Select your language TH EN
อื่นๆ ความรู้ทั่วไป thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติพืชสมุนไพรพื้นบ้าน

พืชสมุนไพร หมายถึง พืชที่ใช้ทำเป็นยารักษาโรค โดยใช้ส่วนต่างของพืชชนิดเดียว หรือหลายชนิดพร้อมกัน พืชสมุนไพรเป็นกลุ่มพืชที่อยู่ในความสนใจ และมีผู้ศึกษาทางด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านมากที่สุด ยารักษาโรคปัจจุบันหลายขนาน ที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม ได้มาจากการศึกษาวิจัย การใช้พืชสมุนไพรพื้นบ้านของกลุ่มชนพื้นเมือง ตามป่าเขา หรือในชนบท ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่ได้สังเกตว่า พืชใดนำมาใช้บำบัดโรคได้ มีสรรพคุณอย่างไร จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ และการทดลองแบบพื้นบ้าน ที่ได้ทั้งข้อดี และข้อผิดพลาด

พืชสมุนไพรพื้นบ้านในตำรับยาไทยมีหลายร้อยชนิด จะนำมากล่าวถึงเป็นตัวอย่างเพียงบางชนิด แยกตามกลุ่มพืชที่ใช้บำบัดโรคต่างๆ ดังนี้

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้แก้ไข้และขับปัสสาวะ

เช่น

 • เปลือกพญาสัตบรรณหรือตีนเป็ด (Alstoniascholaris)
 • เปลือกและใบทุ้งฟ้า (Alstonia macrophylla)
 • ใบหนาด (Blumea balsamifera)
 • ราก เปลือก และใบ ขลู่ (Pluchea indica)
 • ใบ เนื้อไม้ ผล และเมล็ดมะคำไก่ หรือประคำไก่ (Drypetes roxburghii)
 • ต้นและรากอ้อเล็ก (Phragmites australis)
 • รากและใบกรุงเขมา (Cissampelos pareira)
 • เถาบอระเพ็ด (Tinospora crispa)
 • เถาขมิ้นเครือ (Arcangelisia flava)
 • ราก เหง้า และใบหญ้าคา (Imperata cylindrica) 
 • ผลน้ำเต้า (Legenaria siceraria)

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาแก้ท้องเสีย

เช่น

 • เนื้อไม้สีเสียดหรือสีเสียดเหนือ (Acaciacatechu)
 • ใบและผลมะตูม (Aegle marmelos)
 • เปลือกประดู่บ้าน (Pterocarpus indicus)
 • เหง้าไพล (Zingiber purpureum)
 • เหง้าและรากกระชาย (Boesenbergia rotunda)
 • แก่นฝาง (Caesalpinia sappan)
 • ราก เปลือก เนื้อไม้ ใบและดอกแก้ว (Murraya paniculata)
 • เปลือกโมกหลวง (Holarrhena pubescens)

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาระบายและขับพยาธิ

เช่น

 • ผลดิบมะเกลือ (Diospyros mollis) 
 • แก่นไม้มะหาด (Artocarpus lakoocha)
 • เมล็ดเถาเล็กมือนาง (Quisqualis indica) 
 • เมล็ดสะแกนา (Combretum quadran-gulare) 
 • เมล็ดแห้งฟักทอง (Cucurbita moschata) 
 • เนื้อในเมล็ดมะขาม (Tamarindus indica)

 กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาขับลม

เช่น

 • เหง้าแก่ขิง (Zingiber officinale) 
 • เหง้าว่านน้ำ (Acorus calamus) 
 • ผลกระวาน (Amomum krervanh) 
 • เหง้าข่า (Alpinia galanga) 
 • ผลพริกไทย (Piper nigrum)
 • ต้นตะไคร้  (Cymbopogon citratus)

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้แก้โรคผิวหนัง

 • เปลือก ใบ และเมล็ดสารภีทะเลหรือกระทิง (Calophyllum inophyllum)
 • ใบและเมล็ดชุมเห็ดไทย (Cassia tora) 
 • ใบชุมเห็ดเทศ หรือ ชุมเห็ดใหญ่ (Cassia alata)
 • ใบ ดอกและเมล็ดเทียนบ้าน(Impatiens balsamina) 
 • รากและใบทองพันชั่ง (Rhinacanthus nasutus) 
 • เปลือก ใบ ดอกและผลโพธิ์ทะเล (Thespesia populnea)
 • ใบและเมล็ดครามป่า(Tephrosia purpurea) 
 • ยางสลัดไดป่า (Euphorbia antiquorum)
 • น้ำยางสบู่ดำ(Jatropha curcas) 
 • เมล็ดทองกวาว (Butea monosperma)
 • เปลือกเถาสะบ้ามอญ(Entada rheedii) 
 • เมล็ดกระเบาใหญ่ (Hydnocarpus anthelminthicus) 
 • เหง้าข่า (Alpiniaa galanga) 
 • หัวหรือกลีบกระเทียม (Allium sativum)

กลุ่มพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาฆ่าแมลงและไล่แมลง

เช่น

 • รากเถาโล่ติ๊น หรือหางไหล (Derris elliptica) 
 • ใบและเมล็ดน้อยหน่า (Annona squamosa) 
 • รากหนอนตายหยาก (Stemona tuberosa) 
 • เมล็ดงา (Sesamun indicum) 
 • ผลมะคำดีควายหรือมะซัก (Sapindus rarak) 
 • ใบเสม็ด หรือเสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi) 
 • ต้นขอบชะนาง หรือหญ้าหนอนตาย (Pouzolzia pentandra)
 • เปลือก ใบและผลสะเดา(Azadirachta indica) 
 • เปลือกกระเจาหรือกระเชา (Holopteleaintegrifolia)
 • ใบสดกว้าว (Haldina cordifolia)


ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง