ASTERACEAE COMPOSITAE วงศ์ดาวเรือง วงศ์ทานตะวัน

ข้อมูลทั้งหมดโกฐกักกรา สรรพคุณ โกฐกักกรา สมุนไพร โกฐกักกรา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกักกรา

โกฐกระดูก สรรพคุณ โกฐกระดูก สมุนไพร โกฐกระดูก thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐกระดูก

โกฐจุฬาลัมพา สรรพคุณ โกฐจุฬาลัมพา สมุนไพร โกฐจุฬาลัมพา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐจุฬาลัมพา

โกฐเขมา สรรพคุณ โกฐเขมา สมุนไพร โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
โกฐเขมา

คำฝอย สรรพคุณ คำฝอย สมุนไพร คำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
คำฝอย

จักรนารายณ์ สรรพคุณ จักรนารายณ์ สมุนไพร จักรนารายณ์ thai-herbs.thdata.co thdata.co
จักรนารายณ์

เทียนลวด สรรพคุณ เทียนลวด สมุนไพร เทียนลวด thai-herbs.thdata.co thdata.co
เทียนลวด

หนาดดำ สรรพคุณ หนาดดำ สมุนไพร หนาดดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาดดำ

หนาดใหญ่ สรรพคุณ หนาดใหญ่ สมุนไพร หนาดใหญ่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หนาดใหญ่

พญามุติ สรรพคุณ พญามุติ สมุนไพร พญามุติ thai-herbs.thdata.co thdata.co
พญามุติ

ตานหม่อน สรรพคุณ ตานหม่อน สมุนไพร ตานหม่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตานหม่อน

มหากาฬ สรรพคุณ มหากาฬ สมุนไพร มหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มหากาฬ

ผักกระชับ สรรพคุณ ผักกระชับ สมุนไพร ผักกระชับ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกระชับ

ผักกาดนา สรรพคุณ ผักกาดนา สมุนไพร ผักกาดนา thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักกาดนา

ผักคราดหัวแหวน สรรพคุณ ผักคราดหัวแหวน สมุนไพร ผักคราดหัวแหวน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักคราดหัวแหวน

ผักบุ้งร่วม สรรพคุณ ผักบุ้งร่วม สมุนไพร ผักบุ้งร่วม thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักบุ้งร่วม

ผักหูปลาช่อน สรรพคุณ ผักหูปลาช่อน สมุนไพร ผักหูปลาช่อน thai-herbs.thdata.co thdata.co
ผักหูปลาช่อน

กะเม็ง สรรพคุณ กะเม็ง สมุนไพร กะเม็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
กะเม็ง

ขลู่ สรรพคุณ ขลู่ สมุนไพร ขลู่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขลู่

หญ้าดอกขาว สรรพคุณ หญ้าดอกขาว สมุนไพร หญ้าดอกขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าดอกขาว

หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สรรพคุณ หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม สมุนไพร หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปราบ-โด่ไม่รู้ล้ม

หญ้าปืนนกไส้ สรรพคุณ หญ้าปืนนกไส้ สมุนไพร หญ้าปืนนกไส้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หญ้าปืนนกไส้

ว่านมหากาฬ สรรพคุณ ว่านมหากาฬ สมุนไพร ว่านมหากาฬ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ว่านมหากาฬ

หูปลาช่อน-พืชพิษ สรรพคุณ หูปลาช่อน-พืชพิษ สมุนไพร หูปลาช่อน-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
หูปลาช่อน-พืชพิษ