อาการท้องผูก เถาดาน

ข้อมูลทั้งหมดกระแจะ สรรพคุณ กระแจะ สมุนไพร กระแจะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแจะ

โกฐน้ำเต้า สรรพคุณ โกฐน้ำเต้า สมุนไพร โกฐน้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐน้ำเต้า

โกฐเชียง สรรพคุณ โกฐเชียง สมุนไพร โกฐเชียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเชียง

ขี้เหล็กบ้าน สรรพคุณ ขี้เหล็กบ้าน สมุนไพร ขี้เหล็กบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กบ้าน

คูน สรรพคุณ คูน สมุนไพร คูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน

คำฝอย สรรพคุณ คำฝอย สมุนไพร คำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำฝอย

จิกนา สรรพคุณ จิกนา สมุนไพร จิกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกนา

ชะมวง สรรพคุณ ชะมวง สมุนไพร ชะมวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะมวง

ชุมเห็ดเทศ สรรพคุณ ชุมเห็ดเทศ สมุนไพร ชุมเห็ดเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชุมเห็ดเทศ

ตาตุ่ม สรรพคุณ ตาตุ่ม สมุนไพร ตาตุ่ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาตุ่ม

ตองแตก สรรพคุณ ตองแตก สมุนไพร ตองแตก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตองแตก

นุ่น สรรพคุณ นุ่น สมุนไพร นุ่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
นุ่น

น้อยหน่า สรรพคุณ น้อยหน่า สมุนไพร น้อยหน่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้อยหน่า

ปีบ สรรพคุณ ปีบ สมุนไพร ปีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปีบ

เพกา สรรพคุณ เพกา สมุนไพร เพกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพกา

มะกาต้น สรรพคุณ มะกาต้น สมุนไพร มะกาต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกาต้น

มะกอกน้ำ สรรพคุณ มะกอกน้ำ สมุนไพร มะกอกน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกอกน้ำ

มะขามแขก สรรพคุณ มะขามแขก สมุนไพร มะขามแขก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามแขก

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะตูม สรรพคุณ มะตูม สมุนไพร มะตูม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตูม

โมกมัน สรรพคุณ โมกมัน สมุนไพร โมกมัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โมกมัน

ยาดำ สรรพคุณ ยาดำ สมุนไพร ยาดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยาดำ

รงทอง สรรพคุณ รงทอง สมุนไพร รงทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
รงทอง

รักใหญ่ สรรพคุณ รักใหญ่ สมุนไพร รักใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
รักใหญ่

ราชพฤกษ์ สรรพคุณ ราชพฤกษ์ สมุนไพร ราชพฤกษ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชพฤกษ์

ละหุ่งขาว สรรพคุณ ละหุ่งขาว สมุนไพร ละหุ่งขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ละหุ่งขาว

ละหุ่งแดง สรรพคุณ ละหุ่งแดง สมุนไพร ละหุ่งแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ละหุ่งแดง

ลั่นทม สรรพคุณ ลั่นทม สมุนไพร ลั่นทม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลั่นทม

ส้มเขียวหวาน สรรพคุณ ส้มเขียวหวาน สมุนไพร ส้มเขียวหวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเขียวหวาน

ส้มเช้า สรรพคุณ ส้มเช้า สมุนไพร ส้มเช้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเช้า

สมอดีงู สรรพคุณ สมอดีงู สมุนไพร สมอดีงู thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอดีงู

สมอทะเล สรรพคุณ สมอทะเล สมุนไพร สมอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอทะเล

สมอเทศ สรรพคุณ สมอเทศ สมุนไพร สมอเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอเทศ

สมอไทย สรรพคุณ สมอไทย สมุนไพร สมอไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอไทย

สลัดได สรรพคุณ สลัดได สมุนไพร สลัดได thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลัดได

สลอด สรรพคุณ สลอด สมุนไพร สลอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลอด

สบู่ขาว สรรพคุณ สบู่ขาว สมุนไพร สบู่ขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
สบู่ขาว

สบู่แดง สรรพคุณ สบู่แดง สมุนไพร สบู่แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สบู่แดง

สำโรง สรรพคุณ สำโรง สมุนไพร สำโรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำโรง

กระทกรก-เสาวรส สรรพคุณ กระทกรก-เสาวรส สมุนไพร กระทกรก-เสาวรส thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทกรก-เสาวรส

โคกกระออม-ตุ้มต้อก สรรพคุณ โคกกระออม-ตุ้มต้อก สมุนไพร โคกกระออม-ตุ้มต้อก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระออม-ตุ้มต้อก

จิงจ้อขาว สรรพคุณ จิงจ้อขาว สมุนไพร จิงจ้อขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิงจ้อขาว

เชือกเขาไฟ สรรพคุณ เชือกเขาไฟ สมุนไพร เชือกเขาไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เชือกเขาไฟ

ซองแมว สรรพคุณ ซองแมว สมุนไพร ซองแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ซองแมว

ถอบแถบ สรรพคุณ ถอบแถบ สมุนไพร ถอบแถบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถอบแถบ

ถั่วผี สรรพคุณ ถั่วผี สมุนไพร ถั่วผี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วผี

มะกาเครือ สรรพคุณ มะกาเครือ สมุนไพร มะกาเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกาเครือ

มะขามเครือ สรรพคุณ มะขามเครือ สมุนไพร มะขามเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามเครือ

ส้มป่อย สรรพคุณ ส้มป่อย สมุนไพร ส้มป่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มป่อย

สลอดน้ำ สรรพคุณ สลอดน้ำ สมุนไพร สลอดน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลอดน้ำ

กระดาด สรรพคุณ กระดาด สมุนไพร กระดาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดาด

กลอย สรรพคุณ กลอย สมุนไพร กลอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กลอย

คูน-ทูน สรรพคุณ คูน-ทูน สมุนไพร คูน-ทูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน-ทูน

บุก สรรพคุณ บุก สมุนไพร บุก thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุก

ผัดกาดหัว สรรพคุณ ผัดกาดหัว สมุนไพร ผัดกาดหัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผัดกาดหัว

ผักปลัง สรรพคุณ ผักปลัง สมุนไพร ผักปลัง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักปลัง

ว่านงาช้าง สรรพคุณ ว่านงาช้าง สมุนไพร ว่านงาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านงาช้าง

ว่านหางช้าง สรรพคุณ ว่านหางช้าง สมุนไพร ว่านหางช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหางช้าง

เกลือสินเธาว์ สรรพคุณ เกลือสินเธาว์ สมุนไพร เกลือสินเธาว์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกลือสินเธาว์

ดีเกลือ สรรพคุณ ดีเกลือ สมุนไพร ดีเกลือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดีเกลือ

ท้องผูกเรื้อรัง-หายขาดได้-ถ้ารักษาอย่างถูกวิธี สรรพคุณ ท้องผูกเรื้อรัง-หายขาดได้-ถ้ารักษาอย่างถูกวิธี สมุนไพร ท้องผูกเรื้อรัง-หายขาดได้-ถ้ารักษาอย่างถูกวิธี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้องผูกเรื้อรัง-หายขาดได้-ถ้ารักษาอย่างถูกวิธี