญ่ สรรพคุณ เร่วใหญ่ สมุนไพร เร่วใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วใหญ่

โลด สรรพคุณ โลด สมุนไพร โลด thai-herbs.thdata.co thdata.co
โลด

ส้มเช้า สรรพคุณ ส้มเช้า สมุนไพร ส้มเช้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเช้า

สมี สรรพคุณ สมี สมุนไพร สมี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมี

สมุลแว้ง สรรพคุณ สมุลแว้ง สมุนไพร สมุลแว้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมุลแว้ง

เสม็ดขาว สรรพคุณ เสม็ดขาว สมุนไพร เสม็ดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสม็ดขาว

สมอทะเล สรรพคุณ สมอทะเล สมุนไพร สมอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอทะเล

แสลงใจ สรรพคุณ แสลงใจ สมุนไพร แสลงใจ thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงใจ

หัสคุณไทย สรรพคุณ หัสคุณไทย สมุนไพร หัสคุณไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หัสคุณไทย

หัสคุณเทศ สรรพคุณ หัสคุณเทศ สมุนไพร หัสคุณเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หัสคุณเทศ

โหระพา สรรพคุณ โหระพา สมุนไพร โหระพา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โหระพา

อบเชยเทศ สรรพคุณ อบเชยเทศ สมุนไพร อบเชยเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยเทศ

กรด สรรพคุณ กรด สมุนไพร กรด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรด

กระทกรก-เสาวรส สรรพคุณ กระทกรก-เสาวรส สมุนไพร กระทกรก-เสาวรส thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก-เสาวรส

ขมิ้นเครือ สรรพคุณ ขมิ้นเครือ สมุนไพร ขมิ้นเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นเครือ

เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่ สรรพคุณ เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่ สมุนไพร เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่

คนทีสอขาว สรรพคุณ คนทีสอขาว สมุนไพร คนทีสอขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอขาว

คนทีสอทะเล สรรพคุณ คนทีสอทะเล สมุนไพร คนทีสอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอทะเล

จิงจ้อขาว สรรพคุณ จิงจ้อขาว สมุนไพร จิงจ้อขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อขาว

จิงจ้อแดง สรรพคุณ จิงจ้อแดง สมุนไพร จิงจ้อแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อแดง

จิงจ้อเหลือง สรรพคุณ จิงจ้อเหลือง สมุนไพร จิงจ้อเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อเหลือง

ชะลูดขาว สรรพคุณ ชะลูดขาว สมุนไพร ชะลูดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะลูดขาว

เชือกเขาไฟ สรรพคุณ เชือกเขาไฟ สมุนไพร เชือกเขาไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เชือกเขาไฟ

ดีปลี สรรพคุณ ดีปลี สมุนไพร ดีปลี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีปลี

เถาเอ็น-เถาเมื่อย สรรพคุณ เถาเอ็น-เถาเมื่อย สมุนไพร เถาเอ็น-เถาเมื่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาเอ็น-เถาเมื่อย

พันไฉน-ปอเตาไห้ สรรพคุณ พันไฉน-ปอเตาไห้ สมุนไพร พันไฉน-ปอเตาไห้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พันไฉน-ปอเตาไห้

พริกไทย สรรพคุณ พริกไทย สมุนไพร พริกไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกไทย

พริกหอม สรรพคุณ พริกหอม สมุนไพร พริกหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกหอม

พลูแก สรรพคุณ พลูแก สมุนไพร พลูแก thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูแก

พลูเหลือง สรรพคุณ พลูเหลือง สมุนไพร พลูเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูเหลือง

เพชรสังฆาต สรรพคุณ เพชรสังฆาต สมุนไพร เพชรสังฆาต thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพชรสังฆาต

เพชรหึง สรรพคุณ เพชรหึง สมุนไพร เพชรหึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพชรหึง

อบเชยเถา สรรพคุณ อบเชยเถา สมุนไพร อบเชยเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยเถา

กระชาย สรรพคุณ กระชาย สมุนไพร กระชาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระชาย

กระทือ สรรพคุณ กระทือ สมุนไพร กระทือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทือ

กระทือป่า สรรพคุณ กระทือป่า สมุนไพร กระทือป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทือป่า

กระวาน สรรพคุณ กระวาน สมุนไพร กระวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระวาน

ข่าใหญ่ สรรพคุณ ข่าใหญ่ สมุนไพร ข่าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าใหญ่

ข่าตาแดง สรรพคุณ ข่าตาแดง สมุนไพร ข่าตาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าตาแดง

ข่าลิง สรรพคุณ ข่าลิง สมุนไพร ข่าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าลิง

ขิงแครง สรรพคุณ ขิงแครง สมุนไพร ขิงแครง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงแครง

ขิงบ้าน สรรพคุณ ขิงบ้าน สมุนไพร ขิงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงบ้าน

เปราะหอมขาว สรรพคุณ เปราะหอมขาว สมุนไพร เปราะหอมขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปราะหอมขาว

เปราะหอมแดง สรรพคุณ เปราะหอมแดง สมุนไพร เปราะหอมแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปราะหอมแดง

ลำพัน สรรพคุณ ลำพัน สมุนไพร ลำพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำพัน

ผัดกาดหัว สรรพคุณ ผัดกาดหัว สมุนไพร ผัดกาดหัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผัดกาดหัว

ผักโขมหิน สรรพคุณ ผักโขมหิน สมุนไพร ผักโขมหิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหิน

ผักชีลา สรรพคุณ ผักชีลา สมุนไพร ผักชีลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีลา

ผักชีล้อม สรรพคุณ ผักชีล้อม สมุนไพร ผักชีล้อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีล้อม

ผักแพวแดง สรรพคุณ ผักแพวแดง สมุนไพร ผักแพวแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักแพวแดง

ผักเสี้ยนผี สรรพคุณ ผักเสี้ยนผี สมุนไพร ผักเสี้ยนผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเสี้ยนผี

กะเม็ง สรรพคุณ กะเม็ง สมุนไพร กะเม็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเม็ง

จันใบหอม สรรพคุณ จันใบหอม สมุนไพร จันใบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันใบหอม

หญ้าดอกขาว สรรพคุณ หญ้าดอกขาว สมุนไพร หญ้าดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าดอกขาว

หญ้าปืนนกไส้ สรรพคุณ หญ้าปืนนกไส้ สมุนไพร หญ้าปืนนกไส้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปืนนกไส้

หญ้าแห้วหมู สรรพคุณ หญ้าแห้วหมู สมุนไพร หญ้าแห้วหมู thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแห้วหมู

ว่านนางคำ สรรพคุณ ว่านนางคำ สมุนไพร ว่านนางคำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านนางคำ

ว่านน้ำ สรรพคุณ ว่านน้ำ สมุนไพร ว่านน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านน้ำ

พิมเสนเกล็ด สรรพคุณ พิมเสนเกล็ด สมุนไพร พิมเสนเกล็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิมเสนเกล็ด

กลั้นปัสสาว-เสี่ยง-ติดเชื้อในกระเเสเลือด สรรพคุณ กลั้นปัสสาว-เสี่ยง-ติดเชื้อในกระเเสเลือด สมุนไพร กลั้นปัสสาว-เสี่ยง-ติดเชื้อในกระเเสเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กลั้นปัสสาว-เสี่ยง-ติดเชื้อในกระเเสเลือด