CUCURBITACEAE วงศ์ฟักแฟง วงศ์แตง

ข้อมูลทั้งหมดกระดอม สรรพคุณ กระดอม สมุนไพร กระดอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
กระดอม

ขี้กาขาว สรรพคุณ ขี้กาขาว สมุนไพร ขี้กาขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้กาขาว

ขี้กาแดง สรรพคุณ ขี้กาแดง สมุนไพร ขี้กาแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ขี้กาแดง

แตงกวา สรรพคุณ แตงกวา สมุนไพร แตงกวา thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงกวา

แตงไทย สรรพคุณ แตงไทย สมุนไพร แตงไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงไทย

แตงอุลิด-แตงโม สรรพคุณ แตงอุลิด-แตงโม สมุนไพร แตงอุลิด-แตงโม thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงอุลิด-แตงโม

แตงหนู สรรพคุณ แตงหนู สมุนไพร แตงหนู thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงหนู

แตงร้าน สรรพคุณ แตงร้าน สมุนไพร แตงร้าน thai-herbs.thdata.co thdata.co
แตงร้าน

ตำลึง สรรพคุณ ตำลึง สมุนไพร ตำลึง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ตำลึง

น้ำเต้า สรรพคุณ น้ำเต้า สมุนไพร น้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้า

น้ำเต้าขม สรรพคุณ น้ำเต้าขม สมุนไพร น้ำเต้าขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
น้ำเต้าขม

บวบขม สรรพคุณ บวบขม สมุนไพร บวบขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
บวบขม

บวบหอม สรรพคุณ บวบหอม สมุนไพร บวบหอม thai-herbs.thdata.co thdata.co
บวบหอม

ฟักข้าว สรรพคุณ ฟักข้าว สมุนไพร ฟักข้าว thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักข้าว

ฟักทอง สรรพคุณ ฟักทอง สมุนไพร ฟักทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฟักทอง

มะระขี้นก สรรพคุณ มะระขี้นก สมุนไพร มะระขี้นก thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระขี้นก

มะระจีน สรรพคุณ มะระจีน สมุนไพร มะระจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระจีน

มะระขี้นก-พืชพิษ สรรพคุณ มะระขี้นก-พืชพิษ สมุนไพร มะระขี้นก-พืชพิษ thai-herbs.thdata.co thdata.co
มะระขี้นก-พืชพิษ