Select your language TH EN
คณาเภสัช พิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติพิกัดยา ๗ สิ่ง

๑) พิกัดสัตตะเขา คือ กำหนดจำนวนเขาสัตว์ ๗ อย่าง คือ

เขาวัว

เขาควาย

เขากระทิง

เขากวาง

เขาแพะ

เขาแกะ

เขาเลียงผา

สรรพคุณ ดับพิษ ถอนพิษ ถอนพิษผิดสำแดง แก้พิษไข้ร้อน ไข้พิษไข้กาฬ

๒) พิกัดสัตตะปะระเหมะ คือ จำกัดจำนวนตัวยาแก้เมือกมัน เสมหะมีกลิ่น ๗ อย่าง คือ

ต้นตำแยตัวผู้

ต้นตำแยตัวเมีย

ต้นก้นปิด

ลูกกระวาน

โกฐกระดูก

ลูกรักเทศ

ตรีผลาวะสัง

                 สรรพคุณ ชำระมลทินโทษให้ตก แก้อุจจาระธาตุลามก ชำระเมือกมันในลำไส้ แก้ปะระเมหะ ๒๐ ประการ

๓) พิกัดสัตตะโลหะ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อเป็นทอง ๗ อย่าง คือ

รากทองกวาว

รากทองหลางหนาม

รากทองหลางใบมน

รากทองโหลง

รากทองพันชั่ง

รากฟักทอง

รากต้นใบทอง

สรรพคุณ แก้โรคดี เสมหะ และลมที่เป็นพิษ แก้ริดสีดวง ทำลายพยาธิ

๔) พิกัดสัตตะโกฐ คือ จำกัดจำนวนตัวยาที่มีชื่อว่าโกฐ ๗ อย่าง คือ

โกฐสอ

โกฐเขมา

โกฐหัวบัว

โกฐเชียง

โกฐจุฬาลัมพา

โกฐก้านพร้าว

โกฐกระดูก

                 สรรพคุณ แก้ไข้จับ แก้ไข้เพื่อเสมะ หืดไอ แก้โรคปอด แก้โรคในปาก ชูกำลังบำรุงโลหิต แก้ลมในกองธาตุ แก้ไข้เรื้อรัง แก้หอบสะอึก

๕) พิกัดสัตตะเทียน คือ จำกัดจำนวนตัวที่ชื่อว่าเทียน ๗ อย่าง

เทียนดำ

เทียนแดง

เทียนขาว

เทียนข้าวเปลือก

เทียนตาตั๊กแตน

เทียนสัตตบุษย์

เทียนเยาวพาณี

                 สรรพคุณ แก้ลม เสมหะและดีระคนกัน แก้พิษโลหิต แก้ทางปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้มุตกิด บำรุงธาตุ บำรุงกำลัง แก้ลมในท้อง แก้พรรดึก แก้ลมครรภ์รักษา

๖) พิกัดเกสรทั้ง ๗ คือ จำกัดจำนวนเกสรดอกไม้ ๗ อย่าง คือ

ดอกมะลิ

ดอกพิกุล

ดอกบุนนาค

ดอกสารภี

ดอกบัวหลวง

ดอกจำปา

ดอกกระดังงา

                 สรรพคุณ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้ไข้จับ แก้ลมวิงเวียน ให้เจริญอาหารแก้โรคตา  แก้ไข้เพื่อเสมหะและโลหิต แก้ไข้เพื่อปถวีธาตุ แก้น้ำดีข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล