อาการท้องเสีย

ข้อมูลทั้งหมดกระแบก สรรพคุณ กระแบก สมุนไพร กระแบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแบก

กระดังงาไทย สรรพคุณ กระดังงาไทย สมุนไพร กระดังงาไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดังงาไทย

กระโดน สรรพคุณ กระโดน สมุนไพร กระโดน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระโดน

กระตังใบ สรรพคุณ กระตังใบ สมุนไพร กระตังใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระตังใบ

เกล็ดปลาช่อน สรรพคุณ เกล็ดปลาช่อน สมุนไพร เกล็ดปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกล็ดปลาช่อน

กระทุ่ม สรรพคุณ กระทุ่ม สมุนไพร กระทุ่ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทุ่ม

กระท้อนป่า สรรพคุณ กระท้อนป่า สมุนไพร กระท้อนป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระท้อนป่า

กระท่อม สรรพคุณ กระท่อม สมุนไพร กระท่อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระท่อม

กราย สรรพคุณ กราย สมุนไพร กราย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กราย

กรวยป่า สรรพคุณ กรวยป่า สมุนไพร กรวยป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรวยป่า

กล้วยตีบ สรรพคุณ กล้วยตีบ สมุนไพร กล้วยตีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กล้วยตีบ

กวาวต้น สรรพคุณ กวาวต้น สมุนไพร กวาวต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวต้น

ก้างปลาแดง สรรพคุณ ก้างปลาแดง สมุนไพร ก้างปลาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาแดง

ก้างปลาขาว สรรพคุณ ก้างปลาขาว สมุนไพร ก้างปลาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาขาว

ก้ามปู สรรพคุณ ก้ามปู สมุนไพร ก้ามปู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้ามปู

โกงกาง สรรพคุณ โกงกาง สมุนไพร โกงกาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกงกาง

โกฐเขมา สรรพคุณ โกฐเขมา สมุนไพร โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเขมา

โกฐพุงปลา สรรพคุณ โกฐพุงปลา สมุนไพร โกฐพุงปลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐพุงปลา

ก่อ สรรพคุณ ก่อ สมุนไพร ก่อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก่อ

ขี้อ้าย สรรพคุณ ขี้อ้าย สมุนไพร ขี้อ้าย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้อ้าย

ข่อย สรรพคุณ ข่อย สมุนไพร ข่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อย

เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สรรพคุณ เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สมุนไพร เขี้ยวงู-เล็บครุฑ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู-เล็บครุฑ

คนทา สรรพคุณ คนทา สมุนไพร คนทา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทา

คางแดง สรรพคุณ คางแดง สมุนไพร คางแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
คางแดง

แค สรรพคุณ แค สมุนไพร แค thai-herbs.thdata.co thdata.co
แค

แคฝอย สรรพคุณ แคฝอย สมุนไพร แคฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แคฝอย

หงอนไก่ป่า สรรพคุณ หงอนไก่ป่า สมุนไพร หงอนไก่ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ป่า

จันทน์เทศ สรรพคุณ จันทน์เทศ สมุนไพร จันทน์เทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เทศ

จันทน์ลูกหอม สรรพคุณ จันทน์ลูกหอม สมุนไพร จันทน์ลูกหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ลูกหอม

จาก สรรพคุณ จาก สมุนไพร จาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
จาก

จามจุรี สรรพคุณ จามจุรี สมุนไพร จามจุรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
จามจุรี

จิกนา สรรพคุณ จิกนา สมุนไพร จิกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกนา

ชา สรรพคุณ ชา สมุนไพร ชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชา

ซัด สรรพคุณ ซัด สมุนไพร ซัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซัด

ตะโกนา สรรพคุณ ตะโกนา สมุนไพร ตะโกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะโกนา

ตะโกสวน สรรพคุณ ตะโกสวน สมุนไพร ตะโกสวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะโกสวน

ตะขบไทย สรรพคุณ ตะขบไทย สมุนไพร ตะขบไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบไทย

ตะเคียนทอง สรรพคุณ ตะเคียนทอง สมุนไพร ตะเคียนทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะเคียนทอง

ตาเสือทุ่ง สรรพคุณ ตาเสือทุ่ง สมุนไพร ตาเสือทุ่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาเสือทุ่ง

ตาลโตนด สรรพคุณ ตาลโตนด สมุนไพร ตาลโตนด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาลโตนด

ตานเสี้ยน สรรพคุณ ตานเสี้ยน สมุนไพร ตานเสี้ยน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานเสี้ยน

ทับทิม สรรพคุณ ทับทิม สมุนไพร ทับทิม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทับทิม

เทียนต้น สรรพคุณ เทียนต้น สมุนไพร เทียนต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนต้น

นนทรี สรรพคุณ นนทรี สมุนไพร นนทรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
นนทรี

เนระพูสี สรรพคุณ เนระพูสี สมุนไพร เนระพูสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เนระพูสี

เบญกานี สรรพคุณ เบญกานี สมุนไพร เบญกานี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เบญกานี

ประดู่ขาว สรรพคุณ ประดู่ขาว สมุนไพร ประดู่ขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่ขาว

ปรู สรรพคุณ ปรู สมุนไพร ปรู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรู

โปรง สรรพคุณ โปรง สมุนไพร โปรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โปรง

ปีบ สรรพคุณ ปีบ สมุนไพร ปีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปีบ

ฝางเสน สรรพคุณ ฝางเสน สมุนไพร ฝางเสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝางเสน

ฝิ่น สรรพคุณ ฝิ่น สมุนไพร ฝิ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝิ่น

ฝิ่นต้น สรรพคุณ ฝิ่นต้น สมุนไพร ฝิ่นต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝิ่นต้น

พญามุติ สรรพคุณ พญามุติ สมุนไพร พญามุติ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญามุติ

พิลังกาสา สรรพคุณ พิลังกาสา สมุนไพร พิลังกาสา thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิลังกาสา

เพกา สรรพคุณ เพกา สมุนไพร เพกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพกา

มะกอกป่า สรรพคุณ มะกอกป่า สมุนไพร มะกอกป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกป่า

มะขามเทศ สรรพคุณ มะขามเทศ สมุนไพร มะขามเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามเทศ

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะขวิด สรรพคุณ มะขวิด สมุนไพร มะขวิด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขวิด

มะเดื่อชุมพร สรรพคุณ มะเดื่อชุมพร สมุนไพร มะเดื่อชุมพร thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อชุมพร

มะตูม สรรพคุณ มะตูม สมุนไพร มะตูม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตูม

มะพร้าว สรรพคุณ มะพร้าว สมุนไพร มะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะพร้าว

มะเฟืองป่า สรรพคุณ มะเฟืองป่า สมุนไพร มะเฟืองป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเฟืองป่า

มะม่วง สรรพคุณ มะม่วง สมุนไพร มะม่วง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะม่วง

มังคุด สรรพคุณ มังคุด สมุนไพร มังคุด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มังคุด

หมาก สรรพคุณ หมาก สมุนไพร หมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมาก

โมกหลวง สรรพคุณ โมกหลวง สมุนไพร โมกหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โมกหลวง

รักใหญ่ สรรพคุณ รักใหญ่ สมุนไพร รักใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักใหญ่

ราชดัด สรรพคุณ ราชดัด สมุนไพร ราชดัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชดัด

ส้มเสี้ยว สรรพคุณ ส้มเสี้ยว สมุนไพร ส้มเสี้ยว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเสี้ยว

สมอพิเภก สรรพคุณ สมอพิเภก สมุนไพร สมอพิเภก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอพิเภก

สะเดา สรรพคุณ สะเดา สมุนไพร สะเดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดา

สะเดาดง สรรพคุณ สะเดาดง สมุนไพร สะเดาดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดาดง

สักขี-กรักขี สรรพคุณ สักขี-กรักขี สมุนไพร สักขี-กรักขี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สักขี-กรักขี

สีเสียด สรรพคุณ สีเสียด สมุนไพร สีเสียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
สีเสียด

สำโรง สรรพคุณ สำโรง สมุนไพร สำโรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำโรง

หางกราย สรรพคุณ หางกราย สมุนไพร หางกราย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางกราย

กรด สรรพคุณ กรด สมุนไพร กรด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรด

กระทงลาย สรรพคุณ กระทงลาย สมุนไพร กระทงลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทงลาย

กระพังโหม สรรพคุณ กระพังโหม สมุนไพร กระพังโหม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระพังโหม

ขมิ้นเครือ สรรพคุณ ขมิ้นเครือ สมุนไพร ขมิ้นเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นเครือ

แตงอุลิด-แตงโม สรรพคุณ แตงอุลิด-แตงโม สมุนไพร แตงอุลิด-แตงโม thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงอุลิด-แตงโม

เถามวก สรรพคุณ เถามวก สมุนไพร เถามวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถามวก

มะเดื่อดิน-โมกเครือ สรรพคุณ มะเดื่อดิน-โมกเครือ สมุนไพร มะเดื่อดิน-โมกเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเดื่อดิน-โมกเครือ

ขมิ้นชัน สรรพคุณ ขมิ้นชัน สมุนไพร ขมิ้นชัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นชัน

บัวบกป่า-บัวสันโดษ สรรพคุณ บัวบกป่า-บัวสันโดษ สมุนไพร บัวบกป่า-บัวสันโดษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวบกป่า-บัวสันโดษ

บัวหลวง สรรพคุณ บัวหลวง สมุนไพร บัวหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวหลวง

ผักหนอก สรรพคุณ ผักหนอก สมุนไพร ผักหนอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหนอก

ผักเสี้ยนผี สรรพคุณ ผักเสี้ยนผี สมุนไพร ผักเสี้ยนผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเสี้ยนผี

ว่านร่อนทอง สรรพคุณ ว่านร่อนทอง สมุนไพร ว่านร่อนทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านร่อนทอง

เห็ดหญ้าแพรก สรรพคุณ เห็ดหญ้าแพรก สมุนไพร เห็ดหญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหญ้าแพรก

เห็ดหญ้าหวาย สรรพคุณ เห็ดหญ้าหวาย สมุนไพร เห็ดหญ้าหวาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหญ้าหวาย

เห็ดมะพร้าว สรรพคุณ เห็ดมะพร้าว สมุนไพร เห็ดมะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดมะพร้าว

เห็ดหมาก สรรพคุณ เห็ดหมาก สมุนไพร เห็ดหมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหมาก

ศิลายอนตัวผู้ สรรพคุณ ศิลายอนตัวผู้ สมุนไพร ศิลายอนตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ศิลายอนตัวผู้