อาการลมพิษ ผื่นคัน

ข้อมูลทั้งหมดกระทิง สรรพคุณ กระทิง สมุนไพร กระทิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทิง

กระตังใบ สรรพคุณ กระตังใบ สมุนไพร กระตังใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระตังใบ

กล้วยตีบ สรรพคุณ กล้วยตีบ สมุนไพร กล้วยตีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
กล้วยตีบ

คงคาเดือด สรรพคุณ คงคาเดือด สมุนไพร คงคาเดือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
คงคาเดือด

คันทรง สรรพคุณ คันทรง สมุนไพร คันทรง thai-herbs.thdata.co thdata.co
คันทรง

คูน สรรพคุณ คูน สมุนไพร คูน thai-herbs.thdata.co thdata.co
คูน

คำไทย สรรพคุณ คำไทย สมุนไพร คำไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำไทย

คำฝอย สรรพคุณ คำฝอย สมุนไพร คำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำฝอย

หงอนไก่ป่า สรรพคุณ หงอนไก่ป่า สมุนไพร หงอนไก่ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ป่า

เหงือกปลาหมอ สรรพคุณ เหงือกปลาหมอ สมุนไพร เหงือกปลาหมอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหงือกปลาหมอ

ชะเอมเทศ สรรพคุณ ชะเอมเทศ สมุนไพร ชะเอมเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเทศ

ตะขบป่า สรรพคุณ ตะขบป่า สมุนไพร ตะขบป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะขบป่า

ทองพันชั่ง สรรพคุณ ทองพันชั่ง สมุนไพร ทองพันชั่ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองพันชั่ง

เปล้าน้อย สรรพคุณ เปล้าน้อย สมุนไพร เปล้าน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าน้อย

พุงดอ สรรพคุณ พุงดอ สมุนไพร พุงดอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พุงดอ

มะดูก สรรพคุณ มะดูก สมุนไพร มะดูก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะดูก

มะยม สรรพคุณ มะยม สมุนไพร มะยม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะยม

หมากผู้ สรรพคุณ หมากผู้ สมุนไพร หมากผู้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมากผู้

หมีเหม็น สรรพคุณ หมีเหม็น สมุนไพร หมีเหม็น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมีเหม็น

ราชพฤกษ์ สรรพคุณ ราชพฤกษ์ สมุนไพร ราชพฤกษ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ราชพฤกษ์

เร่วน้อย สรรพคุณ เร่วน้อย สมุนไพร เร่วน้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วน้อย

เร่วใหญ่ สรรพคุณ เร่วใหญ่ สมุนไพร เร่วใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เร่วใหญ่

เลี่ยน สรรพคุณ เลี่ยน สมุนไพร เลี่ยน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เลี่ยน

กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก สรรพคุณ กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก สมุนไพร กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเพียด-หนอนตายยากเล็ก

แซ่ม้าทะลาย สรรพคุณ แซ่ม้าทะลาย สมุนไพร แซ่ม้าทะลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แซ่ม้าทะลาย

ตำลึง สรรพคุณ ตำลึง สมุนไพร ตำลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำลึง

หนอนตายหยากเล็ก สรรพคุณ หนอนตายหยากเล็ก สมุนไพร หนอนตายหยากเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนอนตายหยากเล็ก

นมวัว สรรพคุณ นมวัว สมุนไพร นมวัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมวัว

หนอนตายหยากใหญ่ สรรพคุณ หนอนตายหยากใหญ่ สมุนไพร หนอนตายหยากใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนอนตายหยากใหญ่

บอระเพ็ดพุงช้าง สรรพคุณ บอระเพ็ดพุงช้าง สมุนไพร บอระเพ็ดพุงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
บอระเพ็ดพุงช้าง

พลูเหลือง สรรพคุณ พลูเหลือง สมุนไพร พลูเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูเหลือง

แสลงพัน สรรพคุณ แสลงพัน สมุนไพร แสลงพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงพัน

สำมะงา สรรพคุณ สำมะงา สมุนไพร สำมะงา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สำมะงา

ข่าน้ำ สรรพคุณ ข่าน้ำ สมุนไพร ข่าน้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข่าน้ำ

ข้าวเย็นเหนือ สรรพคุณ ข้าวเย็นเหนือ สมุนไพร ข้าวเย็นเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวเย็นเหนือ

ผักโขมหัด สรรพคุณ ผักโขมหัด สมุนไพร ผักโขมหัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักโขมหัด

ผักเค็ด สรรพคุณ ผักเค็ด สมุนไพร ผักเค็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักเค็ด

ผักบุ้งขัน สรรพคุณ ผักบุ้งขัน สมุนไพร ผักบุ้งขัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งขัน

ผักบุ้งขาว สรรพคุณ ผักบุ้งขาว สมุนไพร ผักบุ้งขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งขาว

ผักบุ้งแดง สรรพคุณ ผักบุ้งแดง สมุนไพร ผักบุ้งแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งแดง

ผักหูปลาช่อน สรรพคุณ ผักหูปลาช่อน สมุนไพร ผักหูปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหูปลาช่อน

ว่านนางคำ สรรพคุณ ว่านนางคำ สมุนไพร ว่านนางคำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านนางคำ

ดินประสิว สรรพคุณ ดินประสิว สมุนไพร ดินประสิว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินประสิว

ดินสอพอง สรรพคุณ ดินสอพอง สมุนไพร ดินสอพอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินสอพอง

ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง สรรพคุณ ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง สมุนไพร ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตะกั่วนมและตะกั่วแข็ง