อาการขัดเบา นิ่ว ขับปัสสาวะ

ข้อมูลทั้งหมดกระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กระดังงาไทย สรรพคุณ กระดังงาไทย สมุนไพร กระดังงาไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดังงาไทย

กระโดนดิน สรรพคุณ กระโดนดิน สมุนไพร กระโดนดิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระโดนดิน

เกล็ดปลาช่อน สรรพคุณ เกล็ดปลาช่อน สมุนไพร เกล็ดปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกล็ดปลาช่อน

การบูร สรรพคุณ การบูร สมุนไพร การบูร thai-herbs.thdata.co thdata.co
การบูร

กวาวต้น สรรพคุณ กวาวต้น สมุนไพร กวาวต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวต้น

กาสามปีก สรรพคุณ กาสามปีก สมุนไพร กาสามปีก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กาสามปีก

ก้างปลาแดง สรรพคุณ ก้างปลาแดง สมุนไพร ก้างปลาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาแดง

ก้างปลาขาว สรรพคุณ ก้างปลาขาว สมุนไพร ก้างปลาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาขาว

กุ่มน้ำ สรรพคุณ กุ่มน้ำ สมุนไพร กุ่มน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มน้ำ

กุ่มบก สรรพคุณ กุ่มบก สมุนไพร กุ่มบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มบก

โกฐเขมา สรรพคุณ โกฐเขมา สมุนไพร โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเขมา

กำจัด สรรพคุณ กำจัด สมุนไพร กำจัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจัด

ขี้เหล็กเลือด สรรพคุณ ขี้เหล็กเลือด สมุนไพร ขี้เหล็กเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กเลือด

ข่อยหย็อง สรรพคุณ ข่อยหย็อง สมุนไพร ข่อยหย็อง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อยหย็อง

เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สรรพคุณ เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สมุนไพร เขี้ยวงู-เล็บครุฑ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู-เล็บครุฑ

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

คราม สรรพคุณ คราม สมุนไพร คราม thai-herbs.thdata.co thdata.co
คราม

คำไทย สรรพคุณ คำไทย สมุนไพร คำไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำไทย

ช้างงาเดียว สรรพคุณ ช้างงาเดียว สมุนไพร ช้างงาเดียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ช้างงาเดียว

ชุมเห็ดไทย สรรพคุณ ชุมเห็ดไทย สมุนไพร ชุมเห็ดไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดไทย

ตะโกนา สรรพคุณ ตะโกนา สมุนไพร ตะโกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะโกนา

ตะไคร้ต้น สรรพคุณ ตะไคร้ต้น สมุนไพร ตะไคร้ต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะไคร้ต้น

ตะไคร้ สรรพคุณ ตะไคร้ สมุนไพร ตะไคร้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะไคร้

ตีนเป็ดน้ำ สรรพคุณ ตีนเป็ดน้ำ สมุนไพร ตีนเป็ดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตีนเป็ดน้ำ

ต่อไส้ สรรพคุณ ต่อไส้ สมุนไพร ต่อไส้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ต่อไส้

เตยหอม สรรพคุณ เตยหอม สมุนไพร เตยหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เตยหอม

ถั่วแระต้น สรรพคุณ ถั่วแระต้น สมุนไพร ถั่วแระต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วแระต้น

ถั่วแระผี สรรพคุณ ถั่วแระผี สมุนไพร ถั่วแระผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วแระผี

เทียนข้าวเปลือก สรรพคุณ เทียนข้าวเปลือก สมุนไพร เทียนข้าวเปลือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนข้าวเปลือก

ไทรย้อย สรรพคุณ ไทรย้อย สมุนไพร ไทรย้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไทรย้อย

นมควาย สรรพคุณ นมควาย สมุนไพร นมควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมควาย

นางแย้ม สรรพคุณ นางแย้ม สมุนไพร นางแย้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
นางแย้ม

หนาดดำ สรรพคุณ หนาดดำ สมุนไพร หนาดดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาดดำ

นุ่น สรรพคุณ นุ่น สมุนไพร นุ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
นุ่น

มะคำไก่ สรรพคุณ มะคำไก่ สมุนไพร มะคำไก่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะคำไก่

มะเฟือง สรรพคุณ มะเฟือง สมุนไพร มะเฟือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเฟือง

มะเม่า สรรพคุณ มะเม่า สมุนไพร มะเม่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเม่า

มะละกอ สรรพคุณ มะละกอ สมุนไพร มะละกอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะละกอ

มะแว้งต้น สรรพคุณ มะแว้งต้น สมุนไพร มะแว้งต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งต้น

มะรุม สรรพคุณ มะรุม สมุนไพร มะรุม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะรุม

มังตาล สรรพคุณ มังตาล สมุนไพร มังตาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
มังตาล

มดยอบ สรรพคุณ มดยอบ สมุนไพร มดยอบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มดยอบ

เร่วน้อย สรรพคุณ เร่วน้อย สมุนไพร เร่วน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วน้อย

เร่วใหญ่ สรรพคุณ เร่วใหญ่ สมุนไพร เร่วใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วใหญ่

เลี่ยน สรรพคุณ เลี่ยน สมุนไพร เลี่ยน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เลี่ยน

ลำจวน สรรพคุณ ลำจวน สมุนไพร ลำจวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำจวน

ลำเจียก สรรพคุณ ลำเจียก สมุนไพร ลำเจียก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำเจียก

ส้มเสี้ยว สรรพคุณ ส้มเสี้ยว สมุนไพร ส้มเสี้ยว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเสี้ยว

โสน สรรพคุณ โสน สมุนไพร โสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสน

สมอพิเภก สรรพคุณ สมอพิเภก สมุนไพร สมอพิเภก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอพิเภก

สัก สรรพคุณ สัก สมุนไพร สัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สัก

อัคคีทวาร สรรพคุณ อัคคีทวาร สมุนไพร อัคคีทวาร thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัคคีทวาร

อินทนิลน้ำ สรรพคุณ อินทนิลน้ำ สมุนไพร อินทนิลน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อินทนิลน้ำ

อีเหนียวเล็ก สรรพคุณ อีเหนียวเล็ก สมุนไพร อีเหนียวเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อีเหนียวเล็ก

อินทนิลบก สรรพคุณ อินทนิลบก สมุนไพร อินทนิลบก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อินทนิลบก

อ้อยแดง สรรพคุณ อ้อยแดง สมุนไพร อ้อยแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยแดง

เอื้องหมายนา สรรพคุณ เอื้องหมายนา สมุนไพร เอื้องหมายนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เอื้องหมายนา

กระทกรก-เถาสิงโต สรรพคุณ กระทกรก-เถาสิงโต สมุนไพร กระทกรก-เถาสิงโต thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก-เถาสิงโต

กระทุ้งหมาบ้า สรรพคุณ กระทุ้งหมาบ้า สมุนไพร กระทุ้งหมาบ้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทุ้งหมาบ้า

คนทีสอขาว สรรพคุณ คนทีสอขาว สมุนไพร คนทีสอขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอขาว

โคคลาน สรรพคุณ โคคลาน สมุนไพร โคคลาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคคลาน

โคกกระออม-ตุ้มต้อก สรรพคุณ โคกกระออม-ตุ้มต้อก สมุนไพร โคกกระออม-ตุ้มต้อก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระออม-ตุ้มต้อก

หญ้านางใหญ่-โพกพาย สรรพคุณ หญ้านางใหญ่-โพกพาย สมุนไพร หญ้านางใหญ่-โพกพาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้านางใหญ่-โพกพาย

แตงกวา สรรพคุณ แตงกวา สมุนไพร แตงกวา thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงกวา

แตงหนู สรรพคุณ แตงหนู สมุนไพร แตงหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงหนู

เถาวัลย์ปูน สรรพคุณ เถาวัลย์ปูน สมุนไพร เถาวัลย์ปูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาวัลย์ปูน

เถาวัลย์เปรียง สรรพคุณ เถาวัลย์เปรียง สมุนไพร เถาวัลย์เปรียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาวัลย์เปรียง

หนามเล็บแมว สรรพคุณ หนามเล็บแมว สมุนไพร หนามเล็บแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนามเล็บแมว

น้ำเต้า สรรพคุณ น้ำเต้า สมุนไพร น้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้า

พริกหาง สรรพคุณ พริกหาง สมุนไพร พริกหาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกหาง

พริกหอม สรรพคุณ พริกหอม สมุนไพร พริกหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกหอม

มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สรรพคุณ มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สมุนไพร มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ

รางแดง สรรพคุณ รางแดง สมุนไพร รางแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
รางแดง

เล็บลอก-เครืองูเห่า สรรพคุณ เล็บลอก-เครืองูเห่า สมุนไพร เล็บลอก-เครืองูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บลอก-เครืองูเห่า

อังกาบ สรรพคุณ อังกาบ สมุนไพร อังกาบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อังกาบ

อัญชันบ้าน สรรพคุณ อัญชันบ้าน สมุนไพร อัญชันบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัญชันบ้าน

กระแตไต่ไม้ สรรพคุณ กระแตไต่ไม้ สมุนไพร กระแตไต่ไม้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแตไต่ไม้

ขมิ้นอ้อย สรรพคุณ ขมิ้นอ้อย สมุนไพร ขมิ้นอ้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นอ้อย

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณ ข้าวเย็นเหนือ สมุนไพร ข้าวเย็นเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวเย็นเหนือ

โสมไทย สรรพคุณ โสมไทย สมุนไพร โสมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมไทย

ผักกระชับ สรรพคุณ ผักกระชับ สมุนไพร ผักกระชับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระชับ

ผักกาดน้ำ สรรพคุณ ผักกาดน้ำ สมุนไพร ผักกาดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกาดน้ำ

ผักโขมหัด สรรพคุณ ผักโขมหัด สมุนไพร ผักโขมหัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหัด

ผักหนาม สรรพคุณ ผักหนาม สมุนไพร ผักหนาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหนาม

หญ้ากระทืบยอด สรรพคุณ หญ้ากระทืบยอด สมุนไพร หญ้ากระทืบยอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้ากระทืบยอด

ขลู่ สรรพคุณ ขลู่ สมุนไพร ขลู่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขลู่

หญ้าคา สรรพคุณ หญ้าคา สมุนไพร หญ้าคา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าคา

โคกกระสุน สรรพคุณ โคกกระสุน สมุนไพร โคกกระสุน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระสุน

หญ้างวงช้าง สรรพคุณ หญ้างวงช้าง สมุนไพร หญ้างวงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้างวงช้าง

หญ้าชันกาด สรรพคุณ หญ้าชันกาด สมุนไพร หญ้าชันกาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าชันกาด

หญ้าถอดปล้อง สรรพคุณ หญ้าถอดปล้อง สมุนไพร หญ้าถอดปล้อง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าถอดปล้อง

หญ้าหนวดแมว สรรพคุณ หญ้าหนวดแมว สมุนไพร หญ้าหนวดแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดแมว

หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณ หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม

ไผ่ สรรพคุณ ไผ่ สมุนไพร ไผ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่

หญ้าพันงูเขียว สรรพคุณ หญ้าพันงูเขียว สมุนไพร หญ้าพันงูเขียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูเขียว

หญ้าพันงูแดง สรรพคุณ หญ้าพันงูแดง สมุนไพร หญ้าพันงูแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูแดง

ว่านหางจระเข้ สรรพคุณ ว่านหางจระเข้ สมุนไพร ว่านหางจระเข้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหางจระเข้

สารส้ม สรรพคุณ สารส้ม สมุนไพร สารส้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
สารส้ม

เกลือสินเธาว์ สรรพคุณ เกลือสินเธาว์ สมุนไพร เกลือสินเธาว์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกลือสินเธาว์

แก้วแกลบ สรรพคุณ แก้วแกลบ สมุนไพร แก้วแกลบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
แก้วแกลบ