โรคตา

ข้อมูลทั้งหมดกระทิง สรรพคุณ กระทิง สมุนไพร กระทิง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระทิง

เกล็ดปลาช่อน สรรพคุณ เกล็ดปลาช่อน สมุนไพร เกล็ดปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
เกล็ดปลาช่อน

กระถินไทย สรรพคุณ กระถินไทย สมุนไพร กระถินไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระถินไทย

โกฐน้ำเต้า สรรพคุณ โกฐน้ำเต้า สมุนไพร โกฐน้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐน้ำเต้า

เข็มขาว สรรพคุณ เข็มขาว สมุนไพร เข็มขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มขาว

เข็มแดง สรรพคุณ เข็มแดง สมุนไพร เข็มแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มแดง

เข็มป่า สรรพคุณ เข็มป่า สมุนไพร เข็มป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
เข็มป่า

คนทา สรรพคุณ คนทา สมุนไพร คนทา thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทา

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

คางแดง สรรพคุณ คางแดง สมุนไพร คางแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
คางแดง

หงอนไก่ป่า สรรพคุณ หงอนไก่ป่า สมุนไพร หงอนไก่ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ป่า

จามจุรี สรรพคุณ จามจุรี สมุนไพร จามจุรี thai-herbs.thdata.co thdata.co
จามจุรี

จิกนา สรรพคุณ จิกนา สมุนไพร จิกนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
จิกนา

เจตมูลเพลิงขาว สรรพคุณ เจตมูลเพลิงขาว สมุนไพร เจตมูลเพลิงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
เจตมูลเพลิงขาว

ทองหลางป่า สรรพคุณ ทองหลางป่า สมุนไพร ทองหลางป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองหลางป่า

ทองโหลง สรรพคุณ ทองโหลง สมุนไพร ทองโหลง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ทองโหลง

เทียนเกล็ดหอย สรรพคุณ เทียนเกล็ดหอย สมุนไพร เทียนเกล็ดหอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนเกล็ดหอย

โปร่งฟ้า สรรพคุณ โปร่งฟ้า สมุนไพร โปร่งฟ้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
โปร่งฟ้า

มะตูม สรรพคุณ มะตูม สมุนไพร มะตูม thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะตูม

หม่อน สรรพคุณ หม่อน สมุนไพร หม่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
หม่อน

สมอพิเภก สรรพคุณ สมอพิเภก สมุนไพร สมอพิเภก thai-herbs.thdata.co thdata.co
สมอพิเภก

หัสคุณเทศ สรรพคุณ หัสคุณเทศ สมุนไพร หัสคุณเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หัสคุณเทศ

ขจร สรรพคุณ ขจร สมุนไพร ขจร thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขจร

ขมิ้นเครือ สรรพคุณ ขมิ้นเครือ สมุนไพร ขมิ้นเครือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขมิ้นเครือ

ข้าวสารเถา สรรพคุณ ข้าวสารเถา สมุนไพร ข้าวสารเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ข้าวสารเถา

ชะเอมบ้าน สรรพคุณ ชะเอมบ้าน สมุนไพร ชะเอมบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมบ้าน

ชะเอมเหนือ สรรพคุณ ชะเอมเหนือ สมุนไพร ชะเอมเหนือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชะเอมเหนือ

ตำลึง สรรพคุณ ตำลึง สมุนไพร ตำลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำลึง

อัญชันบ้าน สรรพคุณ อัญชันบ้าน สมุนไพร อัญชันบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
อัญชันบ้าน

กระวาน สรรพคุณ กระวาน สมุนไพร กระวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระวาน

เปราะหอมแดง สรรพคุณ เปราะหอมแดง สมุนไพร เปราะหอมแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
เปราะหอมแดง

ผักบุ้งขาว สรรพคุณ ผักบุ้งขาว สมุนไพร ผักบุ้งขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งขาว

ผักบุ้งจีน สรรพคุณ ผักบุ้งจีน สมุนไพร ผักบุ้งจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งจีน

ผักบุ้งแดง สรรพคุณ ผักบุ้งแดง สมุนไพร ผักบุ้งแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งแดง

หญ้างวงช้าง สรรพคุณ หญ้างวงช้าง สมุนไพร หญ้างวงช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้างวงช้าง

โทงเทง สรรพคุณ โทงเทง สมุนไพร โทงเทง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โทงเทง

ดินถนำถ้ำ สรรพคุณ ดินถนำถ้ำ สมุนไพร ดินถนำถ้ำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินถนำถ้ำ

ดินถนำส้วม สรรพคุณ ดินถนำส้วม สมุนไพร ดินถนำส้วม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ดินถนำส้วม

แก้วแกลบ สรรพคุณ แก้วแกลบ สมุนไพร แก้วแกลบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
แก้วแกลบ

นมผา สรรพคุณ นมผา สมุนไพร นมผา thai-herbs.thdata.co thdata.co
นมผา

ตาแดง-Conjunctival-injection สรรพคุณ ตาแดง-Conjunctival-injection สมุนไพร ตาแดง-Conjunctival-injection thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตาแดง-Conjunctival-injection