Select your language TH EN
คณาเภสัช มหาพิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติมหาพิกัด

       มหาพิกัด หรือมหาพิกัดยา คือ พิกัดใหญ่กว่าพิกัดธรรมดา โดยเอาตัวยาหลายสิ่งหลายอย่างมารวมกันเข้าเรียกชื่อเดียวกัน  แต่น้ำหนักของตัวยาในมหาพิกัดหนักสิ่งละไม่เท่ากันหนักมากบ้าง หนักน้อยบ้าง  ซึ่งสงเคราะห์ไว้แก้ในกองธาตุ กำเริบ หย่อน พิการ รือแก้ในลักษณะโรคแทรก โรคตาม แต่ก็อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้  แบ่งมหาพิกัดได้ดังนี้

๑. มหาพิกัดตรี (ยา ๓ สิ่ง)

๒. มหาพิกัดเบญจ (ยา ๕ สิ่ง)

๓. มหาพิกัดทั่วไป  (ยา ๖ สิ่ง)ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล