Select your language TH EN
อื่นๆ ความรู้ทั่วไป thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติ



ซอยจุ๊ เนื้อดิบกับพยาธิตัวตืด


พยาธิตัวตืด มีลักษณะตัวแบน สีขาวขุ่น ลำตัวเป็นปล้อง ยาวหลายเมตร มีอายุนานถึง 30 ปี มักจะพบ 2 ชนิด คือ พยาธิตืดวัว (Taenia Saginata) และพยาธิตืดหมู (Taenia Solium) อาศัยอยู่ในกล้ามเนื้อหมู วัว และควาย เข้าสู่ร่างกายผ่านน้ำดื่มหรือที่เจือปนไข่หรือตัวอ่อน รวมทั้งอาหารที่ปรุงไม่ถูกสุขลักษณะ จากนั้นตัวอ่อนจะฝังตัวเจริญเติบโตเป็นตัวแก่ในลำไส้จนทำให้เกิดโรคได้ โดยมันสามารถเคลื่อนออกจากลำไส้ แล้วสร้างถุงน้ำหุ้มกลายเป็นระยะตัวอ่อนเม็ดสาคูที่อวัยวะต่าง ๆ เช่น สมอง ตา หัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ


อาการเมื่อได้รับพยาธิ


ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด thai-herbs.thdata.co | ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด สรรพคุณ สมุนไพร ไทย


 • หากอยู่ใน "สมอง/ไขสันหลัง" อาจทำให้มีอาการทางระบบประสาท ชัก รุนแรงถึงตาย

 • หากอยู่ใน “ตา” อาจตาบอดได้

 • บางรายมีไข้ คลื่นไส้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดท้อง ท้องเสีย ขาดสารอาหาร น้ำหนักลดลง เกิดอาการแพ้ ติดเชื้อแบคทีเรีย ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว


ประเภทยาถ่ายพยาธิ


ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด thai-herbs.thdata.co | ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด สรรพคุณ สมุนไพร ไทย


 • อัลเบนดาโซล (Albendazole) มีฤทธิ์ต่อพยาธิตัวกลมและตัวตืด รวมทั้งพยาธิใบไม้ในตับหลายชนิด ผลข้างเคียง ปวดเวียนศีรษะ ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน หรือแพ้ยา

 • ห้ามใช้กับสตรีมีครรภ์และหญิงให้นมบุตร


การป้องกัน

 • ล้างมือก่อนหรือหลังรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ หรือหรือสุกๆดิบๆ รวมถึงการล้างผักผลไม้ให้สะอาดก่อนบริโภค
 • เลือกซื้ออาหารที่สดใหม่สะอาด 
 • งดการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีตัวอ่อนพยาธิซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดสาคูปนเปื้อน
 • ไม่กินของที่ตกบนพื้นแล้ว


อ้างอิง: โรงพยาบาลวิภาวดี



ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆ



แชร์ข้อมูล




ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง