อาการไอ เสมหะ

ข้อมูลทั้งหมดกันเกรา สรรพคุณ กันเกรา สมุนไพร กันเกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กันเกรา

กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กระโดน สรรพคุณ กระโดน สมุนไพร กระโดน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระโดน

กาหลง สรรพคุณ กาหลง สมุนไพร กาหลง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กาหลง

โกฐสอ สรรพคุณ โกฐสอ สมุนไพร โกฐสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐสอ

โกฐเชียง สรรพคุณ โกฐเชียง สมุนไพร โกฐเชียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเชียง

ขี้ครอก สรรพคุณ ขี้ครอก สมุนไพร ขี้ครอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้ครอก

เข็มขาว สรรพคุณ เข็มขาว สมุนไพร เข็มขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มขาว

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

ครอบจักรวาล สรรพคุณ ครอบจักรวาล สมุนไพร ครอบจักรวาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบจักรวาล

ครอบตลับ สรรพคุณ ครอบตลับ สมุนไพร ครอบตลับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบตลับ

ครอบฟันสี สรรพคุณ ครอบฟันสี สมุนไพร ครอบฟันสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบฟันสี

แคแตร สรรพคุณ แคแตร สมุนไพร แคแตร thai-herbs.thdata.co thdata.co
แคแตร

หงอนไก่ดอกกลม สรรพคุณ หงอนไก่ดอกกลม สมุนไพร หงอนไก่ดอกกลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ดอกกลม

จันทน์แดง สรรพคุณ จันทน์แดง สมุนไพร จันทน์แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์แดง

จิกนา สรรพคุณ จิกนา สมุนไพร จิกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกนา

ช้าพลู สรรพคุณ ช้าพลู สมุนไพร ช้าพลู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ช้าพลู

ตะขบป่า สรรพคุณ ตะขบป่า สมุนไพร ตะขบป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบป่า

ตะไคร้ต้น สรรพคุณ ตะไคร้ต้น สมุนไพร ตะไคร้ต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะไคร้ต้น

ท้าวยายม่อมดอกขาว สรรพคุณ ท้าวยายม่อมดอกขาว สมุนไพร ท้าวยายม่อมดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อมดอกขาว

เทียนข้าวเปลือก สรรพคุณ เทียนข้าวเปลือก สมุนไพร เทียนข้าวเปลือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนข้าวเปลือก

เทียนแดง สรรพคุณ เทียนแดง สมุนไพร เทียนแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนแดง

เทียนดำ สรรพคุณ เทียนดำ สมุนไพร เทียนดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนดำ

เทียนสัตตบุษย์ สรรพคุณ เทียนสัตตบุษย์ สมุนไพร เทียนสัตตบุษย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนสัตตบุษย์

หนาดใหญ่ สรรพคุณ หนาดใหญ่ สมุนไพร หนาดใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาดใหญ่

เนระพูสี สรรพคุณ เนระพูสี สมุนไพร เนระพูสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
เนระพูสี

บุนนาค สรรพคุณ บุนนาค สมุนไพร บุนนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุนนาค

ประยงค์ป่า สรรพคุณ ประยงค์ป่า สมุนไพร ประยงค์ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประยงค์ป่า

ปรู สรรพคุณ ปรู สมุนไพร ปรู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรู

ฝิ่น สรรพคุณ ฝิ่น สมุนไพร ฝิ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝิ่น

มะกล่ำตาช้าง สรรพคุณ มะกล่ำตาช้าง สมุนไพร มะกล่ำตาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาช้าง

มะกอกน้ำ สรรพคุณ มะกอกน้ำ สมุนไพร มะกอกน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกน้ำ

มะกอกป่า สรรพคุณ มะกอกป่า สมุนไพร มะกอกป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกป่า

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะขามป้อม สรรพคุณ มะขามป้อม สมุนไพร มะขามป้อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามป้อม

มะเขือขื่น สรรพคุณ มะเขือขื่น สมุนไพร มะเขือขื่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเขือขื่น

มะงั่ว สรรพคุณ มะงั่ว สมุนไพร มะงั่ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะงั่ว

มะดัน สรรพคุณ มะดัน สมุนไพร มะดัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะดัน

มะนาว สรรพคุณ มะนาว สมุนไพร มะนาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะนาว

มะแฟน สรรพคุณ มะแฟน สมุนไพร มะแฟน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแฟน

มะเฟือง สรรพคุณ มะเฟือง สมุนไพร มะเฟือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเฟือง

มะแว้งต้น สรรพคุณ มะแว้งต้น สมุนไพร มะแว้งต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งต้น

มะอึก สรรพคุณ มะอึก สมุนไพร มะอึก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะอึก

หม่อน สรรพคุณ หม่อน สมุนไพร หม่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หม่อน

ระกำ สรรพคุณ ระกำ สมุนไพร ระกำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ระกำ

รักใหญ่ สรรพคุณ รักใหญ่ สมุนไพร รักใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักใหญ่

สนสร้อย สรรพคุณ สนสร้อย สมุนไพร สนสร้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนสร้อย

ส้มกุ้ง สรรพคุณ ส้มกุ้ง สมุนไพร ส้มกุ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มกุ้ง

ส้มเสี้ยว สรรพคุณ ส้มเสี้ยว สมุนไพร ส้มเสี้ยว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเสี้ยว

สมอดีงู สรรพคุณ สมอดีงู สมุนไพร สมอดีงู thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอดีงู

สมอเทศ สรรพคุณ สมอเทศ สมุนไพร สมอเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอเทศ

สมอไทย สรรพคุณ สมอไทย สมุนไพร สมอไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอไทย

สมอพิเภก สรรพคุณ สมอพิเภก สมุนไพร สมอพิเภก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอพิเภก

สละ สรรพคุณ สละ สมุนไพร สละ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สละ

สะเดา สรรพคุณ สะเดา สมุนไพร สะเดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดา

สัก สรรพคุณ สัก สมุนไพร สัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สัก

สักขี-กรักขี สรรพคุณ สักขี-กรักขี สมุนไพร สักขี-กรักขี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สักขี-กรักขี

อ้อยช้าง สรรพคุณ อ้อยช้าง สมุนไพร อ้อยช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยช้าง

เอื้องหมายนา สรรพคุณ เอื้องหมายนา สมุนไพร เอื้องหมายนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เอื้องหมายนา

กระทกรก-เถาสิงโต สรรพคุณ กระทกรก-เถาสิงโต สมุนไพร กระทกรก-เถาสิงโต thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก-เถาสิงโต

กระทงลาย สรรพคุณ กระทงลาย สมุนไพร กระทงลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทงลาย

ชะเอมไทย สรรพคุณ ชะเอมไทย สมุนไพร ชะเอมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมไทย

ชะเอมบ้าน สรรพคุณ ชะเอมบ้าน สมุนไพร ชะเอมบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมบ้าน

ซองแมว สรรพคุณ ซองแมว สมุนไพร ซองแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซองแมว

แตงอุลิด-แตงโม สรรพคุณ แตงอุลิด-แตงโม สมุนไพร แตงอุลิด-แตงโม thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงอุลิด-แตงโม

แตงหนู สรรพคุณ แตงหนู สมุนไพร แตงหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงหนู

เถาคัน สรรพคุณ เถาคัน สมุนไพร เถาคัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาคัน

พันไฉน-ปอเตาไห้ สรรพคุณ พันไฉน-ปอเตาไห้ สมุนไพร พันไฉน-ปอเตาไห้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พันไฉน-ปอเตาไห้

มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สรรพคุณ มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สมุนไพร มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ

มะขามเครือ สรรพคุณ มะขามเครือ สมุนไพร มะขามเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามเครือ

มะลิ สรรพคุณ มะลิ สมุนไพร มะลิ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะลิ

มะแว้งเครือ สรรพคุณ มะแว้งเครือ สมุนไพร มะแว้งเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งเครือ

หนุมานประสานกาย สรรพคุณ หนุมานประสานกาย สมุนไพร หนุมานประสานกาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนุมานประสานกาย

หวายขม สรรพคุณ หวายขม สมุนไพร หวายขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายขม

กระเทียม สรรพคุณ กระเทียม สมุนไพร กระเทียม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเทียม

ข่าน้ำ สรรพคุณ ข่าน้ำ สมุนไพร ข่าน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าน้ำ

เต่าเกียด สรรพคุณ เต่าเกียด สมุนไพร เต่าเกียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เต่าเกียด

อุตพิด สรรพคุณ อุตพิด สมุนไพร อุตพิด thai-herbs.thdata.co thdata.co
อุตพิด

ผักชีลา สรรพคุณ ผักชีลา สมุนไพร ผักชีลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีลา

ผักชีล้อม สรรพคุณ ผักชีล้อม สมุนไพร ผักชีล้อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีล้อม

ตำแยแมว สรรพคุณ ตำแยแมว สมุนไพร ตำแยแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำแยแมว

หญ้าหนวดปลาดุก สรรพคุณ หญ้าหนวดปลาดุก สมุนไพร หญ้าหนวดปลาดุก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดปลาดุก

ว่านหอยแครง สรรพคุณ ว่านหอยแครง สมุนไพร ว่านหอยแครง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหอยแครง

น้ำตาลกรวด สรรพคุณ น้ำตาลกรวด สมุนไพร น้ำตาลกรวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำตาลกรวด

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ-มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กอย่างไร สรรพคุณ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ-มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กอย่างไร สมุนไพร ความแปรปรวนของสภาพอากาศ-มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กอย่างไร thai-herbs.thdata.co thdata.co
ความแปรปรวนของสภาพอากาศ-มีผลกระทบต่อร่างกายเด็กอย่างไร

ไอ-แบบไหนอันตราย-ควรพบแพทย์ สรรพคุณ ไอ-แบบไหนอันตราย-ควรพบแพทย์ สมุนไพร ไอ-แบบไหนอันตราย-ควรพบแพทย์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไอ-แบบไหนอันตราย-ควรพบแพทย์