พืชจำพวกหญ้า

ข้อมูลทั้งหมดกกลังกา สรรพคุณ กกลังกา สมุนไพร กกลังกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กกลังกา

กะเม็ง สรรพคุณ กะเม็ง สมุนไพร กะเม็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเม็ง

หญ้ากระต่ายจาม สรรพคุณ หญ้ากระต่ายจาม สมุนไพร หญ้ากระต่ายจาม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้ากระต่ายจาม

หญ้ากระทืบยอด สรรพคุณ หญ้ากระทืบยอด สมุนไพร หญ้ากระทืบยอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้ากระทืบยอด

หญ้าเกล็ดหอย สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอย สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอย

หญ้าเกล็ดหอยจีน สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอยจีน สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอยจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอยจีน

หญ้าเกล็ดหอยเล็ก สรรพคุณ หญ้าเกล็ดหอยเล็ก สมุนไพร หญ้าเกล็ดหอยเล็ก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าเกล็ดหอยเล็ก

ขลู่ สรรพคุณ ขลู่ สมุนไพร ขลู่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขลู่

หญ้าคา สรรพคุณ หญ้าคา สมุนไพร หญ้าคา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าคา

โคกกระสุน สรรพคุณ โคกกระสุน สมุนไพร โคกกระสุน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระสุน

หญ้างวงช้าง สรรพคุณ หญ้างวงช้าง สมุนไพร หญ้างวงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้างวงช้าง

จันใบหอม สรรพคุณ จันใบหอม สมุนไพร จันใบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
จันใบหอม

หญ้าชันกาด สรรพคุณ หญ้าชันกาด สมุนไพร หญ้าชันกาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าชันกาด

หญ้าไซ สรรพคุณ หญ้าไซ สมุนไพร หญ้าไซ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าไซ

หญ้าดอกขาว สรรพคุณ หญ้าดอกขาว สมุนไพร หญ้าดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าดอกขาว

หญ้าตีนกา สรรพคุณ หญ้าตีนกา สมุนไพร หญ้าตีนกา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนกา

หญ้าตีนนก สรรพคุณ หญ้าตีนนก สมุนไพร หญ้าตีนนก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าตีนนก

หญ้าใต้ใบ สรรพคุณ หญ้าใต้ใบ สมุนไพร หญ้าใต้ใบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าใต้ใบ

ตำแยแมว สรรพคุณ ตำแยแมว สมุนไพร ตำแยแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำแยแมว

หญ้าถอดปล้อง สรรพคุณ หญ้าถอดปล้อง สมุนไพร หญ้าถอดปล้อง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าถอดปล้อง

โทงเทง สรรพคุณ โทงเทง สมุนไพร โทงเทง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โทงเทง

หญ้าน้ำดับไฟ สรรพคุณ หญ้าน้ำดับไฟ สมุนไพร หญ้าน้ำดับไฟ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าน้ำดับไฟ

หญ้าน้ำนมราชสีห์ สรรพคุณ หญ้าน้ำนมราชสีห์ สมุนไพร หญ้าน้ำนมราชสีห์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าน้ำนมราชสีห์

หญ้าหนวดปลาดุก สรรพคุณ หญ้าหนวดปลาดุก สมุนไพร หญ้าหนวดปลาดุก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดปลาดุก

หญ้าหนวดแมว สรรพคุณ หญ้าหนวดแมว สมุนไพร หญ้าหนวดแมว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าหนวดแมว

หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณ หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม

หญ้าปากควาย สรรพคุณ หญ้าปากควาย สมุนไพร หญ้าปากควาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปากควาย

หญ้าปืนนกไส้ สรรพคุณ หญ้าปืนนกไส้ สมุนไพร หญ้าปืนนกไส้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปืนนกไส้

ไผ่ สรรพคุณ ไผ่ สมุนไพร ไผ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่

ไผ่เหลือง สรรพคุณ ไผ่เหลือง สมุนไพร ไผ่เหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ไผ่เหลือง

หญ้าฝรั่น สรรพคุณ หญ้าฝรั่น สมุนไพร หญ้าฝรั่น thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าฝรั่น

หญ้าพันงูขาว สรรพคุณ หญ้าพันงูขาว สมุนไพร หญ้าพันงูขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูขาว

หญ้าพันงูเขียว สรรพคุณ หญ้าพันงูเขียว สมุนไพร หญ้าพันงูเขียว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูเขียว

หญ้าพันงูแดง สรรพคุณ หญ้าพันงูแดง สมุนไพร หญ้าพันงูแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูแดง

หญ้าพันงูนา สรรพคุณ หญ้าพันงูนา สมุนไพร หญ้าพันงูนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพันงูนา

หญ้าแพรก สรรพคุณ หญ้าแพรก สมุนไพร หญ้าแพรก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแพรก

หญ้าพองลม สรรพคุณ หญ้าพองลม สมุนไพร หญ้าพองลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าพองลม

หญ้าแห้วหมู สรรพคุณ หญ้าแห้วหมู สมุนไพร หญ้าแห้วหมู thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าแห้วหมู

หญ้าต้อมต๊อก สรรพคุณ หญ้าต้อมต๊อก สมุนไพร หญ้าต้อมต๊อก thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าต้อมต๊อก

หญ้างวงช้าง-พืชพิษ สรรพคุณ หญ้างวงช้าง-พืชพิษ สมุนไพร หญ้างวงช้าง-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้างวงช้าง-พืชพิษ