Select your language TH EN
สรรพคุณเภสัช ตัวยาเรียกได้หลายชื่อ  thai-herbs.thdata.co thdata.co

อ่านบทความอัตโนมัติตัวยาเรียกได้หลายชื่อ

       ตัวยาที่เรียกได้ ๒ ชื่อนี้ มิได้เป็นมาตรฐานเท่าใดนัก บางตำราก็เรียกไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกับตำราที่กล่าวไว้นี้ เพราะด้วยประเทศถิ่นที่อยู่นั้น เรียกกันตามที่อยู่ของตนไป เมื่อรวมความแล้วก็เป็นตัวยา อย่างเดียวกัน มีชื่อจะกล่าวดังต่อไปนี้

๑. ต้นทิ้งถ่อน

เรียกอีกชื่อว่า

พระยาฉัตรทัน

๒. ต้นตะโกนา

เรียกอีกชื่อว่า

พระยาช้างดำ

๓. หนาวเดือนห้า

เรียกอีกชื่อว่า

พระขรรค์ไชยศรี

๔. ร้อนเดือนห้า

เรียกอีกชื่อว่า

ต้นมะไฟเดือนห้า

๕. กระพังโหมใหญ่

เรียกอีกชื่อว่า

ตูดหมู

๖. กระพังโหมเล็ก

เรียกอีกชื่อว่า

ตูดหมา

๗. กระพังโหมน้อย

เรียกอีกชื่อว่า

ขี้หมาข้างรั้ว

๘. ผักบุ้ง

เรียกอีกชื่อว่า

ผักทอดยอด

๙. ผักกระเฉด

เรียกอีกชื่อว่า

ผักรู้นอน

๑๐. ต้นชิงชี่

เรียกอีกชื่อว่า

ปู่เจ้าสมิงกุย

๑๑. เถาหญ้านาง

เรียกอีกชื่อว่า

ปู่เจ้าเขาเขียว หรือ หญ้าภัคคีนี

๑๒. เท้ายายม่อม

เรียกอีกชื่อว่า

ประทุมราชา

๑๓. เจตมูลเพลิง

เรียกอีกชื่อว่า

ลุกใต้ดิน

๑๔. ต้นช้าพลู

เรียกอีกชื่อว่า

ผักอีไร

๑๕. เปรียงพระโค

เรียกอีกชื่อว่า

น้ำมันในไขข้อกระดูกโค

๑๖. ผักเป็ด

เรียกอีกชื่อว่า

กินตีนท่า หรือหากินตีนท่า

๑๗. หยากไย่ไฟ, หญ้ายองไฟ

เรียกอีกชื่อว่า

อยู่หลังคา (นมจาก)

๑๘. ขี้ยาฝิ่น

เรียกอีกชื่อว่า

ขี้คารู

๑๙. สุรา

เรียกอีกชื่อว่า

กูอ้ายบ้า

๒๐. น้ำครำ

เรียกอีกชื่อว่า

น้ำไขเสนียด

๒๑. ต้นปีบ

เรียกอีกชื่อว่า

ก้องกลางดง

๒๒. ต้นชะเอม

เรียกอีกชื่อว่า

อ้อยสามสวน

๒๓. เถามะระขี้นก

เรียกอีกชื่อว่า

ผักไห

๒๔. เถาโคกกระสุน

เรียกอีกชื่อว่า

กาบินหนี

๒๕. ก้างปลา

เรียกอีกชื่อว่า

ปู่เจ้าคาคลอง

๒๖. เกลือกระดังมูตร

เรียกอีกชื่อว่า

เกลือเยี่ยว

๒๗. เถากระไดลิง

เรียกอีกชื่อว่า

กระไดวอก๙๘

๒๗. กำมะถันเหลือง

เรียกอีกชื่อว่า

สุพรรณถันเหลือง, มาดเหลือง

๒๙.  กระบือเจ็ดตัว

เรียกอีกชื่อว่า

กระทู้เจ็ดแบก

๓๐. แก่นขนุน

เรียกอีกชื่อว่า

กรัก

๓๑. หญ้าพองลม

เรียกอีกชื่อว่า

ปู่เจ้าลอยท่า

๓๒. กำแพงเจ็ดชั้น

เรียกอีกชื่อว่า

ตะลุ่มนก

๓๓. กาสามปีก

เรียกอีกชื่อว่า

กาจับหลัก, หญ้าสองปล้อง

๓๔. กระเช้าผีมด

เรียกอีกชื่อว่า

หัวร้อยรู

๓๕. ต้นกำลังช้างเผือก

เรียกอีกชื่อว่า

พระยาข้างเผือก

๓๖. ต้นกำลังวัวเถลิง

เรียกอีกชื่อว่า

กำลังทรพี

๓๗. ต้นกำลังเสือโคร่ง

เรียกอีกชื่อว่า

กำลังพระยาเสือโคร่ง

๓๘. ต้นกำลังหนุมาน

เรียกอีกชื่อว่า

กำลังราชสีห์

๓๙. แก่นกำเกรา

เรียกอีกชื่อว่า

ตำเสา

๔๐. บัวบก

เรียกอีกชื่อว่า

ผักหนอก

๔๑. ขอบชะนางแดง

เรียกอีกชื่อว่า

หนอนตายอยากแดง

๔๒. ขอบชะนางขาว

เรียกอีกชื่อว่า

หนอนตายอยากขาว

๔๓. ดอกสลิด

เรียกอีกชื่อว่า

ดอกขจร

๔๔. ต้นกรรณิกา

เรียกอีกชื่อว่า

สุพันนิกา

๔๕. ดอกคำฝอย

เรียกอีกชื่อว่า

คำยอง

๔๖. ดอกคำไทย

เรียกอีกชื่อว่า

ดอกชาติ

๔๗. ฆ้องสามย่านตัวผู้(นิลพัต)

เรียกอีกชื่อว่า

ต้นคว่ำตายหงายเป็น

๔๘. ต้นเหงือกปลาหมอ

เรียกอีกชื่อว่า

ต้นแก้มคอ

๔๙. ต้นฆ้องสามย่าน

เรียกอีกชื่อว่า

ส้มกระเช้า

๕๐. ต้นจามจุรี

เรียกอีกชื่อว่า

ก้ามกราม, ก้ามปู

๕๑. ต้นช้างงาเดียว

เรียกอีกชื่อว่า

หนามคาใบ

๕๒. ต้นตีนเป็ดเครือ

เรียกอีกชื่อว่า

เถาเอ็นอ่อน

๕๓. ต้นตีนเป็ดต้น

เรียกอีกชื่อว่า

พระยาสัตบัน

๕๔. ต้นตีนเป็นน้ำ

เรียกอีกชื่อว่า

พะเนียงน้ำ

๕๕. เม็ดเทียนขาว

เรียกอีกชื่อว่า

ยี่หร่า

๕๖. เทียนตาตั๊กแตน

เรียกอีกชื่อว่า

ผักชีลาว

๕๗. ต้นเทียนเยาวพาณี

เรียกอีกชื่อว่า

ผักชีกระเหรี่ยง

๕๘. ต้นโทงเทง

เรียกอีกชื่อว่า

โคมจีน, โคมญี่ปุ่น

๕๙. ต้นทองระอา

เรียกอีกชื่อว่า

ลิ้นงูเห่า

๖๐. ผักเสี้ยนผี

เรียกอีกชื่อว่า

ไปนิพพานไม่รู้กลับ

๖๑. หางไหลขาว

เรียกอีกชื่อว่า

โล่ติ๊น

๖๒. หางไหลแดง

เรียกอีกชื่อว่า

กะลำเพาะ

๖๓. สมออัพยา

เรียกอีกชื่อว่า

ลูกสมอไทย

๖๔. สมอร่องแร่ง คือลูกสมอชนิดหนึ่งก้านยาว ห้อยร่องแร่งอยู่

๖๕. บอระเพ็ดตัวผู้ คือ เถาชิงช้าชาลี แต่บอระเพ็ดตัวเมียคือเถาบอระเพ็ดที่มีตุ่ม
ข้อมูลในระบบนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ประกอบการเรียนการสอน | copyright © thai-herbs.thdata.co

สร้างบทความของคุณ โดยวิธีการง่ายๆแชร์ข้อมูล
ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง