บวม อักเสบ

ข้อมูลทั้งหมดคว่ำตายหงายเป็น สรรพคุณ คว่ำตายหงายเป็น สมุนไพร คว่ำตายหงายเป็น thai-herbs.thdata.co thdata.co
คว่ำตายหงายเป็น

เหงือกปลาหมอ สรรพคุณ เหงือกปลาหมอ สมุนไพร เหงือกปลาหมอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหงือกปลาหมอ

จักรนารายณ์ สรรพคุณ จักรนารายณ์ สมุนไพร จักรนารายณ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จักรนารายณ์

จันทน์แดง สรรพคุณ จันทน์แดง สมุนไพร จันทน์แดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์แดง

ชบา สรรพคุณ ชบา สมุนไพร ชบา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชบา

ชิงขี่ สรรพคุณ ชิงขี่ สมุนไพร ชิงขี่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชิงขี่

ตาเสือ สรรพคุณ ตาเสือ สมุนไพร ตาเสือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาเสือ

ตองแตก สรรพคุณ ตองแตก สมุนไพร ตองแตก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตองแตก

ทองหลางใบมนด่าง สรรพคุณ ทองหลางใบมนด่าง สมุนไพร ทองหลางใบมนด่าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางใบมนด่าง

เทียนต้น สรรพคุณ เทียนต้น สมุนไพร เทียนต้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนต้น

เทียนดอก สรรพคุณ เทียนดอก สมุนไพร เทียนดอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนดอก

พลับพลึง สรรพคุณ พลับพลึง สมุนไพร พลับพลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลับพลึง

เพกา สรรพคุณ เพกา สมุนไพร เพกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เพกา

หมีเหม็น สรรพคุณ หมีเหม็น สมุนไพร หมีเหม็น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมีเหม็น

ยาดำ สรรพคุณ ยาดำ สมุนไพร ยาดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ยาดำ

ลาน สรรพคุณ ลาน สมุนไพร ลาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลาน

ลำโพงขาว สรรพคุณ ลำโพงขาว สมุนไพร ลำโพงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงขาว

ลำโพงกาสลัก สรรพคุณ ลำโพงกาสลัก สมุนไพร ลำโพงกาสลัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงกาสลัก

สนแผง สรรพคุณ สนแผง สมุนไพร สนแผง thai-herbs.thdata.co thdata.co
สนแผง

ส้มเช้า สรรพคุณ ส้มเช้า สมุนไพร ส้มเช้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มเช้า

เสม็ดขาว สรรพคุณ เสม็ดขาว สมุนไพร เสม็ดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสม็ดขาว

สลัดได สรรพคุณ สลัดได สมุนไพร สลัดได thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลัดได

คนทีสอทะเล สรรพคุณ คนทีสอทะเล สมุนไพร คนทีสอทะเล thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอทะเล

พลูทองหลาง สรรพคุณ พลูทองหลาง สมุนไพร พลูทองหลาง thai-herbs.thdata.co thdata.co
พลูทองหลาง

ลำไยเถา สรรพคุณ ลำไยเถา สมุนไพร ลำไยเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำไยเถา

ขมิ้นอ้อย สรรพคุณ ขมิ้นอ้อย สมุนไพร ขมิ้นอ้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นอ้อย

ปรงป่า สรรพคุณ ปรงป่า สมุนไพร ปรงป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรงป่า

ไพล สรรพคุณ ไพล สมุนไพร ไพล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไพล

มหากาฬ สรรพคุณ มหากาฬ สมุนไพร มหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหากาฬ

โสมไทย สรรพคุณ โสมไทย สมุนไพร โสมไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมไทย

ผักหนอก สรรพคุณ ผักหนอก สมุนไพร ผักหนอก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหนอก

หญ้าตีนกา สรรพคุณ หญ้าตีนกา สมุนไพร หญ้าตีนกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนกา

ว่านตีนตะขาบ สรรพคุณ ว่านตีนตะขาบ สมุนไพร ว่านตีนตะขาบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านตีนตะขาบ

ว่านเปราะ สรรพคุณ ว่านเปราะ สมุนไพร ว่านเปราะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านเปราะ