โรคหืดหอบ

ข้อมูลทั้งหมดกันเกรา สรรพคุณ กันเกรา สมุนไพร กันเกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
กันเกรา

โกฐกระดูก สรรพคุณ โกฐกระดูก สมุนไพร โกฐกระดูก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกระดูก

โกฐก้านพร้าว สรรพคุณ โกฐก้านพร้าว สมุนไพร โกฐก้านพร้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐก้านพร้าว

โกฐสอ สรรพคุณ โกฐสอ สมุนไพร โกฐสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐสอ

โกฐเขมา สรรพคุณ โกฐเขมา สมุนไพร โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเขมา

ขี้เหล็กบ้าน สรรพคุณ ขี้เหล็กบ้าน สมุนไพร ขี้เหล็กบ้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้เหล็กบ้าน

คนทีสอ สรรพคุณ คนทีสอ สมุนไพร คนทีสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
คนทีสอ

หงอนไก่ดอกกลม สรรพคุณ หงอนไก่ดอกกลม สมุนไพร หงอนไก่ดอกกลม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ดอกกลม

หงอนไก่ป่า สรรพคุณ หงอนไก่ป่า สมุนไพร หงอนไก่ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
หงอนไก่ป่า

ชา สรรพคุณ ชา สมุนไพร ชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ชา

ตองแตก สรรพคุณ ตองแตก สมุนไพร ตองแตก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตองแตก

ท้าวยายม่อมดอกขาว สรรพคุณ ท้าวยายม่อมดอกขาว สมุนไพร ท้าวยายม่อมดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ท้าวยายม่อมดอกขาว

ประยงค์ป่า สรรพคุณ ประยงค์ป่า สมุนไพร ประยงค์ป่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
ประยงค์ป่า

ปรู สรรพคุณ ปรู สมุนไพร ปรู thai-herbs.thdata.co thdata.co
ปรู

มะกล่ำตาช้าง สรรพคุณ มะกล่ำตาช้าง สมุนไพร มะกล่ำตาช้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะกล่ำตาช้าง

เมี่ยง-ชา สรรพคุณ เมี่ยง-ชา สมุนไพร เมี่ยง-ชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
เมี่ยง-ชา

โลดทะนงขาว สรรพคุณ โลดทะนงขาว สมุนไพร โลดทะนงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
โลดทะนงขาว

โลดทะนงแดง สรรพคุณ โลดทะนงแดง สมุนไพร โลดทะนงแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
โลดทะนงแดง

ลำโพงขาว สรรพคุณ ลำโพงขาว สมุนไพร ลำโพงขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงขาว

ลำโพงกาสลัก สรรพคุณ ลำโพงกาสลัก สมุนไพร ลำโพงกาสลัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
ลำโพงกาสลัก

ส้มกุ้ง สรรพคุณ ส้มกุ้ง สมุนไพร ส้มกุ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ส้มกุ้ง

เสนียด สรรพคุณ เสนียด สมุนไพร เสนียด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เสนียด

สลัดได สรรพคุณ สลัดได สมุนไพร สลัดได thai-herbs.thdata.co thdata.co
สลัดได

อ้อยแดง สรรพคุณ อ้อยแดง สมุนไพร อ้อยแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
อ้อยแดง

โคกกระออม-ตุ้มต้อก สรรพคุณ โคกกระออม-ตุ้มต้อก สมุนไพร โคกกระออม-ตุ้มต้อก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โคกกระออม-ตุ้มต้อก

พันไฉน-ปอเตาไห้ สรรพคุณ พันไฉน-ปอเตาไห้ สมุนไพร พันไฉน-ปอเตาไห้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พันไฉน-ปอเตาไห้

หนุมานประสานกาย สรรพคุณ หนุมานประสานกาย สมุนไพร หนุมานประสานกาย thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนุมานประสานกาย

โหราบอน สรรพคุณ โหราบอน สมุนไพร โหราบอน thai-herbs.thdata.co thdata.co
โหราบอน

10-สิ่งกระตุ้นอาการหอบหืด-ที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง สรรพคุณ 10-สิ่งกระตุ้นอาการหอบหืด-ที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง สมุนไพร 10-สิ่งกระตุ้นอาการหอบหืด-ที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง thai-herbs.thdata.co thdata.co
10-สิ่งกระตุ้นอาการหอบหืด-ที่ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยง