อาการร้อนใน กระหายน้ำ

ข้อมูลทั้งหมดกะพังอาด สรรพคุณ กะพังอาด สมุนไพร กะพังอาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะพังอาด

กระเจี๊ยบแดง สรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง สมุนไพร กระเจี๊ยบแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเจี๊ยบแดง

กระดังงาไทย สรรพคุณ กระดังงาไทย สมุนไพร กระดังงาไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดังงาไทย

กระตังใบ สรรพคุณ กระตังใบ สมุนไพร กระตังใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระตังใบ

กระบือเจ็ดตัว สรรพคุณ กระบือเจ็ดตัว สมุนไพร กระบือเจ็ดตัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระบือเจ็ดตัว

กระพี้เขาควาย สรรพคุณ กระพี้เขาควาย สมุนไพร กระพี้เขาควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระพี้เขาควาย

กล้วยตีบ สรรพคุณ กล้วยตีบ สมุนไพร กล้วยตีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กล้วยตีบ

ก้างปลาแดง สรรพคุณ ก้างปลาแดง สมุนไพร ก้างปลาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาแดง

ก้างปลาขาว สรรพคุณ ก้างปลาขาว สมุนไพร ก้างปลาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ก้างปลาขาว

คนทา สรรพคุณ คนทา สมุนไพร คนทา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทา

คันทรง สรรพคุณ คันทรง สมุนไพร คันทรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
คันทรง

ควินิน สรรพคุณ ควินิน สมุนไพร ควินิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ควินิน

จันทน์เทศ สรรพคุณ จันทน์เทศ สมุนไพร จันทน์เทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เทศ

จันทน์ลูกหอม สรรพคุณ จันทน์ลูกหอม สมุนไพร จันทน์ลูกหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ลูกหอม

จันทน์โอ สรรพคุณ จันทน์โอ สมุนไพร จันทน์โอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์โอ

จุกโรหิณี สรรพคุณ จุกโรหิณี สมุนไพร จุกโรหิณี thai-herbs.thdata.co thdata.co
จุกโรหิณี

เฉียงพร้านางแอ สรรพคุณ เฉียงพร้านางแอ สมุนไพร เฉียงพร้านางแอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เฉียงพร้านางแอ

ชมพู่น้ำดอกไม้ สรรพคุณ ชมพู่น้ำดอกไม้ สมุนไพร ชมพู่น้ำดอกไม้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชมพู่น้ำดอกไม้

ชา สรรพคุณ ชา สมุนไพร ชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชา

ดีหมี สรรพคุณ ดีหมี สมุนไพร ดีหมี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีหมี

ท้าวยายม่อมดอกขาว สรรพคุณ ท้าวยายม่อมดอกขาว สมุนไพร ท้าวยายม่อมดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อมดอกขาว

ทองหลางใบมนด่าง สรรพคุณ ทองหลางใบมนด่าง สมุนไพร ทองหลางใบมนด่าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางใบมนด่าง

ทองโหลง สรรพคุณ ทองโหลง สมุนไพร ทองโหลง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองโหลง

นมนาง สรรพคุณ นมนาง สมุนไพร นมนาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมนาง

นุ่น สรรพคุณ นุ่น สมุนไพร นุ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
นุ่น

บุนนาค สรรพคุณ บุนนาค สมุนไพร บุนนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุนนาค

เปล้าน้ำเงิน สรรพคุณ เปล้าน้ำเงิน สมุนไพร เปล้าน้ำเงิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าน้ำเงิน

พญายา สรรพคุณ พญายา สมุนไพร พญายา thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญายา

พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย สรรพคุณ พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย สมุนไพร พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญาปล้องทอง-เสลดพังพอนตัวเมีย

พญารากเดียว สรรพคุณ พญารากเดียว สมุนไพร พญารากเดียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญารากเดียว

เพกา สรรพคุณ เพกา สมุนไพร เพกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพกา

มะกล่ำตาช้าง สรรพคุณ มะกล่ำตาช้าง สมุนไพร มะกล่ำตาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาช้าง

มะกอกน้ำ สรรพคุณ มะกอกน้ำ สมุนไพร มะกอกน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกน้ำ

มะกอกป่า สรรพคุณ มะกอกป่า สมุนไพร มะกอกป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกป่า

มะกอกเผือก สรรพคุณ มะกอกเผือก สมุนไพร มะกอกเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกเผือก

มะคำดีควาย สรรพคุณ มะคำดีควาย สมุนไพร มะคำดีควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะคำดีควาย

มะปราง สรรพคุณ มะปราง สมุนไพร มะปราง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะปราง

มะฝ่อ สรรพคุณ มะฝ่อ สมุนไพร มะฝ่อ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะฝ่อ

มะพร้าว สรรพคุณ มะพร้าว สมุนไพร มะพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะพร้าว

มะไฟ สรรพคุณ มะไฟ สมุนไพร มะไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะไฟ

มหาสดำ สรรพคุณ มหาสดำ สมุนไพร มหาสดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหาสดำ

มะหวด สรรพคุณ มะหวด สมุนไพร มะหวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะหวด

หมาก สรรพคุณ หมาก สมุนไพร หมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมาก

เมี่ยงอีลาม สรรพคุณ เมี่ยงอีลาม สมุนไพร เมี่ยงอีลาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
เมี่ยงอีลาม

ระงับ สรรพคุณ ระงับ สมุนไพร ระงับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ระงับ

ลาน สรรพคุณ ลาน สมุนไพร ลาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลาน

สนสร้อย สรรพคุณ สนสร้อย สมุนไพร สนสร้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนสร้อย

โสน สรรพคุณ โสน สมุนไพร โสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสน

สมอไทย สรรพคุณ สมอไทย สมุนไพร สมอไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอไทย

สมอพิเภก สรรพคุณ สมอพิเภก สมุนไพร สมอพิเภก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอพิเภก

สะเดา สรรพคุณ สะเดา สมุนไพร สะเดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดา

สะเดาดง สรรพคุณ สะเดาดง สมุนไพร สะเดาดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สะเดาดง

สารพัดพิษ สรรพคุณ สารพัดพิษ สมุนไพร สารพัดพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สารพัดพิษ

สำรอง สรรพคุณ สำรอง สมุนไพร สำรอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำรอง

อุโลก สรรพคุณ อุโลก สมุนไพร อุโลก thai-herbs.thdata.co thdata.co
อุโลก

อ้อยช้าง สรรพคุณ อ้อยช้าง สมุนไพร อ้อยช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยช้าง

กรุงเขมา สรรพคุณ กรุงเขมา สมุนไพร กรุงเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรุงเขมา

คุคะ-ขรุขระ สรรพคุณ คุคะ-ขรุขระ สมุนไพร คุคะ-ขรุขระ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คุคะ-ขรุขระ

ชะลูดขาว สรรพคุณ ชะลูดขาว สมุนไพร ชะลูดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะลูดขาว

ชะเอมเหนือ สรรพคุณ ชะเอมเหนือ สมุนไพร ชะเอมเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเหนือ

ซองแมว สรรพคุณ ซองแมว สมุนไพร ซองแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซองแมว

แตงไทย สรรพคุณ แตงไทย สมุนไพร แตงไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงไทย

แตงอุลิด-แตงโม สรรพคุณ แตงอุลิด-แตงโม สมุนไพร แตงอุลิด-แตงโม thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงอุลิด-แตงโม

นมพิจิตร สรรพคุณ นมพิจิตร สมุนไพร นมพิจิตร thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมพิจิตร

น้ำเต้า สรรพคุณ น้ำเต้า สมุนไพร น้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้า

น้ำเต้าขม สรรพคุณ น้ำเต้าขม สมุนไพร น้ำเต้าขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้าขม

บอระเพ็ด สรรพคุณ บอระเพ็ด สมุนไพร บอระเพ็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ด

มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สรรพคุณ มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ สมุนไพร มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาหนู-มะกล่ำเครือ

มะลิ สรรพคุณ มะลิ สมุนไพร มะลิ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะลิ

รางจืด สรรพคุณ รางจืด สมุนไพร รางจืด thai-herbs.thdata.co thdata.co
รางจืด

แสลงพัน สรรพคุณ แสลงพัน สมุนไพร แสลงพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงพัน

หวายขม สรรพคุณ หวายขม สมุนไพร หวายขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายขม

คล้า สรรพคุณ คล้า สมุนไพร คล้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คล้า

บัวหลวง สรรพคุณ บัวหลวง สมุนไพร บัวหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวหลวง

ผักกระชับ สรรพคุณ ผักกระชับ สมุนไพร ผักกระชับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระชับ

ผักชีลา สรรพคุณ ผักชีลา สมุนไพร ผักชีลา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักชีลา

ผักหวานป่า สรรพคุณ ผักหวานป่า สมุนไพร ผักหวานป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหวานป่า

หญ้ากระทืบยอด สรรพคุณ หญ้ากระทืบยอด สมุนไพร หญ้ากระทืบยอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้ากระทืบยอด

หญ้าเกล็ดหอย สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอย สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอย

หญ้าเกล็ดหอยจีน สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอยจีน สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอยจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอยจีน

หญ้าเกล็ดหอยเล็ก สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอยเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอยเล็ก

ขลู่ สรรพคุณ ขลู่ สมุนไพร ขลู่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขลู่

หญ้าคา สรรพคุณ หญ้าคา สมุนไพร หญ้าคา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าคา

หญ้างวงช้าง สรรพคุณ หญ้างวงช้าง สมุนไพร หญ้างวงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้างวงช้าง

หญ้าตีนกา สรรพคุณ หญ้าตีนกา สมุนไพร หญ้าตีนกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนกา

หญ้าตีนนก สรรพคุณ หญ้าตีนนก สมุนไพร หญ้าตีนนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนนก

ไผ่ สรรพคุณ ไผ่ สมุนไพร ไผ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่

หญ้าแพรก สรรพคุณ หญ้าแพรก สมุนไพร หญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแพรก

หญ้าพองลม สรรพคุณ หญ้าพองลม สมุนไพร หญ้าพองลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพองลม

ว่านหอยแครง สรรพคุณ ว่านหอยแครง สมุนไพร ว่านหอยแครง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหอยแครง

เห็ดหูหนู สรรพคุณ เห็ดหูหนู สมุนไพร เห็ดหูหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดหูหนู

เห็ดเตย สรรพคุณ เห็ดเตย สมุนไพร เห็ดเตย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เห็ดเตย

งูเห่า สรรพคุณ งูเห่า สมุนไพร งูเห่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
งูเห่า

ดินรังหมาร่า สรรพคุณ ดินรังหมาร่า สมุนไพร ดินรังหมาร่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินรังหมาร่า

บัลลังก์ศิลา-หินอ่อนจีน สรรพคุณ บัลลังก์ศิลา-หินอ่อนจีน สมุนไพร บัลลังก์ศิลา-หินอ่อนจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัลลังก์ศิลา-หินอ่อนจีน