สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

ข้อมูลทั้งหมดกะเพรา สรรพคุณ กะเพรา สมุนไพร กะเพรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเพรา

กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กานพลู สรรพคุณ กานพลู สมุนไพร กานพลู thai-herbs.thdata.co thdata.co
กานพลู

แก้ว สรรพคุณ แก้ว สมุนไพร แก้ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
แก้ว

ขี้เหล็กบ้าน สรรพคุณ ขี้เหล็กบ้าน สมุนไพร ขี้เหล็กบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กบ้าน

ข่อย สรรพคุณ ข่อย สมุนไพร ข่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อย

คูน สรรพคุณ คูน สมุนไพร คูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน

คำไทย สรรพคุณ คำไทย สมุนไพร คำไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำไทย

คำฝอย สรรพคุณ คำฝอย สมุนไพร คำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำฝอย

ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณ ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร ชุมเห็ดเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดไทย สรรพคุณ ชุมเห็ดไทย สมุนไพร ชุมเห็ดไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดไทย

เตยหอม สรรพคุณ เตยหอม สมุนไพร เตยหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เตยหอม

ทับทิม สรรพคุณ ทับทิม สมุนไพร ทับทิม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทับทิม

ทองพันชั่ง สรรพคุณ ทองพันชั่ง สมุนไพร ทองพันชั่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองพันชั่ง

เทียนดอก สรรพคุณ เทียนดอก สมุนไพร เทียนดอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนดอก

น้อยหน่า สรรพคุณ น้อยหน่า สมุนไพร น้อยหน่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้อยหน่า

ปลาไหลเผือก สรรพคุณ ปลาไหลเผือก สมุนไพร ปลาไหลเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปลาไหลเผือก

พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย สรรพคุณ พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย สมุนไพร พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย

เพกา สรรพคุณ เพกา สมุนไพร เพกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพกา

มะเกลือ สรรพคุณ มะเกลือ สมุนไพร มะเกลือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเกลือ

มะขามแขก สรรพคุณ มะขามแขก สมุนไพร มะขามแขก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามแขก

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะขามป้อม สรรพคุณ มะขามป้อม สมุนไพร มะขามป้อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามป้อม

มะคำดีควาย สรรพคุณ มะคำดีควาย สมุนไพร มะคำดีควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะคำดีควาย

มะตูม สรรพคุณ มะตูม สมุนไพร มะตูม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตูม

มะนาว สรรพคุณ มะนาว สมุนไพร มะนาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะนาว

มะพร้าว สรรพคุณ มะพร้าว สมุนไพร มะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะพร้าว

มะแว้งต้น สรรพคุณ มะแว้งต้น สมุนไพร มะแว้งต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งต้น

มะหาด สรรพคุณ มะหาด สมุนไพร มะหาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะหาด

มังคุด สรรพคุณ มังคุด สมุนไพร มังคุด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มังคุด

ราชพฤกษ์ สรรพคุณ ราชพฤกษ์ สมุนไพร ราชพฤกษ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชพฤกษ์

เร่วน้อย สรรพคุณ เร่วน้อย สมุนไพร เร่วน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วน้อย

เร่วใหญ่ สรรพคุณ เร่วใหญ่ สมุนไพร เร่วใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วใหญ่

สะแก สรรพคุณ สะแก สมุนไพร สะแก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะแก

สะเดา สรรพคุณ สะเดา สมุนไพร สะเดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดา

สีเสียด สรรพคุณ สีเสียด สมุนไพร สีเสียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
สีเสียด

ดีปลี สรรพคุณ ดีปลี สมุนไพร ดีปลี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีปลี

ตำลึง สรรพคุณ ตำลึง สมุนไพร ตำลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำลึง

บอระเพ็ด สรรพคุณ บอระเพ็ด สมุนไพร บอระเพ็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ด

พริกไทย สรรพคุณ พริกไทย สมุนไพร พริกไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พริกไทย

พลูแก สรรพคุณ พลูแก สมุนไพร พลูแก thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูแก

ฟักทอง สรรพคุณ ฟักทอง สมุนไพร ฟักทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักทอง

มะระขี้นก สรรพคุณ มะระขี้นก สมุนไพร มะระขี้นก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระขี้นก

มะแว้งเครือ สรรพคุณ มะแว้งเครือ สมุนไพร มะแว้งเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะแว้งเครือ

เล็บมือนาง สรรพคุณ เล็บมือนาง สมุนไพร เล็บมือนาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บมือนาง

อัญชันบ้าน สรรพคุณ อัญชันบ้าน สมุนไพร อัญชันบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัญชันบ้าน

กระชาย สรรพคุณ กระชาย สมุนไพร กระชาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระชาย

กระเทียม สรรพคุณ กระเทียม สมุนไพร กระเทียม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเทียม

กระวาน สรรพคุณ กระวาน สมุนไพร กระวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระวาน

ขมิ้นชัน สรรพคุณ ขมิ้นชัน สมุนไพร ขมิ้นชัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นชัน

ข่าลิง สรรพคุณ ข่าลิง สมุนไพร ข่าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าลิง

ขิงบ้าน สรรพคุณ ขิงบ้าน สมุนไพร ขิงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงบ้าน

ไพล สรรพคุณ ไพล สมุนไพร ไพล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไพล

มหากาฬ สรรพคุณ มหากาฬ สมุนไพร มหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหากาฬ

ผักคราดหัวแหวน สรรพคุณ ผักคราดหัวแหวน สมุนไพร ผักคราดหัวแหวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักคราดหัวแหวน

ผักหนอก สรรพคุณ ผักหนอก สมุนไพร ผักหนอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหนอก

ขลู่ สรรพคุณ ขลู่ สมุนไพร ขลู่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขลู่

หญ้าคา สรรพคุณ หญ้าคา สมุนไพร หญ้าคา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าคา

หญ้าหนวดแมว สรรพคุณ หญ้าหนวดแมว สมุนไพร หญ้าหนวดแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดแมว

หญ้าแห้วหมู สรรพคุณ หญ้าแห้วหมู สมุนไพร หญ้าแห้วหมู thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแห้วหมู

ว่านหางจระเข้ สรรพคุณ ว่านหางจระเข้ สมุนไพร ว่านหางจระเข้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหางจระเข้