Select your language TH EN
สรรพคุณเภสัช รสยาประจำธาตุ  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติ



รสยาประจำธาตุ  (รสยาแก้ตามธาตุ)

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในร่างกายของมนุษย์เรานั้น ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน ๒๐ ธาตุน้ำ ๑๒ ธาตุลม ๖ และธาตุไฟ ๔ เมื่อธาตุใดธาตุหนึ่งเกิดพิการหรือเจ็บป่วยขึ้น คัมภีร์แพทย์แผนโบราณได้จัดรสยาไว้แก้ดังนี้

๑) ปถวีธาตุ (ธาตุดิน ๒๐)                เมื่อพิการ  แก้ด้วยยา  รสฝาด  รสหวาน  รสมันและรสเค็ม

๒) อาโปธาตุ (ธาตุน้ำ ๑๒)               เมื่อพิการ แก้ด้วยยา รสเปรี้ยว รสขมและรสเมาเบื่อ

๓) วาโยธาตุ (ธาตุลม ๖)                  เมื่อพิการ แก้ด้วยยา รสขุม และรสเผ็ดร้อน

๔) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ ๔)                   เมื่อพิการ แก้ด้วยยา รสเย็น รสจืด

การจัดรสยาแก้ให้ถูกต้องตามธาตุดังที่กล่าวมาแล้ว จึงจะทำให้โรคหรืออาการเจ็บป่วยไข้หายหรือบรรเทาลงได้





ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆ



แชร์ข้อมูล




ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง