การแพทย์แผนจีน

ข้อมูลทั้งหมดการแปรรูปเต้าตี้เย่าไฉ สรรพคุณ การแปรรูปเต้าตี้เย่าไฉ สมุนไพร การแปรรูปเต้าตี้เย่าไฉ thai-herbs.thdata.co thdata.co
การแปรรูปเต้าตี้เย่าไฉ

การจำแนกเต้าตี้เย่าไฉ สรรพคุณ การจำแนกเต้าตี้เย่าไฉ สมุนไพร การจำแนกเต้าตี้เย่าไฉ thai-herbs.thdata.co thdata.co
การจำแนกเต้าตี้เย่าไฉ

รายชื่อสมุนไพรจีน-ไทย สรรพคุณ รายชื่อสมุนไพรจีน-ไทย สมุนไพร รายชื่อสมุนไพรจีน-ไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
รายชื่อสมุนไพรจีน-ไทย

艾叶-โกฐจุฬาลัมพา สรรพคุณ 艾叶-โกฐจุฬาลัมพา สมุนไพร 艾叶-โกฐจุฬาลัมพา thai-herbs.thdata.co thdata.co
艾叶-โกฐจุฬาลัมพา

巴豆-สลอด สรรพคุณ 巴豆-สลอด สมุนไพร 巴豆-สลอด thai-herbs.thdata.co thdata.co
巴豆-สลอด

荜拨-ดีปลี สรรพคุณ 荜拨-ดีปลี สมุนไพร 荜拨-ดีปลี thai-herbs.thdata.co thdata.co
荜拨-ดีปลี

白豆蔻-ลูกกระวาน สรรพคุณ 白豆蔻-ลูกกระวาน สมุนไพร 白豆蔻-ลูกกระวาน thai-herbs.thdata.co thdata.co
白豆蔻-ลูกกระวาน

白果-แปะก๊วย สรรพคุณ 白果-แปะก๊วย สมุนไพร 白果-แปะก๊วย thai-herbs.thdata.co thdata.co
白果-แปะก๊วย

白胡椒-พริกไทยขาว สรรพคุณ 白胡椒-พริกไทยขาว สมุนไพร 白胡椒-พริกไทยขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
白胡椒-พริกไทยขาว

白及-กล้วยไม้ สรรพคุณ 白及-กล้วยไม้ สมุนไพร 白及-กล้วยไม้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
白及-กล้วยไม้

白芥子-เมล็ดพันธุ์ผักกาด สรรพคุณ 白芥子-เมล็ดพันธุ์ผักกาด สมุนไพร 白芥子-เมล็ดพันธุ์ผักกาด thai-herbs.thdata.co thdata.co
白芥子-เมล็ดพันธุ์ผักกาด

白芍-โบตั๋นขาว สรรพคุณ 白芍-โบตั๋นขาว สมุนไพร 白芍-โบตั๋นขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
白芍-โบตั๋นขาว

白银树-ต้นเงินขาว สรรพคุณ 白银树-ต้นเงินขาว สมุนไพร 白银树-ต้นเงินขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
白银树-ต้นเงินขาว

白芷-โกศสอ สรรพคุณ 白芷-โกศสอ สมุนไพร 白芷-โกศสอ thai-herbs.thdata.co thdata.co
白芷-โกศสอ

白猪母菜-ผักเบี้ยขาว สรรพคุณ 白猪母菜-ผักเบี้ยขาว สมุนไพร 白猪母菜-ผักเบี้ยขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
白猪母菜-ผักเบี้ยขาว

百部-หนอนตายยาก สรรพคุณ 百部-หนอนตายยาก สมุนไพร 百部-หนอนตายยาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
百部-หนอนตายยาก

百合-ดอกลิลลี่ สรรพคุณ 百合-ดอกลิลลี่ สมุนไพร 百合-ดอกลิลลี่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
百合-ดอกลิลลี่

败酱草-ไป๋เจี่ยเช่า สรรพคุณ 败酱草-ไป๋เจี่ยเช่า สมุนไพร 败酱草-ไป๋เจี่ยเช่า thai-herbs.thdata.co thdata.co
败酱草-ไป๋เจี่ยเช่า

半夏-ปั้วแห่ สรรพคุณ 半夏-ปั้วแห่ สมุนไพร 半夏-ปั้วแห่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
半夏-ปั้วแห่

柏子仁-เมล็ดสน สรรพคุณ 柏子仁-เมล็ดสน สมุนไพร 柏子仁-เมล็ดสน thai-herbs.thdata.co thdata.co
柏子仁-เมล็ดสน

苍术-โกฐเขมา สรรพคุณ 苍术-โกฐเขมา สมุนไพร 苍术-โกฐเขมา thai-herbs.thdata.co thdata.co
苍术-โกฐเขมา

草果-เฉาก๊วย สรรพคุณ 草果-เฉาก๊วย สมุนไพร 草果-เฉาก๊วย thai-herbs.thdata.co thdata.co
草果-เฉาก๊วย

侧柏叶-สนแผง สรรพคุณ 侧柏叶-สนแผง สมุนไพร 侧柏叶-สนแผง thai-herbs.thdata.co thdata.co
侧柏叶-สนแผง

柴胡-ฉ่าโอ๊ว สรรพคุณ 柴胡-ฉ่าโอ๊ว สมุนไพร 柴胡-ฉ่าโอ๊ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
柴胡-ฉ่าโอ๊ว

车前-เชี่ยไจ๋ สรรพคุณ 车前-เชี่ยไจ๋ สมุนไพร 车前-เชี่ยไจ๋ thai-herbs.thdata.co thdata.co
车前-เชี่ยไจ๋

陈皮-ผิวส้มจีน สรรพคุณ 陈皮-ผิวส้มจีน สมุนไพร 陈皮-ผิวส้มจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
陈皮-ผิวส้มจีน

川连-เชี่ยไจ๋ สรรพคุณ 川连-เชี่ยไจ๋ สมุนไพร 川连-เชี่ยไจ๋ thai-herbs.thdata.co thdata.co
川连-เชี่ยไจ๋

大腹皮-เปลือกผลหมาก สรรพคุณ 大腹皮-เปลือกผลหมาก สมุนไพร 大腹皮-เปลือกผลหมาก thai-herbs.thdata.co thdata.co
大腹皮-เปลือกผลหมาก

冬瓜仁-เมล็ดฟัก สรรพคุณ 冬瓜仁-เมล็ดฟัก สมุนไพร 冬瓜仁-เมล็ดฟัก thai-herbs.thdata.co thdata.co
冬瓜仁-เมล็ดฟัก

大黄-โกฐน้ำเต้า สรรพคุณ 大黄-โกฐน้ำเต้า สมุนไพร 大黄-โกฐน้ำเต้า thai-herbs.thdata.co thdata.co
大黄-โกฐน้ำเต้า

大青叶-ตั่วแชเฮียะ สรรพคุณ 大青叶-ตั่วแชเฮียะ สมุนไพร 大青叶-ตั่วแชเฮียะ thai-herbs.thdata.co thdata.co
大青叶-ตั่วแชเฮียะ

淡豆豉-ถั่วเหลือง สรรพคุณ 淡豆豉-ถั่วเหลือง สมุนไพร 淡豆豉-ถั่วเหลือง thai-herbs.thdata.co thdata.co
淡豆豉-ถั่วเหลือง

当归-โสมตังกุย สรรพคุณ 当归-โสมตังกุย สมุนไพร 当归-โสมตังกุย thai-herbs.thdata.co thdata.co
当归-โสมตังกุย

地豆草-ขี้หนอนเถา สรรพคุณ 地豆草-ขี้หนอนเถา สมุนไพร 地豆草-ขี้หนอนเถา thai-herbs.thdata.co thdata.co
地豆草-ขี้หนอนเถา

莪术-ขมิ้นอ้อย สรรพคุณ 莪术-ขมิ้นอ้อย สมุนไพร 莪术-ขมิ้นอ้อย thai-herbs.thdata.co thdata.co
莪术-ขมิ้นอ้อย

耳钩草-หญ้าฉมวก สรรพคุณ 耳钩草-หญ้าฉมวก สมุนไพร 耳钩草-หญ้าฉมวก thai-herbs.thdata.co thdata.co
耳钩草-หญ้าฉมวก

番泻叶-ใบมะขามแขก สรรพคุณ 番泻叶-ใบมะขามแขก สมุนไพร 番泻叶-ใบมะขามแขก thai-herbs.thdata.co thdata.co
番泻叶-ใบมะขามแขก

防风-ฮวงฮง สรรพคุณ 防风-ฮวงฮง สมุนไพร 防风-ฮวงฮง thai-herbs.thdata.co thdata.co
防风-ฮวงฮง

凤仙花-ดอกเทียน สรรพคุณ 凤仙花-ดอกเทียน สมุนไพร 凤仙花-ดอกเทียน thai-herbs.thdata.co thdata.co
凤仙花-ดอกเทียน

佛手瓜-ฟักแม้ว สรรพคุณ 佛手瓜-ฟักแม้ว สมุนไพร 佛手瓜-ฟักแม้ว thai-herbs.thdata.co thdata.co
佛手瓜-ฟักแม้ว

茯苓-หกเหล็ง สรรพคุณ 茯苓-หกเหล็ง สมุนไพร 茯苓-หกเหล็ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
茯苓-หกเหล็ง

浮小麦-ข้าวสาลี สรรพคุณ 浮小麦-ข้าวสาลี สมุนไพร 浮小麦-ข้าวสาลี thai-herbs.thdata.co thdata.co
浮小麦-ข้าวสาลี

甘草-ชะเอมเทศ สรรพคุณ 甘草-ชะเอมเทศ สมุนไพร 甘草-ชะเอมเทศ thai-herbs.thdata.co thdata.co
甘草-ชะเอมเทศ

甘草节-ชะเอมสกัด สรรพคุณ 甘草节-ชะเอมสกัด สมุนไพร 甘草节-ชะเอมสกัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
甘草节-ชะเอมสกัด

甘松-โกฐชฎามังสี สรรพคุณ 甘松-โกฐชฎามังสี สมุนไพร 甘松-โกฐชฎามังสี thai-herbs.thdata.co thdata.co
甘松-โกฐชฎามังสี

枸杞子-โกจิเบอรี่ สรรพคุณ 枸杞子-โกจิเบอรี่ สมุนไพร 枸杞子-โกจิเบอรี่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
枸杞子-โกจิเบอรี่

桂枝-กิ่งอบเชยจีน สรรพคุณ 桂枝-กิ่งอบเชยจีน สมุนไพร 桂枝-กิ่งอบเชยจีน thai-herbs.thdata.co thdata.co
桂枝-กิ่งอบเชยจีน

诃子-สมอไทย สรรพคุณ 诃子-สมอไทย สมุนไพร 诃子-สมอไทย thai-herbs.thdata.co thdata.co
诃子-สมอไทย

荷叶-ใบบัว สรรพคุณ 荷叶-ใบบัว สมุนไพร 荷叶-ใบบัว thai-herbs.thdata.co thdata.co
荷叶-ใบบัว

黑豆-ถั่วดำ สรรพคุณ 黑豆-ถั่วดำ สมุนไพร 黑豆-ถั่วดำ thai-herbs.thdata.co thdata.co
黑豆-ถั่วดำ

红花-ดอกคำฝอย สรรพคุณ 红花-ดอกคำฝอย สมุนไพร 红花-ดอกคำฝอย thai-herbs.thdata.co thdata.co
红花-ดอกคำฝอย

红猪母菜-ผักเบี้ยแดง สรรพคุณ 红猪母菜-ผักเบี้ยแดง สมุนไพร 红猪母菜-ผักเบี้ยแดง thai-herbs.thdata.co thdata.co
红猪母菜-ผักเบี้ยแดง

花椒-มะข่วง สรรพคุณ 花椒-มะข่วง สมุนไพร 花椒-มะข่วง thai-herbs.thdata.co thdata.co
花椒-มะข่วง

黄柏-ต้นปีบ สรรพคุณ 黄柏-ต้นปีบ สมุนไพร 黄柏-ต้นปีบ thai-herbs.thdata.co thdata.co
黄柏-ต้นปีบ

黄精-ว่านนางแลว สรรพคุณ 黄精-ว่านนางแลว สมุนไพร 黄精-ว่านนางแลว thai-herbs.thdata.co thdata.co
黄精-ว่านนางแลว

黄连-อึ่งโน้ย สรรพคุณ 黄连-อึ่งโน้ย สมุนไพร 黄连-อึ่งโน้ย thai-herbs.thdata.co thdata.co
黄连-อึ่งโน้ย

黄麻叶-ปอกระเจาฝักยาว สรรพคุณ 黄麻叶-ปอกระเจาฝักยาว สมุนไพร 黄麻叶-ปอกระเจาฝักยาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
黄麻叶-ปอกระเจาฝักยาว

黄芩-กระเชา สรรพคุณ 黄芩-กระเชา สมุนไพร 黄芩-กระเชา thai-herbs.thdata.co thdata.co
黄芩-กระเชา

鸡冠花-ดอกหงอนไก่ สรรพคุณ 鸡冠花-ดอกหงอนไก่ สมุนไพร 鸡冠花-ดอกหงอนไก่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
鸡冠花-ดอกหงอนไก่

鸡屎藤-เถาขี้ไก่ สรรพคุณ 鸡屎藤-เถาขี้ไก่ สมุนไพร 鸡屎藤-เถาขี้ไก่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
鸡屎藤-เถาขี้ไก่

鲫鱼草-หญ้าปลาสลิด สรรพคุณ 鲫鱼草-หญ้าปลาสลิด สมุนไพร 鲫鱼草-หญ้าปลาสลิด thai-herbs.thdata.co thdata.co
鲫鱼草-หญ้าปลาสลิด

金狮藤-เถาสิงโตทอง สรรพคุณ 金狮藤-เถาสิงโตทอง สมุนไพร 金狮藤-เถาสิงโตทอง thai-herbs.thdata.co thdata.co
金狮藤-เถาสิงโตทอง

姜黄-ขมิ้นชัน สรรพคุณ 姜黄-ขมิ้นชัน สมุนไพร 姜黄-ขมิ้นชัน thai-herbs.thdata.co thdata.co
姜黄-ขมิ้นชัน

金银花-ดอกสายน้ำผึ้ง สรรพคุณ 金银花-ดอกสายน้ำผึ้ง สมุนไพร 金银花-ดอกสายน้ำผึ้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
金银花-ดอกสายน้ำผึ้ง

橘皮-เปลือกส้มกิก สรรพคุณ 橘皮-เปลือกส้มกิก สมุนไพร 橘皮-เปลือกส้มกิก thai-herbs.thdata.co thdata.co
橘皮-เปลือกส้มกิก

菊花-เก๊กฮวย สรรพคุณ 菊花-เก๊กฮวย สมุนไพร 菊花-เก๊กฮวย thai-herbs.thdata.co thdata.co
菊花-เก๊กฮวย

卷柏-หญ้าร้องไห้ สรรพคุณ 卷柏-หญ้าร้องไห้ สมุนไพร 卷柏-หญ้าร้องไห้ thai-herbs.thdata.co thdata.co
卷柏-หญ้าร้องไห้

苦瓜-ต้นมะระ สรรพคุณ 苦瓜-ต้นมะระ สมุนไพร 苦瓜-ต้นมะระ thai-herbs.thdata.co thdata.co
苦瓜-ต้นมะระ

苦参-โสมขม สรรพคุณ 苦参-โสมขม สมุนไพร 苦参-โสมขม thai-herbs.thdata.co thdata.co
苦参-โสมขม

款冬花-ดอกตูมแห้ง สรรพคุณ 款冬花-ดอกตูมแห้ง สมุนไพร 款冬花-ดอกตูมแห้ง thai-herbs.thdata.co thdata.co
款冬花-ดอกตูมแห้ง

莱菔子-เมล็ดหัวผักกาดขาว สรรพคุณ 莱菔子-เมล็ดหัวผักกาดขาว สมุนไพร 莱菔子-เมล็ดหัวผักกาดขาว thai-herbs.thdata.co thdata.co
莱菔子-เมล็ดหัวผักกาดขาว

栗壳-เปลือกเกาลัด สรรพคุณ 栗壳-เปลือกเกาลัด สมุนไพร 栗壳-เปลือกเกาลัด thai-herbs.thdata.co thdata.co
栗壳-เปลือกเกาลัด

荔仁-เม็ดลิ้นจี่ สรรพคุณ 荔仁-เม็ดลิ้นจี่ สมุนไพร 荔仁-เม็ดลิ้นจี่ thai-herbs.thdata.co thdata.co
荔仁-เม็ดลิ้นจี่

ฝังเข็ม-ศาสตร์จีน-ช่วยรักษาอะไรได้บ้าง สรรพคุณ ฝังเข็ม-ศาสตร์จีน-ช่วยรักษาอะไรได้บ้าง สมุนไพร ฝังเข็ม-ศาสตร์จีน-ช่วยรักษาอะไรได้บ้าง thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝังเข็ม-ศาสตร์จีน-ช่วยรักษาอะไรได้บ้าง

ฝังเข็ม-ลดความอ้วน-ได้จริงหรือ สรรพคุณ ฝังเข็ม-ลดความอ้วน-ได้จริงหรือ สมุนไพร ฝังเข็ม-ลดความอ้วน-ได้จริงหรือ thai-herbs.thdata.co thdata.co
ฝังเข็ม-ลดความอ้วน-ได้จริงหรือ