บำรุงโลหิต

ข้อมูลทั้งหมดกรรณิกา สรรพคุณ กรรณิกา สมุนไพร กรรณิกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรรณิกา

กันเกรา สรรพคุณ กันเกรา สมุนไพร กันเกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กันเกรา

กรัก สรรพคุณ กรัก สมุนไพร กรัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรัก

กระดังงาไทย สรรพคุณ กระดังงาไทย สมุนไพร กระดังงาไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดังงาไทย

กรวยป่า สรรพคุณ กรวยป่า สมุนไพร กรวยป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
กรวยป่า

โกฐเชียง สรรพคุณ โกฐเชียง สมุนไพร โกฐเชียง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเชียง

กำจัด สรรพคุณ กำจัด สมุนไพร กำจัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำจัด

กำลังช้างเผือก สรรพคุณ กำลังช้างเผือก สมุนไพร กำลังช้างเผือก thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังช้างเผือก

กำลังวัวเถลิง สรรพคุณ กำลังวัวเถลิง สมุนไพร กำลังวัวเถลิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำลังวัวเถลิง

ขี้เหล็กเลือด สรรพคุณ ขี้เหล็กเลือด สมุนไพร ขี้เหล็กเลือด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กเลือด

ครอบจักรวาล สรรพคุณ ครอบจักรวาล สมุนไพร ครอบจักรวาล thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบจักรวาล

ครอบตลับ สรรพคุณ ครอบตลับ สมุนไพร ครอบตลับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบตลับ

ครอบฟันสี สรรพคุณ ครอบฟันสี สมุนไพร ครอบฟันสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
ครอบฟันสี

แคแตร สรรพคุณ แคแตร สมุนไพร แคแตร thai-herbs.thdata.co thdata.co
แคแตร

คำฝอย สรรพคุณ คำฝอย สมุนไพร คำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำฝอย

จันทน์เทศ สรรพคุณ จันทน์เทศ สมุนไพร จันทน์เทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทน์เทศ

จันทนา สรรพคุณ จันทนา สมุนไพร จันทนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันทนา

เจตมูลเพลิงขาว สรรพคุณ เจตมูลเพลิงขาว สมุนไพร เจตมูลเพลิงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงขาว

เจตมูลเพลิงแดง สรรพคุณ เจตมูลเพลิงแดง สมุนไพร เจตมูลเพลิงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงแดง

ตาลโตนด สรรพคุณ ตาลโตนด สมุนไพร ตาลโตนด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาลโตนด

เทียนเกล็ดหอย สรรพคุณ เทียนเกล็ดหอย สมุนไพร เทียนเกล็ดหอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนเกล็ดหอย

เทียนดำ สรรพคุณ เทียนดำ สมุนไพร เทียนดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนดำ

บุนนาค สรรพคุณ บุนนาค สมุนไพร บุนนาค thai-herbs.thdata.co thdata.co
บุนนาค

ประดู่ลาย สรรพคุณ ประดู่ลาย สมุนไพร ประดู่ลาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประดู่ลาย

เปล้าน้ำเงิน สรรพคุณ เปล้าน้ำเงิน สมุนไพร เปล้าน้ำเงิน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปล้าน้ำเงิน

พิกุล สรรพคุณ พิกุล สมุนไพร พิกุล thai-herbs.thdata.co thdata.co
พิกุล

เสนียด สรรพคุณ เสนียด สมุนไพร เสนียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสนียด

สัก สรรพคุณ สัก สมุนไพร สัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สัก

สักขี-กรักขี สรรพคุณ สักขี-กรักขี สมุนไพร สักขี-กรักขี thai-herbs.thdata.co thdata.co
สักขี-กรักขี

กระดอม สรรพคุณ กระดอม สมุนไพร กระดอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดอม

กำแพงเจ็ดชั้น สรรพคุณ กำแพงเจ็ดชั้น สมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น thai-herbs.thdata.co thdata.co
กำแพงเจ็ดชั้น

คัดเค้า สรรพคุณ คัดเค้า สมุนไพร คัดเค้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
คัดเค้า

โคคลาน สรรพคุณ โคคลาน สมุนไพร โคคลาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคคลาน

ตาไก่-ตาเป็ด สรรพคุณ ตาไก่-ตาเป็ด สมุนไพร ตาไก่-ตาเป็ด thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาไก่-ตาเป็ด

เถามวก สรรพคุณ เถามวก สมุนไพร เถามวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เถามวก

ลุ่มนก สรรพคุณ ลุ่มนก สมุนไพร ลุ่มนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลุ่มนก

แสลงพัน สรรพคุณ แสลงพัน สมุนไพร แสลงพัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แสลงพัน

โสมอเมริกา สรรพคุณ โสมอเมริกา สมุนไพร โสมอเมริกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โสมอเมริกา

สิงหโมรา สรรพคุณ สิงหโมรา สมุนไพร สิงหโมรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
สิงหโมรา

ผักขึ้นฉ่าย สรรพคุณ ผักขึ้นฉ่าย สมุนไพร ผักขึ้นฉ่าย thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักขึ้นฉ่าย

กะเม็ง สรรพคุณ กะเม็ง สมุนไพร กะเม็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเม็ง

หญ้าไซ สรรพคุณ หญ้าไซ สมุนไพร หญ้าไซ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าไซ

หญ้าหนวดปลาดุก สรรพคุณ หญ้าหนวดปลาดุก สมุนไพร หญ้าหนวดปลาดุก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดปลาดุก

หญ้าฝรั่น สรรพคุณ หญ้าฝรั่น สมุนไพร หญ้าฝรั่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าฝรั่น

วัวป่า สรรพคุณ วัวป่า สมุนไพร วัวป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
วัวป่า

เสือ สรรพคุณ เสือ สมุนไพร เสือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสือ

หมี สรรพคุณ หมี สมุนไพร หมี thai-herbs.thdata.co thdata.co
หมี

เหล็ก สรรพคุณ เหล็ก สมุนไพร เหล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
เหล็ก