Select your language TH EN
คณาเภสัช พิกัด  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติพิกัดยา ๑๐ สิ่ง

๑) พิกัดทศกุลาผล  คือ  กำหนดจำนวนยาเป็นตระกูล ๑๐ อย่าง คือ

ลูกผักชีทั้ง ๒ (ผักชีล้อม – ผักชีลา)

ลูกเร่วทั้ง ๒  (เร่วน้อย – เร่วใหญ่)

ชะเอมทั้ง ๒  (ชะเอมไทย – ชะเอมเทศ)

ลำพันทั้ง ๒   (ลำพันแดง – ลำพันขาว)

อบเชยทั้ง๒   (อบเชยไทย – อบเชยเทศ)

สรรพคุณ แก้ไข้เพื่อดีและเสหะ ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ บำรุงปอด แก้รัตตะปิตตะโรค แก้ลมอัมพฤกษ์อัมพาต บำรุงกำลัง แก้ไข้ บำรุงดวงจิตให้ชุ่มชื่น

๒) พิกัดทศมูลใหญ่ คือ กำหนดจำนวนรากไม้ ๑๐ อย่าง คือ (รวมเบญจมูลน้อย และเบญจมูลใหญ่เข้าด้วยกัน)

หญ้าเกล็ดหอยน้อย

หญ้าเกล็ดหอยใหญ่

รากละหุ่งแดง

รากมะเขือขื่น

รากมะอึก

รากมะตูม

รากลำไย

รากเพกา

รากแคแตร

รากคัดลิ้น

สรรพคุณ แก้ทุราวสา แก้ไข้หวัดน้อย บำรุงน้ำนม แก้ช้ำรั่ว แก้สะอึก แก้ผอมเหลือง แก้ริดสีดวง แก้นิ่ว แก้กองสันนิบาต แก้ไข้อันมีพิษข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล