บำรุงธาตุ ร่างกาย กำลัง

ข้อมูลทั้งหมดกรรณิกา สรรพคุณ กรรณิกา สมุนไพร กรรณิกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรรณิกา

กันเกรา สรรพคุณ กันเกรา สมุนไพร กันเกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กันเกรา

กรัก สรรพคุณ กรัก สมุนไพร กรัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรัก

กะเพรา สรรพคุณ กะเพรา สมุนไพร กะเพรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเพรา

กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กระดังงาไทย สรรพคุณ กระดังงาไทย สมุนไพร กระดังงาไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดังงาไทย

กระโดงแดง สรรพคุณ กระโดงแดง สมุนไพร กระโดงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระโดงแดง

การบูร สรรพคุณ การบูร สมุนไพร การบูร thai-herbs.thdata.co thdata.co
การบูร

กรวยป่า สรรพคุณ กรวยป่า สมุนไพร กรวยป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรวยป่า

การะเกด สรรพคุณ การะเกด สมุนไพร การะเกด thai-herbs.thdata.co thdata.co
การะเกด

กุ่มน้ำ สรรพคุณ กุ่มน้ำ สมุนไพร กุ่มน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มน้ำ

กุ่มบก สรรพคุณ กุ่มบก สมุนไพร กุ่มบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มบก

แก้ว สรรพคุณ แก้ว สมุนไพร แก้ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
แก้ว

ก่อ สรรพคุณ ก่อ สมุนไพร ก่อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก่อ

กำจัด สรรพคุณ กำจัด สมุนไพร กำจัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจัด

กำลังช้างเผือก สรรพคุณ กำลังช้างเผือก สมุนไพร กำลังช้างเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังช้างเผือก

กำลังวัวเถลิง สรรพคุณ กำลังวัวเถลิง สมุนไพร กำลังวัวเถลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังวัวเถลิง

กำลังเสื่อโคร่ง สรรพคุณ กำลังเสื่อโคร่ง สมุนไพร กำลังเสื่อโคร่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังเสื่อโคร่ง

เข็มขาว สรรพคุณ เข็มขาว สมุนไพร เข็มขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มขาว

เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สรรพคุณ เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สมุนไพร เขี้ยวงู-เล็บครุฑ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู-เล็บครุฑ

คนทีเขมา สรรพคุณ คนทีเขมา สมุนไพร คนทีเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีเขมา

ครอบจักรวาล สรรพคุณ ครอบจักรวาล สมุนไพร ครอบจักรวาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบจักรวาล

ครอบตลับ สรรพคุณ ครอบตลับ สมุนไพร ครอบตลับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบตลับ

ครอบฟันสี สรรพคุณ ครอบฟันสี สมุนไพร ครอบฟันสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบฟันสี

คางแดง สรรพคุณ คางแดง สมุนไพร คางแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
คางแดง

ไคร้เครือ สรรพคุณ ไคร้เครือ สมุนไพร ไคร้เครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไคร้เครือ

งิ้วป่า สรรพคุณ งิ้วป่า สมุนไพร งิ้วป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
งิ้วป่า

หงอนไก่ดอกกลม สรรพคุณ หงอนไก่ดอกกลม สมุนไพร หงอนไก่ดอกกลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ดอกกลม

จันทน์เทศ สรรพคุณ จันทน์เทศ สมุนไพร จันทน์เทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เทศ

จันทน์โอ สรรพคุณ จันทน์โอ สมุนไพร จันทน์โอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์โอ

เจตมูลเพลิงขาว สรรพคุณ เจตมูลเพลิงขาว สมุนไพร เจตมูลเพลิงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงขาว

เจตมูลเพลิงแดง สรรพคุณ เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพร เจตมูลเพลิงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงแดง

ชมพู่น้ำดอกไม้ สรรพคุณ ชมพู่น้ำดอกไม้ สมุนไพร ชมพู่น้ำดอกไม้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชมพู่น้ำดอกไม้

ตะโกนา สรรพคุณ ตะโกนา สมุนไพร ตะโกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะโกนา

ตาลโตนด สรรพคุณ ตาลโตนด สมุนไพร ตาลโตนด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาลโตนด

เตยหอม สรรพคุณ เตยหอม สมุนไพร เตยหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เตยหอม

ทิ้งถ่อน สรรพคุณ ทิ้งถ่อน สมุนไพร ทิ้งถ่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทิ้งถ่อน

เทพทาโร สรรพคุณ เทพทาโร สมุนไพร เทพทาโร thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทพทาโร

เทียนขาว สรรพคุณ เทียนขาว สมุนไพร เทียนขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนขาว

เทียนตาตั๊กแตน สรรพคุณ เทียนตาตั๊กแตน สมุนไพร เทียนตาตั๊กแตน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนตาตั๊กแตน

ทำมัง สรรพคุณ ทำมัง สมุนไพร ทำมัง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทำมัง

หนามพรม สรรพคุณ หนามพรม สมุนไพร หนามพรม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามพรม

บุนนาค สรรพคุณ บุนนาค สมุนไพร บุนนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุนนาค

ปรู สรรพคุณ ปรู สมุนไพร ปรู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรู

เปล้าใหญ่ สรรพคุณ เปล้าใหญ่ สมุนไพร เปล้าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าใหญ่

พญารากขาว สรรพคุณ พญารากขาว สมุนไพร พญารากขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากขาว

พญามุติ สรรพคุณ พญามุติ สมุนไพร พญามุติ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญามุติ

มะเกลือเลือด สรรพคุณ มะเกลือเลือด สมุนไพร มะเกลือเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเกลือเลือด

มะเดื่อหอม สรรพคุณ มะเดื่อหอม สมุนไพร มะเดื่อหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อหอม

มะพลับ สรรพคุณ มะพลับ สมุนไพร มะพลับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะพลับ

มะไฟเดือนห้า สรรพคุณ มะไฟเดือนห้า สมุนไพร มะไฟเดือนห้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะไฟเดือนห้า

มะเม่า สรรพคุณ มะเม่า สมุนไพร มะเม่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเม่า

มะรุม สรรพคุณ มะรุม สมุนไพร มะรุม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะรุม

มังคุด สรรพคุณ มังคุด สมุนไพร มังคุด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มังคุด

ม้ากระทืบโรง สรรพคุณ ม้ากระทืบโรง สมุนไพร ม้ากระทืบโรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ม้ากระทืบโรง

โมกมัน สรรพคุณ โมกมัน สมุนไพร โมกมัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โมกมัน

รักใหญ่ สรรพคุณ รักใหญ่ สมุนไพร รักใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักใหญ่

สะเดา สรรพคุณ สะเดา สมุนไพร สะเดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดา

สารภี สรรพคุณ สารภี สมุนไพร สารภี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สารภี

อบเชยเทศ สรรพคุณ อบเชยเทศ สมุนไพร อบเชยเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยเทศ

อบเชยไทย สรรพคุณ อบเชยไทย สมุนไพร อบเชยไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
อบเชยไทย

อ้ายบ่าว สรรพคุณ อ้ายบ่าว สมุนไพร อ้ายบ่าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้ายบ่าว

อ้อยแดง สรรพคุณ อ้อยแดง สมุนไพร อ้อยแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยแดง

กระดอม สรรพคุณ กระดอม สมุนไพร กระดอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดอม

กวาวเครือขาว สรรพคุณ กวาวเครือขาว สมุนไพร กวาวเครือขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวเครือขาว

กรุงเขมา สรรพคุณ กรุงเขมา สมุนไพร กรุงเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรุงเขมา

แกแล สรรพคุณ แกแล สมุนไพร แกแล thai-herbs.thdata.co thdata.co
แกแล

ถั่วลันเตา สรรพคุณ ถั่วลันเตา สมุนไพร ถั่วลันเตา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วลันเตา

บอระเพ็ด สรรพคุณ บอระเพ็ด สมุนไพร บอระเพ็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ด

บอระเพ็ดพุงช้าง สรรพคุณ บอระเพ็ดพุงช้าง สมุนไพร บอระเพ็ดพุงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ดพุงช้าง

บวบหอม สรรพคุณ บวบหอม สมุนไพร บวบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
บวบหอม

พริกไทย สรรพคุณ พริกไทย สมุนไพร พริกไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกไทย

พริกหาง สรรพคุณ พริกหาง สมุนไพร พริกหาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกหาง

เล็บลอก-เครืองูเห่า สรรพคุณ เล็บลอก-เครืองูเห่า สมุนไพร เล็บลอก-เครืองูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บลอก-เครืองูเห่า

สามสิบ สรรพคุณ สามสิบ สมุนไพร สามสิบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สามสิบ

อังกาบ สรรพคุณ อังกาบ สมุนไพร อังกาบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อังกาบ

กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา สรรพคุณ กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา สมุนไพร กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา

กระชาย สรรพคุณ กระชาย สมุนไพร กระชาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระชาย

กระเทียม สรรพคุณ กระเทียม สมุนไพร กระเทียม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเทียม

ข่าน้ำ สรรพคุณ ข่าน้ำ สมุนไพร ข่าน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าน้ำ

ถั่วพู สรรพคุณ ถั่วพู สมุนไพร ถั่วพู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วพู

ท้าวยายม่อม สรรพคุณ ท้าวยายม่อม สมุนไพร ท้าวยายม่อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อม

บัวสาย สรรพคุณ บัวสาย สมุนไพร บัวสาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวสาย

บัวบกป่า-บัวสันโดษ สรรพคุณ บัวบกป่า-บัวสันโดษ สมุนไพร บัวบกป่า-บัวสันโดษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวบกป่า-บัวสันโดษ

บัวหลวง สรรพคุณ บัวหลวง สมุนไพร บัวหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวหลวง

ปรงป่า สรรพคุณ ปรงป่า สมุนไพร ปรงป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรงป่า

โสมอเมริกา สรรพคุณ โสมอเมริกา สมุนไพร โสมอเมริกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมอเมริกา

เร็ดหนู สรรพคุณ เร็ดหนู สมุนไพร เร็ดหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร็ดหนู

โสมไทย สรรพคุณ โสมไทย สมุนไพร โสมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมไทย

ผักขึ้นฉ่าย สรรพคุณ ผักขึ้นฉ่าย สมุนไพร ผักขึ้นฉ่าย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักขึ้นฉ่าย

กกลังกา สรรพคุณ กกลังกา สมุนไพร กกลังกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กกลังกา

หญ้าตีนนก สรรพคุณ หญ้าตีนนก สมุนไพร หญ้าตีนนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนนก

หญ้าฝรั่น สรรพคุณ หญ้าฝรั่น สมุนไพร หญ้าฝรั่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าฝรั่น

หญ้าแห้วหมู สรรพคุณ หญ้าแห้วหมู สมุนไพร หญ้าแห้วหมู thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแห้วหมู

เห็ดโคน สรรพคุณ เห็ดโคน สมุนไพร เห็ดโคน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดโคน

เห็ดจาวมะพร้าว สรรพคุณ เห็ดจาวมะพร้าว สมุนไพร เห็ดจาวมะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดจาวมะพร้าว

เห็ดจอมปลวก สรรพคุณ เห็ดจอมปลวก สมุนไพร เห็ดจอมปลวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดจอมปลวก

เห็ดตับเต่าขาว สรรพคุณ เห็ดตับเต่าขาว สมุนไพร เห็ดตับเต่าขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดตับเต่าขาว

เห็ดตับเต่าดำ สรรพคุณ เห็ดตับเต่าดำ สมุนไพร เห็ดตับเต่าดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดตับเต่าดำ

เห็ดฟาง สรรพคุณ เห็ดฟาง สมุนไพร เห็ดฟาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดฟาง

เห็ดเผาะ สรรพคุณ เห็ดเผาะ สมุนไพร เห็ดเผาะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดเผาะ

เห็ดหูหนู สรรพคุณ เห็ดหูหนู สมุนไพร เห็ดหูหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหูหนู

กวาง สรรพคุณ กวาง สมุนไพร กวาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาง

วัวป่า สรรพคุณ วัวป่า สมุนไพร วัวป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
วัวป่า

เกลือ สรรพคุณ เกลือ สมุนไพร เกลือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกลือ

น้ำตาลกรวด สรรพคุณ น้ำตาลกรวด สมุนไพร น้ำตาลกรวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำตาลกรวด

ทองคำ สรรพคุณ ทองคำ สมุนไพร ทองคำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองคำ