Select your language TH EN
คณาเภสัช พิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติพิกัดยา ๙ สิ่ง

๑) พิกัดเนาวหอย คือ จำกัดจำนวนหอย ๙ อย่าง คือ

เปลือกหอยกาบ

เปลือกหอยขม

เปลือกหอยแครง

เปลือกหอยนางรม

                    เปลือกหอยพิมพการัง

เปลือกหอยตาวัว

เปลือกหอยจุ๊บแจง

เปลือกหอยมุก

เลือกหอยสังข์

สรรพคุณ ขับลมในลำไส้ และล้างลำไส้ แก้โรคกระษัย แก้ไตพิการ ขับนิ่ว ขับปัสสาวะ บำรุงกระดูก

๒) พิกัดเนาวเขี้ยว คือ จำกัดจำนวนเขี้ยวสัตว์ ๙ อย่าง คือ

เขี้ยวหมูป่า

เขี้ยวหมาป่า

เขี้ยวหมี

เขี้ยวเสือ

เขี้ยวช้าง (งาช้าง)

เขี้ยวแรด

เขี้ยวเลียงผา

เขี้ยวจระเข้ไข้กาฬ

เขี้ยวปลาพะยูน

สรรพคุณ รสจืด คาวเย็น ใช้ดับพิษในกระดูก ในข้อในเส้นเอ็น รวมถึงการบวมภายนอก แก้พิษร้อ  ถอนพิษไข้ ดับพิษ แก้ไข้พิษ ไข้กาฬตักศิลา

๓) พิกัดเกสรทั้ง ๙ คือ จำกัดจำนวนของเกสรดอกไม้ ๙ อย่าง คือ

ดอกมะลิ

ดอกพิกุล

ดอกบุนนาค

ดอกสารภี

เกสรบัวหลวง

ดอกจำปา

ดอกกระดังงา

ดอกลำเจียก

ดอกลำดวน

  สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อลม แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุ ให้เจริญอาหาร แก้โรคตา

๔) พิกัดเนาวโกฐ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกฐ ๙ อย่าง

โกฐสอ

โกฐเขมา

โกฐหัวบัว

โกฐเชียง

โกฐจุฬาลัมพา

โกฐก้านพร้าว

โกฐกระดูก

โกฐพุงปลา

โกฐชฎามังสี

สรรพคุณ แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมหะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุง โลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก

๕) พิกัดเนาวเทียน คือ จำกัดจำนวนตัวที่ชื่อว่าเทียน ๙ อย่าง คือ

เทียนดำ

เทียนแดง

เทียนขาว

เทียนข้าวเปลือก

                      เทียนตาตั๊กแตน

เทียนสัตตบุษย์

เทียนเยาวพาณี

เทียนตากบ

เทียนเกล็ดหอย

สรรพคุณ แก้ลม เสมหะแบะดีระคนกัน แก้พิษโลหิต แก้ทางปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้มุตกิด บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ลมในท้อ  แก้พรรดึก แก้ลมครรภ์รักษา

๖)  พิกัดเนาวโลหะ คือ จำกัดจำนวนตัวยามีชื่อเป็นทอง ๙ อย่าง คือ

รากทองกวาว

รากทองหลางหนาม

รากทองหลางใบมน

รากทองโหลง

รากทองพันชั่ง

เนื้อไม้ขันทองพยาบาท

รากต้นใบทอง

รากต้นทองเครือ

รากจำปาทอง

สรรพคุณ แก้โรคดี เสมหะและลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวง ทำลายพยาธิข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล