โรคพยาธิลำไส้

ข้อมูลทั้งหมดกระเบียน สรรพคุณ กระเบียน สมุนไพร กระเบียน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเบียน

กระเบา สรรพคุณ กระเบา สมุนไพร กระเบา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเบา

กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กระถินไทย สรรพคุณ กระถินไทย สมุนไพร กระถินไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินไทย

กวาวต้น สรรพคุณ กวาวต้น สมุนไพร กวาวต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กวาวต้น

กุ่มน้ำ สรรพคุณ กุ่มน้ำ สมุนไพร กุ่มน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กุ่มน้ำ

โกฐชฎามังษี สรรพคุณ โกฐชฎามังษี สมุนไพร โกฐชฎามังษี thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐชฎามังษี

ขันทองพยาบาท สรรพคุณ ขันทองพยาบาท สมุนไพร ขันทองพยาบาท thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขันทองพยาบาท

เข็มแดง สรรพคุณ เข็มแดง สมุนไพร เข็มแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มแดง

เข็มป่า สรรพคุณ เข็มป่า สมุนไพร เข็มป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มป่า

ข่อย สรรพคุณ ข่อย สมุนไพร ข่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อย

เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สรรพคุณ เขี้ยวงู-เล็บครุฑ สมุนไพร เขี้ยวงู-เล็บครุฑ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เขี้ยวงู-เล็บครุฑ

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

คนทีเขมา สรรพคุณ คนทีเขมา สมุนไพร คนทีเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีเขมา

แคฝอย สรรพคุณ แคฝอย สมุนไพร แคฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แคฝอย

คำไทย สรรพคุณ คำไทย สมุนไพร คำไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำไทย

จันทน์ชะมด สรรพคุณ จันทน์ชะมด สมุนไพร จันทน์ชะมด thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ชะมด

ชะมดต้น สรรพคุณ ชะมดต้น สมุนไพร ชะมดต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะมดต้น

ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณ ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร ชุมเห็ดเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดเทศ

ชุมเห็ดไทย สรรพคุณ ชุมเห็ดไทย สมุนไพร ชุมเห็ดไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดไทย

ตะโกนา สรรพคุณ ตะโกนา สมุนไพร ตะโกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะโกนา

ตะขบป่า สรรพคุณ ตะขบป่า สมุนไพร ตะขบป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบป่า

ตานดำ สรรพคุณ ตานดำ สมุนไพร ตานดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานดำ

ตาลโตนด สรรพคุณ ตาลโตนด สมุนไพร ตาลโตนด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาลโตนด

ตานเสี้ยน สรรพคุณ ตานเสี้ยน สมุนไพร ตานเสี้ยน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานเสี้ยน

ตูมกาขาว สรรพคุณ ตูมกาขาว สมุนไพร ตูมกาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตูมกาขาว

ตองแตก สรรพคุณ ตองแตก สมุนไพร ตองแตก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตองแตก

ทับทิม สรรพคุณ ทับทิม สมุนไพร ทับทิม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทับทิม

ทุเรียน สรรพคุณ ทุเรียน สมุนไพร ทุเรียน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทุเรียน

ทองหลางป่า สรรพคุณ ทองหลางป่า สมุนไพร ทองหลางป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางป่า

น้อยหน่า สรรพคุณ น้อยหน่า สมุนไพร น้อยหน่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้อยหน่า

น้อยโหน่ง สรรพคุณ น้อยโหน่ง สมุนไพร น้อยโหน่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้อยโหน่ง

ปรู สรรพคุณ ปรู สมุนไพร ปรู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรู

เปล้าใหญ่ สรรพคุณ เปล้าใหญ่ สมุนไพร เปล้าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าใหญ่

มะเกลือ สรรพคุณ มะเกลือ สมุนไพร มะเกลือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเกลือ

มะกล่ำตาช้าง สรรพคุณ มะกล่ำตาช้าง สมุนไพร มะกล่ำตาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาช้าง

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะรุม สรรพคุณ มะรุม สมุนไพร มะรุม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะรุม

มะหาด สรรพคุณ มะหาด สมุนไพร มะหาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะหาด

หมาก สรรพคุณ หมาก สมุนไพร หมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมาก

โมกหลวง สรรพคุณ โมกหลวง สมุนไพร โมกหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โมกหลวง

ยาดำ สรรพคุณ ยาดำ สมุนไพร ยาดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยาดำ

รักขาว สรรพคุณ รักขาว สมุนไพร รักขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักขาว

รักซ้อน สรรพคุณ รักซ้อน สมุนไพร รักซ้อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักซ้อน

รักใหญ่ สรรพคุณ รักใหญ่ สมุนไพร รักใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักใหญ่

ส้มเช้า สรรพคุณ ส้มเช้า สมุนไพร ส้มเช้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเช้า

สมอทะเล สรรพคุณ สมอทะเล สมุนไพร สมอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอทะเล

สะแก สรรพคุณ สะแก สมุนไพร สะแก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะแก

หัสคุณไทย สรรพคุณ หัสคุณไทย สมุนไพร หัสคุณไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หัสคุณไทย

อีเหนียวใหญ่ สรรพคุณ อีเหนียวใหญ่ สมุนไพร อีเหนียวใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อีเหนียวใหญ่

เอื้องหมายนา สรรพคุณ เอื้องหมายนา สมุนไพร เอื้องหมายนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เอื้องหมายนา

กระพังโหม สรรพคุณ กระพังโหม สมุนไพร กระพังโหม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระพังโหม

คนทีสอขาว สรรพคุณ คนทีสอขาว สมุนไพร คนทีสอขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอขาว

คนทีสอทะเล สรรพคุณ คนทีสอทะเล สมุนไพร คนทีสอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอทะเล

ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สรรพคุณ ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ สมุนไพร ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงช้าชาลี-บอระเพ็ดตัวผู้

ตานหม่อน สรรพคุณ ตานหม่อน สมุนไพร ตานหม่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานหม่อน

ฟักทอง สรรพคุณ ฟักทอง สมุนไพร ฟักทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักทอง

เล็บมือนาง สรรพคุณ เล็บมือนาง สมุนไพร เล็บมือนาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บมือนาง

เล็บลอก-เครืองูเห่า สรรพคุณ เล็บลอก-เครืองูเห่า สมุนไพร เล็บลอก-เครืองูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เล็บลอก-เครืองูเห่า

แสลงพัน สรรพคุณ แสลงพัน สมุนไพร แสลงพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงพัน

กระเช้าผีมด สรรพคุณ กระเช้าผีมด สมุนไพร กระเช้าผีมด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเช้าผีมด

ข่าลิง สรรพคุณ ข่าลิง สมุนไพร ข่าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าลิง

หวายตะมอย สรรพคุณ หวายตะมอย สมุนไพร หวายตะมอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายตะมอย

ผักเสี้ยนไทย สรรพคุณ ผักเสี้ยนไทย สมุนไพร ผักเสี้ยนไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเสี้ยนไทย

กกลังกา สรรพคุณ กกลังกา สมุนไพร กกลังกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กกลังกา

เกลือสินเธาว์ สรรพคุณ เกลือสินเธาว์ สมุนไพร เกลือสินเธาว์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกลือสินเธาว์

ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด สรรพคุณ ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด สมุนไพร ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซอยจุ๊-เนื้อดิบ-พยาธิตัวตืด