อาการประจำเดือน ขับ ฟอกโลหิตระดู

ข้อมูลทั้งหมดกระบือเจ็ดตัว สรรพคุณ กระบือเจ็ดตัว สมุนไพร กระบือเจ็ดตัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระบือเจ็ดตัว

กานพลู สรรพคุณ กานพลู สมุนไพร กานพลู thai-herbs.thdata.co thdata.co
กานพลู

แก้ว สรรพคุณ แก้ว สมุนไพร แก้ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
แก้ว

โกฐเชียง สรรพคุณ โกฐเชียง สมุนไพร โกฐเชียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเชียง

โกฐชฎามังษี สรรพคุณ โกฐชฎามังษี สมุนไพร โกฐชฎามังษี thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐชฎามังษี

กำจัด สรรพคุณ กำจัด สมุนไพร กำจัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจัด

ขี้เหล็กเลือด สรรพคุณ ขี้เหล็กเลือด สมุนไพร ขี้เหล็กเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กเลือด

ข่อย สรรพคุณ ข่อย สมุนไพร ข่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่อย

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

หงอนไก่ทะเล สรรพคุณ หงอนไก่ทะเล สมุนไพร หงอนไก่ทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ทะเล

จันทน์ชะมด สรรพคุณ จันทน์ชะมด สมุนไพร จันทน์ชะมด thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์ชะมด

จิกเขา สรรพคุณ จิกเขา สมุนไพร จิกเขา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกเขา

จิกนา สรรพคุณ จิกนา สมุนไพร จิกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกนา

เจตมูลเพลิงขาว สรรพคุณ เจตมูลเพลิงขาว สมุนไพร เจตมูลเพลิงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงขาว

ชะเอมเทศ สรรพคุณ ชะเอมเทศ สมุนไพร ชะเอมเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเทศ

ทองหลางใบมน สรรพคุณ ทองหลางใบมน สมุนไพร ทองหลางใบมน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางใบมน

ฝ้ายขาว สรรพคุณ ฝ้ายขาว สมุนไพร ฝ้ายขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝ้ายขาว

มะกรูด สรรพคุณ มะกรูด สมุนไพร มะกรูด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกรูด

มะเกลือเลือด สรรพคุณ มะเกลือเลือด สมุนไพร มะเกลือเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะเกลือเลือด

มะขามไทย สรรพคุณ มะขามไทย สมุนไพร มะขามไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามไทย

มะดัน สรรพคุณ มะดัน สมุนไพร มะดัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะดัน

โลด สรรพคุณ โลด สมุนไพร โลด thai-herbs.thdata.co thdata.co
โลด

ส้มเสี้ยว สรรพคุณ ส้มเสี้ยว สมุนไพร ส้มเสี้ยว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเสี้ยว

แสมทะเล สรรพคุณ แสมทะเล สมุนไพร แสมทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสมทะเล

แสมสาร สรรพคุณ แสมสาร สมุนไพร แสมสาร thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสมสาร

สมอดีงู สรรพคุณ สมอดีงู สมุนไพร สมอดีงู thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอดีงู

สมอทะเล สรรพคุณ สมอทะเล สมุนไพร สมอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอทะเล

สมอร่องแร่ง สรรพคุณ สมอร่องแร่ง สมุนไพร สมอร่องแร่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอร่องแร่ง

หางนกยูง สรรพคุณ หางนกยูง สมุนไพร หางนกยูง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หางนกยูง

กำจาย สรรพคุณ กำจาย สมุนไพร กำจาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจาย

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ กำแพงเจ็ดชั้น สมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำแพงเจ็ดชั้น

ขมิ้นเครือ สรรพคุณ ขมิ้นเครือ สมุนไพร ขมิ้นเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นเครือ

คัดเค้า สรรพคุณ คัดเค้า สมุนไพร คัดเค้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คัดเค้า

ชะเอมไทย สรรพคุณ ชะเอมไทย สมุนไพร ชะเอมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมไทย

ตาไก่-ตาเป็ด สรรพคุณ ตาไก่-ตาเป็ด สมุนไพร ตาไก่-ตาเป็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาไก่-ตาเป็ด

เถาเกล็ดนาคราช สรรพคุณ เถาเกล็ดนาคราช สมุนไพร เถาเกล็ดนาคราช thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถาเกล็ดนาคราช

บอระเพ็ดพุงช้าง สรรพคุณ บอระเพ็ดพุงช้าง สมุนไพร บอระเพ็ดพุงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ดพุงช้าง

มะกาเครือ สรรพคุณ มะกาเครือ สมุนไพร มะกาเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกาเครือ

มะขามเครือ สรรพคุณ มะขามเครือ สมุนไพร มะขามเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะขามเครือ

ส้มป่อย สรรพคุณ ส้มป่อย สมุนไพร ส้มป่อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มป่อย

สีฟันเครือ สรรพคุณ สีฟันเครือ สมุนไพร สีฟันเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
สีฟันเครือ

แสลงพัน สรรพคุณ แสลงพัน สมุนไพร แสลงพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงพัน

อังกาบ สรรพคุณ อังกาบ สมุนไพร อังกาบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อังกาบ

กระเทียม สรรพคุณ กระเทียม สมุนไพร กระเทียม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเทียม

ลำพัน สรรพคุณ ลำพัน สมุนไพร ลำพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำพัน

ผัดเป็ดขาว สรรพคุณ ผัดเป็ดขาว สมุนไพร ผัดเป็ดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผัดเป็ดขาว

ผักเสี้ยนไทย สรรพคุณ ผักเสี้ยนไทย สมุนไพร ผักเสี้ยนไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเสี้ยนไทย

กกลังกา สรรพคุณ กกลังกา สมุนไพร กกลังกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กกลังกา

จันใบหอม สรรพคุณ จันใบหอม สมุนไพร จันใบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันใบหอม

หญ้าไซ สรรพคุณ หญ้าไซ สมุนไพร หญ้าไซ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าไซ

ไผ่ สรรพคุณ ไผ่ สมุนไพร ไผ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่

ว่านงาช้าง สรรพคุณ ว่านงาช้าง สมุนไพร ว่านงาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านงาช้าง

ว่านหางช้าง สรรพคุณ ว่านหางช้าง สมุนไพร ว่านหางช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านหางช้าง

ยาแก้ปวดท้องประจำเดือน-กินบ่อยอันตรายหรือไม่ สรรพคุณ ยาแก้ปวดท้องประจำเดือน-กินบ่อยอันตรายหรือไม่ สมุนไพร ยาแก้ปวดท้องประจำเดือน-กินบ่อยอันตรายหรือไม่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยาแก้ปวดท้องประจำเดือน-กินบ่อยอันตรายหรือไม่

ปวดท้องประจำเดือน-แบบไหนผิดปกติ สรรพคุณ ปวดท้องประจำเดือน-แบบไหนผิดปกติ สมุนไพร ปวดท้องประจำเดือน-แบบไหนผิดปกติ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปวดท้องประจำเดือน-แบบไหนผิดปกติ