พืชจำพวกหัวเหง้า

ข้อมูลทั้งหมดกระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา สรรพคุณ กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา สมุนไพร กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเช้าผีมด-กระเช้าสีดา

กระชาย สรรพคุณ กระชาย สมุนไพร กระชาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระชาย

กระเช้าผีมด สรรพคุณ กระเช้าผีมด สมุนไพร กระเช้าผีมด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเช้าผีมด

กระดาด สรรพคุณ กระดาด สมุนไพร กระดาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดาด

กระแตไต่ไม้ สรรพคุณ กระแตไต่ไม้ สมุนไพร กระแตไต่ไม้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระแตไต่ไม้

กระทือ สรรพคุณ กระทือ สมุนไพร กระทือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทือ

กระทือป่า สรรพคุณ กระทือป่า สมุนไพร กระทือป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทือป่า

กระเทียม สรรพคุณ กระเทียม สมุนไพร กระเทียม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระเทียม

กลอย สรรพคุณ กลอย สมุนไพร กลอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กลอย

กระวาน สรรพคุณ กระวาน สมุนไพร กระวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระวาน

ขมิ้นชัน สรรพคุณ ขมิ้นชัน สมุนไพร ขมิ้นชัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นชัน

ขมิ้นอ้อย สรรพคุณ ขมิ้นอ้อย สมุนไพร ขมิ้นอ้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นอ้อย

ข่าใหญ่ สรรพคุณ ข่าใหญ่ สมุนไพร ข่าใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าใหญ่

ข่าตาแดง สรรพคุณ ข่าตาแดง สมุนไพร ข่าตาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าตาแดง

ข่าลิง สรรพคุณ ข่าลิง สมุนไพร ข่าลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าลิง

ข่าน้ำ สรรพคุณ ข่าน้ำ สมุนไพร ข่าน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าน้ำ

ข้าวเย็นใต้ สรรพคุณ ข้าวเย็นใต้ สมุนไพร ข้าวเย็นใต้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวเย็นใต้

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณ ข้าวเย็นเหนือ สมุนไพร ข้าวเย็นเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวเย็นเหนือ

ขิงแครง สรรพคุณ ขิงแครง สมุนไพร ขิงแครง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงแครง

ขิงบ้าน สรรพคุณ ขิงบ้าน สมุนไพร ขิงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขิงบ้าน

เข้าค่า สรรพคุณ เข้าค่า สมุนไพร เข้าค่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข้าค่า

คล้า สรรพคุณ คล้า สมุนไพร คล้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คล้า

คูน-ทูน สรรพคุณ คูน-ทูน สมุนไพร คูน-ทูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน-ทูน

ง่อนตาหงาย สรรพคุณ ง่อนตาหงาย สมุนไพร ง่อนตาหงาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ง่อนตาหงาย

ดองดึง สรรพคุณ ดองดึง สมุนไพร ดองดึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดองดึง

เต่าเกียด สรรพคุณ เต่าเกียด สมุนไพร เต่าเกียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เต่าเกียด

ถั่วพู สรรพคุณ ถั่วพู สมุนไพร ถั่วพู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ถั่วพู

ท้าวยายม่อม สรรพคุณ ท้าวยายม่อม สมุนไพร ท้าวยายม่อม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อม

บุก สรรพคุณ บุก สมุนไพร บุก thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุก

บัวสาย สรรพคุณ บัวสาย สมุนไพร บัวสาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวสาย

บัวบกป่า-บัวสันโดษ สรรพคุณ บัวบกป่า-บัวสันโดษ สมุนไพร บัวบกป่า-บัวสันโดษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวบกป่า-บัวสันโดษ

บัวหลวง สรรพคุณ บัวหลวง สมุนไพร บัวหลวง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บัวหลวง

ปรงบ้าน สรรพคุณ ปรงบ้าน สมุนไพร ปรงบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรงบ้าน

ปรงป่า สรรพคุณ ปรงป่า สมุนไพร ปรงป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรงป่า

เปราะหอมขาว สรรพคุณ เปราะหอมขาว สมุนไพร เปราะหอมขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปราะหอมขาว

เปราะหอมแดง สรรพคุณ เปราะหอมแดง สมุนไพร เปราะหอมแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปราะหอมแดง

พุทธรักษาดอกแดง สรรพคุณ พุทธรักษาดอกแดง สมุนไพร พุทธรักษาดอกแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุทธรักษาดอกแดง

ไพล สรรพคุณ ไพล สมุนไพร ไพล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไพล

มหากาฬ สรรพคุณ มหากาฬ สมุนไพร มหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหากาฬ

โสมอเมริกา สรรพคุณ โสมอเมริกา สมุนไพร โสมอเมริกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมอเมริกา

ยั้ง สรรพคุณ ยั้ง สมุนไพร ยั้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยั้ง

เร็ดหนู สรรพคุณ เร็ดหนู สมุนไพร เร็ดหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร็ดหนู

ลำพัน สรรพคุณ ลำพัน สมุนไพร ลำพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำพัน

หวายตะมอย สรรพคุณ หวายตะมอย สมุนไพร หวายตะมอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หวายตะมอย

สิงหโมรา สรรพคุณ สิงหโมรา สมุนไพร สิงหโมรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สิงหโมรา

โสมไทย สรรพคุณ โสมไทย สมุนไพร โสมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมไทย

โหราบอน สรรพคุณ โหราบอน สมุนไพร โหราบอน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โหราบอน

อุตพิด สรรพคุณ อุตพิด สมุนไพร อุตพิด thai-herbs.thdata.co thdata.co
อุตพิด

กระดาด-พืชพิษ สรรพคุณ กระดาด-พืชพิษ สมุนไพร กระดาด-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดาด-พืชพิษ

กลอย-พืชพิษ สรรพคุณ กลอย-พืชพิษ สมุนไพร กลอย-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กลอย-พืชพิษ

ดองดึงหัวขวาน-พืชพิษ สรรพคุณ ดองดึงหัวขวาน-พืชพิษ สมุนไพร ดองดึงหัวขวาน-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดองดึงหัวขวาน-พืชพิษ

มันแกว-พืชพิษ สรรพคุณ มันแกว-พืชพิษ สมุนไพร มันแกว-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มันแกว-พืชพิษ

มันสำปะหลัง-พืชพิษ สรรพคุณ มันสำปะหลัง-พืชพิษ สมุนไพร มันสำปะหลัง-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มันสำปะหลัง-พืชพิษ

อุตพิด-พืชพิษ สรรพคุณ อุตพิด-พืชพิษ สมุนไพร อุตพิด-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
อุตพิด-พืชพิษ