พืชจำพวกเถาเครือ

ข้อมูลทั้งหมดกรด สรรพคุณ กรด สมุนไพร กรด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรด

กระดอม สรรพคุณ กระดอม สมุนไพร กระดอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดอม

กระไดลิง สรรพคุณ กระไดลิง สมุนไพร กระไดลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระไดลิง

กระทกรก-เถาสิงโต สรรพคุณ กระทกรก-เถาสิงโต สมุนไพร กระทกรก-เถาสิงโต thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก-เถาสิงโต

กระทกรก-เสาวรส สรรพคุณ กระทกรก-เสาวรส สมุนไพร กระทกรก-เสาวรส thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก-เสาวรส

กระทงลาย สรรพคุณ กระทงลาย สมุนไพร กระทงลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทงลาย

กระทุ้งหมาบ้า สรรพคุณ กระทุ้งหมาบ้า สมุนไพร กระทุ้งหมาบ้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทุ้งหมาบ้า

กระพังโหม สรรพคุณ กระพังโหม สมุนไพร กระพังโหม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระพังโหม

กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก สรรพคุณ กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก สมุนไพร กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก

กวาวเครือขาว สรรพคุณ กวาวเครือขาว สมุนไพร กวาวเครือขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวเครือขาว

กรุงเขมา สรรพคุณ กรุงเขมา สมุนไพร กรุงเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรุงเขมา

แกแล สรรพคุณ แกแล สมุนไพร แกแล thai-herbs.thdata.co thdata.co
แกแล

กวาวเครือแดง สรรพคุณ กวาวเครือแดง สมุนไพร กวาวเครือแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวเครือแดง

กำจาย สรรพคุณ กำจาย สมุนไพร กำจาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจาย

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ กำแพงเจ็ดชั้น สมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำแพงเจ็ดชั้น

ขจร สรรพคุณ ขจร สมุนไพร ขจร thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขจร

ขมิ้นเครือ สรรพคุณ ขมิ้นเครือ สมุนไพร ขมิ้นเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นเครือ

ข้าวสารเถา สรรพคุณ ข้าวสารเถา สมุนไพร ข้าวสารเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวสารเถา

ขี้กาขาว สรรพคุณ ขี้กาขาว สมุนไพร ขี้กาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้กาขาว

ขี้กาแดง สรรพคุณ ขี้กาแดง สมุนไพร ขี้กาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้กาแดง

เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่ สรรพคุณ เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่ สมุนไพร เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู-ตึ่งเครือคำตัวแม่

คนทีสอขาว สรรพคุณ คนทีสอขาว สมุนไพร คนทีสอขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอขาว

คนทีสอทะเล สรรพคุณ คนทีสอทะเล สมุนไพร คนทีสอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอทะเล

คัดเค้า สรรพคุณ คัดเค้า สมุนไพร คัดเค้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คัดเค้า

คุคะ-ขรุขระ สรรพคุณ คุคะ-ขรุขระ สมุนไพร คุคะ-ขรุขระ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คุคะ-ขรุขระ

โคคลาน สรรพคุณ โคคลาน สมุนไพร โคคลาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคคลาน

โคกกระออม-ตุ้มต้อก สรรพคุณ โคกกระออม-ตุ้มต้อก สมุนไพร โคกกระออม-ตุ้มต้อก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระออม-ตุ้มต้อก

จิงจ้อขาว สรรพคุณ จิงจ้อขาว สมุนไพร จิงจ้อขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อขาว

จิงจ้อแดง สรรพคุณ จิงจ้อแดง สมุนไพร จิงจ้อแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อแดง

จิงจ้อเหลือง สรรพคุณ จิงจ้อเหลือง สมุนไพร จิงจ้อเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อเหลือง

ชะลูดขาว สรรพคุณ ชะลูดขาว สมุนไพร ชะลูดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะลูดขาว

ชะเอมไทย สรรพคุณ ชะเอมไทย สมุนไพร ชะเอมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมไทย

ชะเอมบ้าน สรรพคุณ ชะเอมบ้าน สมุนไพร ชะเอมบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมบ้าน

ชะเอมเหนือ สรรพคุณ ชะเอมเหนือ สมุนไพร ชะเอมเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเหนือ

ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สรรพคุณ ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สมุนไพร ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้

เชือกเขาไฟ สรรพคุณ เชือกเขาไฟ สมุนไพร เชือกเขาไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เชือกเขาไฟ

แซ่ม้าทะลาย สรรพคุณ แซ่ม้าทะลาย สมุนไพร แซ่ม้าทะลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แซ่ม้าทะลาย

ซองแมว สรรพคุณ ซองแมว สมุนไพร ซองแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซองแมว

หญ้านาง-ย่านาง สรรพคุณ หญ้านาง-ย่านาง สมุนไพร หญ้านาง-ย่านาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านาง-ย่านาง

หญ้านางใหญ่-โพกพาย สรรพคุณ หญ้านางใหญ่-โพกพาย สมุนไพร หญ้านางใหญ่-โพกพาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านางใหญ่-โพกพาย

หญ้านางแดง-เถาขยัน สรรพคุณ หญ้านางแดง-เถาขยัน สมุนไพร หญ้านางแดง-เถาขยัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านางแดง-เถาขยัน

ดีปลี สรรพคุณ ดีปลี สมุนไพร ดีปลี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีปลี

ตาไก่-ตาเป็ด สรรพคุณ ตาไก่-ตาเป็ด สมุนไพร ตาไก่-ตาเป็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาไก่-ตาเป็ด

ตานหม่อน สรรพคุณ ตานหม่อน สมุนไพร ตานหม่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานหม่อน

ตีนเป็ดเครือ สรรพคุณ ตีนเป็ดเครือ สมุนไพร ตีนเป็ดเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดเครือ

แตงกวา สรรพคุณ แตงกวา สมุนไพร แตงกวา thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงกวา

แตงไทย สรรพคุณ แตงไทย สมุนไพร แตงไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงไทย

แตงอุลิด-แตงโม สรรพคุณ แตงอุลิด-แตงโม สมุนไพร แตงอุลิด-แตงโม thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงอุลิด-แตงโม

แตงหนู สรรพคุณ แตงหนู สมุนไพร แตงหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงหนู

แตงร้าน สรรพคุณ แตงร้าน สมุนไพร แตงร้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงร้าน

ต้อยติ่ง สรรพคุณ ต้อยติ่ง สมุนไพร ต้อยติ่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ต้อยติ่ง

ตำลึง สรรพคุณ ตำลึง สมุนไพร ตำลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำลึง

ถอบแถบ สรรพคุณ ถอบแถบ สมุนไพร ถอบแถบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถอบแถบ

ถั่วผี สรรพคุณ ถั่วผี สมุนไพร ถั่วผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วผี

ถั่วลันเตา สรรพคุณ ถั่วลันเตา สมุนไพร ถั่วลันเตา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วลันเตา

เถาเกล็ดนาคราช สรรพคุณ เถาเกล็ดนาคราช สมุนไพร เถาเกล็ดนาคราช thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาเกล็ดนาคราช

เถาคัน สรรพคุณ เถาคัน สมุนไพร เถาคัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาคัน

เถาคุย สรรพคุณ เถาคุย สมุนไพร เถาคุย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาคุย

เถานาคราช-ว่านนาคราช สรรพคุณ เถานาคราช-ว่านนาคราช สมุนไพร เถานาคราช-ว่านนาคราช thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถานาคราช-ว่านนาคราช

เถาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวผู้ สรรพคุณ เถาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวผู้ สมุนไพร เถาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวผู้

เถามวก สรรพคุณ เถามวก สมุนไพร เถามวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถามวก

เถาลิ้นเสือ สรรพคุณ เถาลิ้นเสือ สมุนไพร เถาลิ้นเสือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาลิ้นเสือ

เถาวัลย์ปูน สรรพคุณ เถาวัลย์ปูน สมุนไพร เถาวัลย์ปูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาวัลย์ปูน

เถาวัลย์เปรียง สรรพคุณ เถาวัลย์เปรียง สมุนไพร เถาวัลย์เปรียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาวัลย์เปรียง

เถาเอ็น-เถาเมื่อย สรรพคุณ เถาเอ็น-เถาเมื่อย สมุนไพร เถาเอ็น-เถาเมื่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาเอ็น-เถาเมื่อย

หนอนตายหยากเล็ก สรรพคุณ หนอนตายหยากเล็ก สมุนไพร หนอนตายหยากเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนอนตายหยากเล็ก

นมพิจิตร สรรพคุณ นมพิจิตร สมุนไพร นมพิจิตร thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมพิจิตร

นมแมว สรรพคุณ นมแมว สมุนไพร นมแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมแมว

นมวัว สรรพคุณ นมวัว สมุนไพร นมวัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมวัว

หนามไก่ไห้-งัวเลีย สรรพคุณ หนามไก่ไห้-งัวเลีย สมุนไพร หนามไก่ไห้-งัวเลีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามไก่ไห้-งัวเลีย

หนามเล็บแมว สรรพคุณ หนามเล็บแมว สมุนไพร หนามเล็บแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามเล็บแมว

หนาวเดือนห้า สรรพคุณ หนาวเดือนห้า สมุนไพร หนาวเดือนห้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาวเดือนห้า

หนอนตายหยากใหญ่ สรรพคุณ หนอนตายหยากใหญ่ สมุนไพร หนอนตายหยากใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนอนตายหยากใหญ่

น้ำเต้า สรรพคุณ น้ำเต้า สมุนไพร น้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้า

น้ำเต้าขม สรรพคุณ น้ำเต้าขม สมุนไพร น้ำเต้าขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้าขม

บอระเพ็ด สรรพคุณ บอระเพ็ด สมุนไพร บอระเพ็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ด

บอระเพ็ดพุงช้าง สรรพคุณ บอระเพ็ดพุงช้าง สมุนไพร บอระเพ็ดพุงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ดพุงช้าง

บวบขม สรรพคุณ บวบขม สมุนไพร บวบขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
บวบขม

บวบหอม สรรพคุณ บวบหอม สมุนไพร บวบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
บวบหอม

พระขรรค์ไชยศรี สรรพคุณ พระขรรค์ไชยศรี สมุนไพร พระขรรค์ไชยศรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
พระขรรค์ไชยศรี

พันไฉน-ปอเตาไห้ สรรพคุณ พันไฉน-ปอเตาไห้ สมุนไพร พันไฉน-ปอเตาไห้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พันไฉน-ปอเตาไห้

พริกไทย สรรพคุณ พริกไทย สมุนไพร พริกไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกไทย

พริกหาง สรรพคุณ พริกหาง สมุนไพร พริกหาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกหาง

พลูแก สรรพคุณ พลูแก สมุนไพร พลูแก thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูแก

พลูเขียว สรรพคุณ พลูเขียว สมุนไพร พลูเขียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูเขียว

พลูคาว สรรพคุณ พลูคาว สมุนไพร พลูคาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูคาว

พลูจีน สรรพคุณ พลูจีน สมุนไพร พลูจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูจีน

พลูทองหลาง สรรพคุณ พลูทองหลาง สมุนไพร พลูทองหลาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูทองหลาง

พลูป่า สรรพคุณ พลูป่า สมุนไพร พลูป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูป่า

พลูเหลือง สรรพคุณ พลูเหลือง สมุนไพร พลูเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูเหลือง

เพชรสังฆาต สรรพคุณ เพชรสังฆาต สมุนไพร เพชรสังฆาต thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพชรสังฆาต

เพชรหึง สรรพคุณ เพชรหึง สมุนไพร เพชรหึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพชรหึง

ฟักข้าว สรรพคุณ ฟักข้าว สมุนไพร ฟักข้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักข้าว

ฟักทอง สรรพคุณ ฟักทอง สมุนไพร ฟักทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักทอง

มะกาเครือ สรรพคุณ มะกาเครือ สมุนไพร มะกาเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกาเครือ

มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สรรพคุณ มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สมุนไพร มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ

มะขามเครือ สรรพคุณ มะขามเครือ สมุนไพร มะขามเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามเครือ

มะเดื่อดิน-โมกเครือ สรรพคุณ มะเดื่อดิน-โมกเครือ สมุนไพร มะเดื่อดิน-โมกเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อดิน-โมกเครือ

มะระขี้นก สรรพคุณ มะระขี้นก สมุนไพร มะระขี้นก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระขี้นก

มะระจีน สรรพคุณ มะระจีน สมุนไพร มะระจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระจีน

มะลิ สรรพคุณ มะลิ สมุนไพร มะลิ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะลิ

มะลิวัลย์ สรรพคุณ มะลิวัลย์ สมุนไพร มะลิวัลย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะลิวัลย์

มะแว้งเครือ สรรพคุณ มะแว้งเครือ สมุนไพร มะแว้งเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งเครือ

ยางน่องเครือ สรรพคุณ ยางน่องเครือ สมุนไพร ยางน่องเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยางน่องเครือ

รางจืด สรรพคุณ รางจืด สมุนไพร รางจืด thai-herbs.thdata.co thdata.co
รางจืด

รางแดง สรรพคุณ รางแดง สมุนไพร รางแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
รางแดง

ลุ่มนก สรรพคุณ ลุ่มนก สมุนไพร ลุ่มนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลุ่มนก

เล็บมือนาง สรรพคุณ เล็บมือนาง สมุนไพร เล็บมือนาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บมือนาง

เล็บลอก-เครืองูเห่า สรรพคุณ เล็บลอก-เครืองูเห่า สมุนไพร เล็บลอก-เครืองูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บลอก-เครืองูเห่า

ลำไยเถา สรรพคุณ ลำไยเถา สมุนไพร ลำไยเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำไยเถา

ส้มป่อย สรรพคุณ ส้มป่อย สมุนไพร ส้มป่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มป่อย

สะบ้าดำ สรรพคุณ สะบ้าดำ สมุนไพร สะบ้าดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้าดำ

สะบ้ามอญ สรรพคุณ สะบ้ามอญ สมุนไพร สะบ้ามอญ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้ามอญ

สะบ้าลิง สรรพคุณ สะบ้าลิง สมุนไพร สะบ้าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะบ้าลิง

สามสิบ สรรพคุณ สามสิบ สมุนไพร สามสิบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สามสิบ

สีฟันเครือ สรรพคุณ สีฟันเครือ สมุนไพร สีฟันเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สีฟันเครือ

หางไหลแดง สรรพคุณ หางไหลแดง สมุนไพร หางไหลแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางไหลแดง

แสลงพัน สรรพคุณ แสลงพัน สมุนไพร แสลงพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงพัน

สลอดน้ำ สรรพคุณ สลอดน้ำ สมุนไพร สลอดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลอดน้ำ

สำมะงา สรรพคุณ สำมะงา สมุนไพร สำมะงา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำมะงา

หนุมานประสานกาย สรรพคุณ หนุมานประสานกาย สมุนไพร หนุมานประสานกาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนุมานประสานกาย

หางไหลขาว สรรพคุณ หางไหลขาว สมุนไพร หางไหลขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางไหลขาว

หวายขม สรรพคุณ หวายขม สมุนไพร หวายขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายขม

หวายตะค้าทอง สรรพคุณ หวายตะค้าทอง สมุนไพร หวายตะค้าทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายตะค้าทอง

หวายโป่ง สรรพคุณ หวายโป่ง สมุนไพร หวายโป่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายโป่ง

หวายลิง สรรพคุณ หวายลิง สมุนไพร หวายลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายลิง

อบเชยเถา สรรพคุณ อบเชยเถา สมุนไพร อบเชยเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยเถา

อังกาบ สรรพคุณ อังกาบ สมุนไพร อังกาบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อังกาบ

อัญชันบ้าน สรรพคุณ อัญชันบ้าน สมุนไพร อัญชันบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัญชันบ้าน

อัญชันป่า สรรพคุณ อัญชันป่า สมุนไพร อัญชันป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัญชันป่า

เถาสิงห์โต-พืชพิษ สรรพคุณ เถาสิงห์โต-พืชพิษ สมุนไพร เถาสิงห์โต-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาสิงห์โต-พืชพิษ

มะกล่ำตาหนู-พืชพิษ สรรพคุณ มะกล่ำตาหนู-พืชพิษ สมุนไพร มะกล่ำตาหนู-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาหนู-พืชพิษ

หมามุ่ย-พืชพิษ สรรพคุณ หมามุ่ย-พืชพิษ สมุนไพร หมามุ่ย-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมามุ่ย-พืชพิษ

ราตรี-พืชพิษ สรรพคุณ ราตรี-พืชพิษ สมุนไพร ราตรี-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราตรี-พืชพิษ